• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veiligheid en de publieke ruimte: cameratoezicht

  Op 2 oktober 2008 verzorgde Buro Jansen & Janssen een presentatie voor de privacy functionarissen van alle regio korpsen van de politie.

  Voor de verandering werd niet gesproken over de Wob maar vooral over cameratoezicht en zijdelings over
  het systeem van kentekenregistratie op snelwegen. Argumenten om stil te staan bij beleid en andere keuzes te maken.
  veiligheid en de publieke ruimte: cameratoezicht

  Cameratoezicht in de Amsterdamse Poort

  In het voorjaar van 2006 heeft een student van de studie HBO rechten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het cameratoezicht in de Amsterdamse Poort (Amsterdam Zuid-Oost). Naast een juridisch onderzoek is ook op beperkte schaal gekeken naar de praktijk.
  Bij de conclusies en aanbevelingen komt duidelijk naar voren dat doordat cameratoezicht is ingevoerd in combinatie met andere maatregelen er eigenlijk geen duidelijke conclusies kunnen worden getrokken over de
  effectiviteit. De toezicht houder in Amsterdam Zuidoost zegt hierover: “In de index is een duidelijk daling van criminaliteit in de gebieden waar camera’s hangen…maar of dit te wijten is aan camera’s!!! Criminaliteit
  daalt in zijn geheel…dus ook op plekken waar geen camera’s hangen.” Verders zijn er geen harde cijfers over het gebruik van cameratoezicht voor opsporing en vervolging. De toezicht houder: “Weinig over te zeggen. Er is 3 maanden meegekeken op flierbosdreef. Hieruit kwam naar voren dat er meer gemeld wordt dan opgevolgd (capaciteitsprobleem). Vanuit VBK is het ietwat moeilijker. Het niveau van de meelezers is minder…waardoor de
  politie moeite heeft met het aannemen van calamiteiten.”
  Cameratoezicht in de Amsterdamse Poort

  De menselijke camera

  Erik Timmermans
  Petra Bouwknegt

  Ravage #8
  11 juni 2004

  Gezichtsherkenning, biometrische vinger- en irisafdrukken, zelfdenkende camera’s met agressiedetectors. De technieken om voertuigen en personen te kunnen traceren lijken door de digitalisering van de samenleving onbegrensd. Buro Jansen & Janssen zet de nieuwste ontwikkelingen op een rijtje.

  In 1999 was Ede de eerste gemeente die cameratoezicht in de openbare ruimte introduceerde. In korte tijd beleefde deze vorm van toezichthouden een ware ‘boost’. Tientallen gemeenten besloten cameratoezicht in te voeren, met name in de uitgaansgebieden.

  lees meer

  De menselijke camera

  Ravage #8

  Gezichtsherkenning, biometrische vinger- en irisafdrukken, zelfdenkende camera’s met agressiedetectors. De technieken om voertuigen en personen te kunnen traceren lijken door de digitalisering van de samenleving onbegrensd. Buro Jansen & Janssen zet de nieuwste ontwikkelingen op een rijtje. lees meer

  Overzicht Cameratoezicht

  Cameratoezicht is vooral politiek middel

  Op 13 oktober vond in Zeist het congres ‘Technologie en Criminaliteitspreventie’ plaats. Doel van dit congres was ‘u stimuleren na te denken over technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een veiliger samenleving’. Het ochtendprograma stond in het teken van cameratoezicht. Een verslag.
  Uit: Ravage, 4 november 2000

  Cameratoezicht, goed bekeken?

  Terwijl het met de invoering van cameratoezicht op het August Allebéplein nog relatief stil bleef, lijkt er rond de plannen voor camera’s op de Nieuwendijk en in het wallengebied meer deining te ontstaan. Zo berichtte het Parool er de afgelopen week enkele malen over. Dat een grondige discussie hoognodig is bleek afgelopen zaterdag. Haast ongemerkt is Amsterdam vol komen te hangen met camera’s.
  Uit: Parool, 3 november 2000

  De straat is van ons allemaal…toch?

  Amsterdam, die tolerante stad, de stad waar alles kan en alles mag. Elders in Nederland en ook in het buitenland leeft dit beeld nog sterk. Amsterdammers die de ontwikkelingen in de stad een beetje volgen weten wel beter. Sinds enkele jaren roert met name de politie zich in het debat om de openbare ruimte. ‘Het gezag op straat moet teruggewonnen worden’ zoals dat heet.
  Uit: Ravage, 22 september 2000

  Wie niet weg, is gezien…..

  Ondanks de kritische noot van districtschef Bangma van de Leeuwarder politie gaan er in Leeuwarden toch stemmen op om camera’s te plaatsen. In dit artikel wordt deze ontwikkeling kritisch bekeken
  Uit: de Leeuwarder Courant, 7 juli 2000

  Zoom, dossier cameratoezicht

  Cameratoezicht was tot voor kort het terrein van beveiligingsbedrijven, banken en rijke villabewoners, tegenwoordig is er bijna geen stad in Nederland waar niet gediscussieerd wordt over cameratoezicht. Met de opkomst van de discussie rond geweld op straat, zinloos geweld en uitgaansgeweld zijn politie en politiek redelijk unaniem in hun opvatting dat cameratoezicht een goede bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze problemen. Daarmee zijn de grenzen aan de mogelijke discussie wel ongeveer neergezet: het is niet de vraag of er camera’s moeten komen, alleen waar en hoe.
  Buro Jansen & Janssen, augustus 2000

  Cameratoezicht, goed bekeken?

  Parool, 4 november 2000

  Erik Timmerman

  Terwijl het met de invoering van cameratoezicht op het August Allebéplein nog relatief stil bleef, lijkt er rond de plannen voor cameras op de Nieuwendijk en in het wallengebied meer deining te ontstaan. Zo berichtte het Parool er de afgelopen week enkele malen over. Dat een grondige discussie hoognodig is bleek afgelopen zaterdag. Haast ongemerkt is Amsterdam vol komen te hangen met cameras. Waar een gebrek aan discussie, een gebrek aan wetgeving en een gebrek aan kennis toe leidt werd pijnlijk duidelijk uit de rondtocht die Paroolmedewerkster Malika Sevil maakte door Amsterdam.
  Ook burgemeester Patijn probeerde er kortgeleden goede sier mee te maken in een bijeenkomst met bewoners van het wallengebied: Cameratoezicht wordt ingevoerd, de vraag is alleen nog wie er gaat meekijken. Afgezien van het feit dat het voorstel nog niet door de gemeenteraad is besproken (de plannen staan voor half november op de agenda), roept het een aantal vragen op. Is cameratoezicht nou wel zon geschikt middel om overlast van junks tegen te gaan? En hoe zit het met de nadelige effecten van cameratoezicht?

  lees meer

  Cameratoezicht is vooral politiek middel

  gepubliceerd in Ravage nr 14, 4 november 2000

  Erik Timmerman

  Op 13 oktober vond in Zeist het congres Technologie en Criminaliteitspreventie plaats. Doel van dit congres was u stimuleren na te denken over technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een veiliger samenleving. Het ochtendprograma stond in het teken van cameratoezicht. Een verslag.

  lees meer

  Cameratoezicht is vooral politiek middel

  Ravage # 14

  Op 13 oktober vond in Zeist het congres ‘Technologie en Criminaliteitspreventie’ plaats. Doel van dit congres was ‘u stimuleren na te denken over technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een veiliger samenleving’. Het ochtendprograma stond in het teken van cameratoezicht. Een verslag. lees meer

  Cameratoezicht, goed bekeken?

  Parool

  Terwijl het met de invoering van cameratoezicht op het August Allebéplein nog relatief stil bleef, lijkt er rond de plannen voor camera’s op de Nieuwendijk en in het wallengebied meer deining te ontstaan. Zo berichtte het Parool er de afgelopen week enkele malen over. Dat een grondige discussie hoognodig is bleek afgelopen zaterdag. Haast ongemerkt is Amsterdam vol komen te hangen met camera’s. Waar een gebrek aan discussie, een gebrek aan wetgeving en een gebrek aan kennis toe leidt werd pijnlijk duidelijk uit de rondtocht die Paroolmedewerkster Malika Sevil maakte door Amsterdam. lees meer

  De straat is van ons allemaal…toch?

  Ravage # 12

  Amsterdam, die tolerante stad, de stad waar alles kan en alles mag. Elders in Nederland en ook in het buitenland leeft dit beeld nog sterk. Amsterdammers die de ontwikkelingen in de stad een beetje volgen weten wel beter. Sinds enkele jaren roert met name de politie zich in het debat om de openbare ruimte. ‘Het gezag op straat moet teruggewonnen worden’ zoals dat heet. De openbare ruimte mag dan van iedereen zijn, er is er maar één die bepaalt waar de grenzen liggen van wat wel en niet mag, en dat is de politie. Althans, dat vindt de politie zelf, daarin gesteund door haar korpsbeheerder, burgemeester Patijn, en een groot deel van de gemeenteraad. Een inventarisatie van wat dit zoal inhoudt.

  lees meer

  De straat is van ons allemaaltoch

  Erik Timmerman

  gepubliceerd in Ravage nr 12

  22 september 2000

  Amsterdam, die tolerante stad, de stad waar alles kan en alles mag. Elders in Nederland en ook in het buitenland leeft dit beeld nog sterk. Amsterdammers die de ontwikkelingen in de stad een beetje volgen weten wel beter. Sinds enkele jaren roert met name de politie zich in het debat om de openbare ruimte. Het gezag op straat moet teruggewonnen worden zoals dat heet. De openbare ruimte mag dan van iedereen zijn, er is er maar één die bepaalt waar de grenzen liggen van wat wel en niet mag, en dat is de politie. Althans, dat vindt de politie zelf, daarin gesteund door haar korpsbeheerder, burgemeester Patijn, en een groot deel van de gemeenteraad. Een inventarisatie van wat dit zoal inhoudt.

  lees meer

  Inhoudsopgave Zoom – Dossier Cameratoezicht

  zoom

   

  Cameratoezicht was tot voor kort het terrein van beveiligingsbedrijven, banken en rijke villabewoners, tegenwoordig is er bijna geen stad in Nederland waar niet gediscussieerd wordt over cameratoezicht. Met de opkomst van de discussie rond geweld op straat, zinloos geweld en uitgaansgeweld zijn politie en politiek redelijk unaniem in hun opvatting dat cameratoezicht een goede bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze problemen. Daarmee zijn de grenzen aan de mogelijke discussie wel ongeveer neergezet: het is niet de vraag of er camera’s moeten komen, alleen waar en hoe.

  lees meer

  Inleiding Cameradossier

  zoom

  Inleiding uit ZOOM Dossier Cameratoezicht

  Augustus 2000

  Stonden de inwoners van Nederland tot voor kort nog wantrouwend tegenover allerlei vormen van overheidscontrole en gegevensregistratie, de laatste jaren lijkt de oppositie tegen dergelijke projecten als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. Voor enkele procenten korting bij de supermarkt of een gratis internetadres is men bereid alle persoonlijke gegevens prijs te geven.

  Ook bij politici lijkt de schroom om een verregaande inbreuk te plegen op de persoonlijke levenssfeer van de burgers volledig verdwenen. Onder het vorige kabinet bleek het invoeren van een algemene identificatieplicht nog geen haalbare kaart, vandaag worden op de meest diverse plaatsen identiteiten van personen vastgesteld en geautomatiseerd opgeslagen.

  lees meer

  Politiek en cameratoezicht in vogelvlucht

  Hoofdstuk 1 uit ZOOM Dossier Cameratoezicht

  Augustus 2000

  In 1995 besluit de Tweede Kamer onderzoek te laten doen naar cameratoezicht omdat er veel onduidelijkheid, en nauwelijks beleid of wetgeving over is. Vragen waar camera’s worden geplaatst, hoeveel het er eigenlijk zijn en wat voor regelgeving van toepassing is moeten beantwoord worden. Dit is het begin van een jaren durende politieke discussie. Van deze discussie geven we in dit hoofdstuk een samenvatting(1).
  lees meer

  Notitie Cameratoezicht

  Hoofdstuk 2 uit ZOOM Dossier Cameratoezicht

  Augustus 2000

  In februari 1996 verschijnt het rapport “Toezicht met camera’s; Toepassingen, effectiviteit en juridische aspecten” van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. In 1997 volgt het rapport “In beeld gebracht; Privacyregels voor het gebruik van videocamera’s voor toezicht en beveiliging” van de Registratiekamer. Op basis van deze twee publicaties kwamen de toenmalige Minister van Justitie en de Minister en Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (respectievelijk Sorgdrager, Dijkstal en Kohnstamm) in november 1997 met de Notitie Cameratoezicht(1). Het doel van deze notitie was om “duidelijkheid over het doel waarvoor en de omstandigheden waaronder het gebruik van camera’s mogelijk is, met name in het licht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” te verschaffen. Omdat deze notitie sinds haar verschijnen als leidraad geldt in het beleid van het vorige en het huidige kabinet, geven we er hier een samenvatting van.
  lees meer

  << oudere artikelen