• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Wetgeving

  Hoofdstuk 3 uit ZOOM Dossier Cameratoezicht

  Augustus 2000

  Het komende hoofdstuk is bijzonder kort. Er zal een overzicht worden gegeven van relevante wetgeving op het gebied van cameratoezicht in Nederland, maar dergelijke wetten zijn er bijzonder weinig.

  De wetgeving die betrekking heeft op cameratoezicht is verspreid over een aantal gebieden: privacywetgeving, strafrecht, auteursrecht, Wet particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureau’s. In dit hoofdstuk staan deze verschillende juridische invalshoeken op een rijtje.

  lees meer

  Nederland

  Hoofdstuk 4 uit ZOOM Dossier Cameratoezicht

  Augustus 2000

  Steeds meer gemeentes in Nederland gaan over tot het invoeren van cameratoezicht in de publieke ruimte. Toen in januari 1999 Ede als eerste gemeente camera’s plaatste op het Museumplein was de belangstelling van de pers groot. In kranten en op televisie kwam al snel een discussie op gang over de aantasting van de privacy die dit met zich mee zou kunnen brengen. Was het middel niet erger dan de kwaal? Vergelijkingen met George Orwells ‘Big Brother’ waren niet van de lucht. Het gevolg was dat de camera’s in Ede alleen onder strikte voorwaarden mogen draaien.
  lees meer

  Engeland

  Hoofdstuk 5 uit ZOOM Dossier Cameratoezicht

  Augustus 2000

  ‘…we were all blinded to the fact that this was a small addition in police terms, but a rather large incursion in civil liberty terms’.

  (Professor Jason Ditton, 1999)(1)
  Veel Nederlandse gemeentes gaan, voordat ze een beslissing nemen over cameratoezicht, op excursie in Engeland, het walhalla van de CCTV (Closed Circuit Television, een systeem waarin een gebied volledig wordt bekeken door middel van camera’s). Arnhem, Ede, Rotterdam, Zwolle en Groningen zijn enthousiast over hun bezoek en de ervaringen die ze daar hebben opgedaan. Dit land is volgens deze gemeentes “veel verder” met cameratoezicht en er zouden “goede ervaringen” zijn. Hoe ver Engeland is en welke ervaringen er zijn, wordt hieronder beschreven in een kort overzicht van een aantal manieren van cameratoezicht en de consequenties ervan.

  lees meer

  Operators

  Hoofdstuk 6 uit ZOOM Dossier Cameratoezicht

  Augustus 2000

  Er is weinig onderzoek gedaan naar de mensen die letterlijk achter de schermen toezicht houden. Terwijl deze personen het eigenlijke cameratoezicht doen en dus erg veel invloed hebben op gebruik en effect van het toezicht. In een onderzoek van de wetenschappers Armstrong en Norris, “The Maximum Surveillance Society”, wordt een beeld geschetst van de praktijk van het cameratoezicht: waarom kiest een operator ervoor op een bepaald moment een bepaald persoon te volgen. Dit hoofdstuk is op de bevindingen van Armstrong en Norris gebaseerd.
  lees meer

  Camera’s en techniek

  Hoofdstuk 7 uit ZOOM Dossier Cameratoezicht

  Augustus 2000

  Camera’s bewaken verkeerscamera’s op Belgische weg
  De Telegraaf, vrijdag 3 oktober 1997
  Aan het eind van de maand zullen de onbemande camera’s die langs de Belgische wegen verkeersovertredingen moeten registreren, officieel in gebruik worden genomen. Dat betekent tevens het einde van een tijdperk waarin automobilisten met een ‘zware voet’ betrekkelijk ongemoeid door het land konden scheuren.

  lees meer

  Conclusie van Cameradossier

  Conclusie uit ZOOM Dossier Cameratoezicht

  Augustus 2000

  Sinds de gemeente Ede cameratoezicht invoerde op het Museumplein struikelen de initiatieven voor nieuwe cameraprojecten in de Nederlandse binnensteden over elkaar. Een voorlopig eindpunt zou het indienen van een wetsvoorstel over cameratoezicht moeten zijn. In september 1999 voerden de vaste kamercommissies van Justitie en Binnenlandse Zaken een algemeen overleg over dit onderwerp, waarin door Kamerlid Wagenaar van de PvdA de hoop werd uitgesproken dat een ‘aangekondigde wettelijke regeling zal leiden tot de gewenste duidelijkheid en een einde maken aan de misverstanden over camera’s en privacy.’

  lees meer

  Politiek en cameratoezicht in vogelvlucht

  Hoofdstuk 1 uit ZOOM
  Dossier Cameratoezicht

  In 1995 besluit de Tweede Kamer onderzoek te laten doen naar cameratoezicht omdat er veel onduidelijkheid, en nauwelijks beleid of wetgeving over is. Vragen waar camera’s worden geplaatst, hoeveel het er eigenlijk zijn en wat voor regelgeving van toepassing is moeten beantwoord worden. Dit is het begin van een jaren durende politieke discussie. Van deze discussie geven we in dit hoofdstuk een samenvatting(1). lees meer

  Notitie Cameratoezicht

  Hoofdstuk 2 uit ZOOMrnDossier CameratoezichtrnrnIn februari 1996 verschijnt het rapport \”Toezicht met camera\’s; Toepassingen, effectiviteit en juridische aspecten\” van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. In 1997 volgt het rapport \”In beeld gebracht; Privacyregels voor het gebruik van videocamera\’s voor toezicht en beveiliging\” van de Registratiekamer. Op basis van deze twee publicaties kwamen de toenmalige Minister van Justitie en de Minister en Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (respectievelijk Sorgdrager, Dijkstal en Kohnstamm) in november 1997 met de Notitie Cameratoezicht(1). Het doel van deze notitie was om \”duidelijkheid over het doel waarvoor en de omstandigheden waaronder het gebruik van camera\’s mogelijk is, met name in het licht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer\” te verschaffen. Omdat deze notitie sinds haar verschijnen als leidraad geldt in het beleid van het vorige en het huidige kabinet, geven we er hier een samenvatting van. lees meer

  Wetgeving

  Hoofdstuk 3 uit ZOOM
  Dossier Cameratoezicht

  Het komende hoofdstuk is bijzonder kort. Er zal een overzicht worden gegeven van relevante wetgeving op het gebied van cameratoezicht in Nederland, maar dergelijke wetten zijn er bijzonder weinig.
  lees meer

  Nederland

  Hoofdstuk 4 uit ZOOM
  Dossier Cameratoezicht

  Steeds meer gemeentes in Nederland gaan over tot het invoeren van cameratoezicht in de publieke ruimte. Toen in januari 1999 Ede als eerste gemeente camera’s plaatste op het Museumplein was de belangstelling van de pers groot. In kranten en op televisie kwam al snel een discussie op gang over de aantasting van de privacy die dit met zich mee zou kunnen brengen. Was het middel niet erger dan de kwaal? Vergelijkingen met George Orwells ‘Big Brother’ waren niet van de lucht. Het gevolg was dat de camera’s in Ede alleen onder strikte voorwaarden mogen draaien.
  lees meer

  Engeland

  Hoofdstuk 5 uit ZOOM
  Dossier Cameratoezicht

  ‘…we were all blinded to the fact that this was a small addition in police terms, but a rather large incursion in civil liberty terms’.

  (Professor Jason Ditton, 1999)(1)

  Veel Nederlandse gemeentes gaan, voordat ze een beslissing nemen over cameratoezicht, op excursie in Engeland, het walhalla van de CCTV (Closed Circuit Television, een systeem waarin een gebied volledig wordt bekeken door middel van camera’s). Arnhem, Ede, Rotterdam, Zwolle en Groningen zijn enthousiast over hun bezoek en de ervaringen die ze daar hebben opgedaan. Dit land is volgens deze gemeentes “veel verder” met cameratoezicht en er zouden “goede ervaringen” zijn. Hoe ver Engeland is en welke ervaringen er zijn, wordt hieronder beschreven in een kort overzicht van een aantal manieren van cameratoezicht en de consequenties ervan. lees meer

  Operators

  Hoofdstuk 6 uit ZOOM
  Dossier Cameratoezicht

  Er is weinig onderzoek gedaan naar de mensen die letterlijk achter de schermen toezicht houden. Terwijl deze personen het eigenlijke cameratoezicht doen en dus erg veel invloed hebben op gebruik en effect van het toezicht. In een onderzoek van de wetenschappers Armstrong en Norris, “The Maximum Surveillance Society”, wordt een beeld geschetst van de praktijk van het cameratoezicht: waarom kiest een operator ervoor op een bepaald moment een bepaald persoon te volgen. Dit hoofdstuk is op de bevindingen van Armstrong en Norris gebaseerd. lees meer

  Camera’s en techniek

  Hoofdstuk 7 uit ZOOM
  Dossier Cameratoezicht

  Camera’s bewaken verkeerscamera’s op Belgische weg

  De Telegraaf, vrijdag 3 oktober 1997

  Aan het eind van de maand zullen de onbemande camera’s die langs de Belgische wegen verkeersovertredingen moeten registreren, officieel in gebruik worden genomen. Dat betekent tevens het einde van een tijdperk waarin automobilisten met een ‘zware voet’ betrekkelijk ongemoeid door het land konden scheuren.

  Een aantal Belgen is zo verbolgen over deze ontwikkeling, dat ze nu al begonnen zijn hun woede te koelen op de reeds geplaatste camera’s. Uitgerust met een zware hamer of ander gereedschap trekken zij er ‘s nachts op uit om de gehate kastjes onklaar te maken. De Vlaamse overheid ziet zich genoodzaakt een extra bepantsering aan te leggen. Ook wordt overwogen videocamera’s in de buurt van de snelheidscamera’s op te stellen om de vandalen op heterdaad te betrappen. Die andere camera’s zullen op hun beurt dan ook weer extra moeten worden beveiligd. Maar geld speelt geen rol. Verwacht wordt dat met de nieuwe elektronische controlemiddelen voldoende geld wordt verdiend om de vele tekorten in het land te helpen terugdringen. lees meer

  Cameratoezicht in Leeuwarden

  Wie niet weg is, wordt bekeken

  gepubliceerd in de Leeuwarder Courant 7 juli 2000 Erik Timmerman  

  Kortgeleden werd in het Algemeen Politieblad een vier paginas lang artikel gewijd aan de nota Nee! tegen geweld, het plan van aanpak dat het geweld op straat in Leeuwarden moet verminderen. In dit artikel ontpopte districtschef Bangma van de Leeuwarder politie zich niet bepaald tot voorstander van cameratoezicht. Afstandelijk, vertechnocratiseerd, anoniem toezicht, aldus Bangma, Cameras leggen geen verbinding met mensen, ze registreren alleen maar. Een verfrissend geluid vanuit politiekringen, waar elders in het land cameratoezicht min of meer als tovermiddel gepresenteerd wordt. Verbazingwekkend is het dan ook dat er nu in Leeuwarden toch stemmen opgaan om cameratoezicht in te voeren.

  lees meer

  Wie niet weg is, wordt bekeken…

  De Leeuwarder Courant

  Kortgeleden werd in het Algemeen Politieblad een vier pagina’s lang artikel gewijd aan de nota ‘Nee! tegen geweld’, het plan van aanpak dat het geweld op straat in Leeuwarden moet verminderen. In dit artikel ontpopte districtschef Bangma van de Leeuwarder politie zich niet bepaald tot voorstander van cameratoezicht. ‘Afstandelijk, vertechnocratiseerd, anoniem toezicht’, aldus Bangma, ‘Camera’s leggen geen verbinding met mensen, ze registreren alleen maar’. Een verfrissend geluid vanuit politiekringen, waar elders in het land cameratoezicht min of meer als tovermiddel gepresenteerd wordt. Verbazingwekkend is het dan ook dat er nu in Leeuwarden toch stemmen opgaan om cameratoezicht in te voeren. lees meer

    nieuwere artikelen >>