• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #6, 22 november 2000

  01 Nieuw onderzoek naar BVD-bemoeienis met vluchtelingen en migranten.
  02 Onderzoek naar contacten tussen journalisten en de BVD.
  03 Cameratoezicht
  04 Echelon
  05 Nog meer Echelon
  06 Zweeds onderzoek inlichtingendiensten
  07 Nieuw Europees-rapport over ‘Crowd control technics’
  08 Surveillance camera players

  Gehele Observant #6

  Observant #6, 22 november 2000

   


  Nieuw onderzoek naar BVD-bemoeienis met vluchtelingen en migranten.

  Buro Jansen & Janssen doet momenteel onderzoek naar de wijze waarop politie- en inlichtingendiensten (‘illegale’) migranten en vluchtelingen benaderen voor informatie en/of actieve infiltratie. Om dit onderzoek uit te voeren zijn wij afhankelijk van de verhalen en ervaringen van migranten en hulpverleners met benaderingen of enaderingspogingen van politie- en inlichtingendiensten.


  Onderzoek naar contacten tussen journalisten en de BVD.

  In het kader van een nieuw boek over de BVD zoeken we verhalen over de media en de BVD.


  Cameratoezicht.

  Veel gemeenten staan op het punt om cameratoezicht in te voeren. Buro Jansen & Janssen volgt ook na het uitkomen van Zoom de ontwikkelingen


  Echelon

  Het Europees Parlement heeft een tijdelijke commissie aan het werk gezet om Echelon verder te bestuderen:
  Fractievoorzitter Van de PvdA, tevens voorzitter van de Nederlandse Parlementaire Commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten weigert te getuigen voor het Europarlement.


  Nog meer Echelon

  In Frankrijk heeft een onderzoekscommissie van het parlement een rapport uitgebracht over Echelon. Voor de franslezenden.


  Zweeds onderzoek inlichtingendiensten

  In Zweden is stuitten een aantal wetenschappers op grote tegenwerking van de inlichtingendiensten, nadat ze nota bene van dde regering zelf opdracht hadden gekregen die diensten te onderzoeken.


  Nieuw Europees-rapport over ‘Crowd control technics’

  Het Engelse onderzoeksinstituut Omega, dat ook het eerste Echelon-rapport voor het Europees Parlement produceerde, heeft nu in opdracht van datzelfde parlement een studie uitgebracht naar het gebruik van Crowd control technics.


  Cameratoezicht

  Dat je met videobewaking ook kunt spelen laten de ‘Surveillance camera players’ zien!

  Onderzoek naar BVD-bemoeienis met vluchtelingen en migranten

  Buro Jansen & Janssen doet momenteel onderzoek naar de wijze waarop politie- en inlichtingendiensten (‘illegale’) migranten en vluchtelingen benaderen voor informatie en/of actieve infiltratie.

  Om dit onderzoek uit te voeren zijn wij afhankelijk van de verhalen en ervaringen van migranten en hulpverleners met benaderingen of benaderingspogingen van politie- en inlichtingendiensten.

  lees meer

  Onderzoek naar contacten tussen journalisten en de BVD

   

  Onderzoeksburo Jansen & Janssen doet onderzoek naar politie, justitie en inlichtingendiensten.

  Momenteel werken wij aan een (nieuw) boek over de BVD, waarin de ontwikkelingen die de BVD heeft doorgemaakt de laatste jaren zullen worden beschreven. Onder andere zullen aan bod komen: BVD en georganiseerde misdaad, BVD en bestuurlijke integriteit, samenwerking met buitenlandse diensten, economische spionage en BVD en actievoerders.

  Tevens willen wij een hoofdstuk wijden aan contacten tussen de BVD en de media. Voor dit hoofdstuk zijn wij onder meer op zoek naar journalisten die contacten hebben of hebben gehad met de BVD of vergelijkbare diensten als de Militaire Inlichtingendienst (MID).

  Mocht u contact hebben gehad met inlichtingendiensten of kent u verhalen van contacten tussen inlichtingendiensten en de media, dan zouden wij graag eens met u hierover willen spreken. Desgewenst kunnen wij vertrouwelijkheid en anonimiteit beloven.

  Wanneer u vragen heeft of nog meer informatie over dit onderzoek of onze organisatie wilt ontvangen kunt u natuurlijk altijd eerst contact met ons opnemen.

  Wil van der Schans
  Erik Timmerman
  Buro Jansen & Janssen
  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam
  Tel: 020-6123202
  Fax: 084-8738209
  info@burojansen.nl
  https://www.burojansen.nl

  Overzicht Cameratoezicht

  Cameratoezicht is vooral politiek middel

  Op 13 oktober vond in Zeist het congres ‘Technologie en Criminaliteitspreventie’ plaats. Doel van dit congres was ‘u stimuleren na te denken over technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een veiliger samenleving’. Het ochtendprograma stond in het teken van cameratoezicht. Een verslag.
  Uit: Ravage, 4 november 2000

  Cameratoezicht, goed bekeken?

  Terwijl het met de invoering van cameratoezicht op het August Allebéplein nog relatief stil bleef, lijkt er rond de plannen voor camera’s op de Nieuwendijk en in het wallengebied meer deining te ontstaan. Zo berichtte het Parool er de afgelopen week enkele malen over. Dat een grondige discussie hoognodig is bleek afgelopen zaterdag. Haast ongemerkt is Amsterdam vol komen te hangen met camera’s.
  Uit: Parool, 3 november 2000

  De straat is van ons allemaal…toch?

  Amsterdam, die tolerante stad, de stad waar alles kan en alles mag. Elders in Nederland en ook in het buitenland leeft dit beeld nog sterk. Amsterdammers die de ontwikkelingen in de stad een beetje volgen weten wel beter. Sinds enkele jaren roert met name de politie zich in het debat om de openbare ruimte. ‘Het gezag op straat moet teruggewonnen worden’ zoals dat heet.
  Uit: Ravage, 22 september 2000

  Wie niet weg, is gezien…..

  Ondanks de kritische noot van districtschef Bangma van de Leeuwarder politie gaan er in Leeuwarden toch stemmen op om camera’s te plaatsen. In dit artikel wordt deze ontwikkeling kritisch bekeken
  Uit: de Leeuwarder Courant, 7 juli 2000

  Zoom, dossier cameratoezicht

  Cameratoezicht was tot voor kort het terrein van beveiligingsbedrijven, banken en rijke villabewoners, tegenwoordig is er bijna geen stad in Nederland waar niet gediscussieerd wordt over cameratoezicht. Met de opkomst van de discussie rond geweld op straat, zinloos geweld en uitgaansgeweld zijn politie en politiek redelijk unaniem in hun opvatting dat cameratoezicht een goede bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze problemen. Daarmee zijn de grenzen aan de mogelijke discussie wel ongeveer neergezet: het is niet de vraag of er camera’s moeten komen, alleen waar en hoe.
  Buro Jansen & Janssen, augustus 2000