• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Onderzoek naar BVD-bemoeienis met vluchtelingen en migranten

  Buro Jansen & Janssen doet momenteel onderzoek naar de wijze waarop politie- en inlichtingendiensten (‘illegale’) migranten en vluchtelingen benaderen voor informatie en/of actieve infiltratie.

  Om dit onderzoek uit te voeren zijn wij afhankelijk van de verhalen en ervaringen van migranten en hulpverleners met benaderingen of benaderingspogingen van politie- en inlichtingendiensten.

  Bent u zelf wel eens benaderd met het verzoek om informatie over organisaties of personen? Kent u mensen die hiervoor benaderd zijn? Heeft u in uw organisatie de indruk gehad dat (vertrouwelijke) informatie naar buiten werd gebracht, of dat daar actief naar gezocht werd? Bent u of iemand die u kent wel eens onzeker geweest over de noodzaak bepaalde informatie aan een ambtenaar of agent te geven? Heeft u of iemand die u kent wel eens verrast gestaan over de persoonlijke informatie waarover de politie- en/of inlichtingendiensten wisten te beschikken? Heeft u of iemand die u kent ervaring met het feit dat vertrouwelijke informatie in het buitenland bekend is geworden?

  Mocht u of iemand in uw organisatie één van deze vragen positief beantwoorden, of op een andere wijze met politie- en inlichtingendiensten in aanraking zijn gekomen, dan zouden wij graag met u over deze ervaringen willen spreken. Gezien het vertrouwelijke karakter van de informatie garanderen wij u absolute anonimiteit en bescherming van privacy.

  Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie en inlichtingendiensten kritisch volgt (zie faq). Wij publiceren artikelen en boekjes, beantwoorden vragen, verschaffen informatie en steunen hen die ongevraagd gevolgd of vervolgd worden.  Buro Jansen en Janssen heeft tien jaar geleden een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. In “De vluchteling achtervolgd”  werd duidelijk dat de BVD en de Politie Inlichtingen Diensten (PID) asielzoekers benaderden om informatie te verzamelen over de situatie in zijn of haar land, of om inzicht te krijgen in de verhoudingen tussen (politieke) groepen van vluchtelingen in Nederland.

  De belangrijkste conclusie in dit onderzoek luidde dat het vaak erg onduidelijk en verwarrend was dat dezelfde politiemensen zowel voor de vreemdelingendienst als voor inlichtingendiensten om (vertrouwelijke) informatie vroegen. Voor de betrokken vluchtelingen betekende deze vermenging van functies dat van het recht om medewerking te weigeren weinig overeind bleef staan. Helemaal nu uit dit onderzoek bleek dat ook middelen als intimidatie, bedreiging en misleiding toegepast werden.

  Nu de rechtspositie van migranten en vluchtelingen nog meer onder druk is komen te staan (denk ook aan de nieuwe vreemdelingenwet), de belangstelling van de BVD voor deze groepen verbreed is (niet alleen meer politieke achtergronden, maar ook m.b.t. mensensmokkel, religie en integratie), en nieuwe en meerdere politiediensten hierbij betrokken worden (van de IND, de Marechaussee, de Centrale Recherche Informatie (CRI), de Regionale Inlichtingen Diensten (RID), tot Europol aan toe) hebben wij besloten opnieuw een onderzoek naar de benaderingen van vluchtelingen, asielzoekers en migranten uit te voeren.

  De resultaten van dit onderzoek willen wij weer publiceren voor een breed publiek. Bovenal willen wij iedereen die hierbij betrokken kan raken (asielzoekers, vluchtelingen, migranten, hulpverleners, advocaten, zelforganisaties etc.) over hun rechten en mogelijkheden informeren.

  De opzet van het onderzoek hebben wij voorgelegd aan een aantal mensen die zich actief voor migranten en vluchtelingen inzetten. Zij hebben ermee ingestemd om een Comité van Aanbeveling te vormen. De volgende mensen nemen deel aan dit Comité: Martin Jansen (Missionair Centrum), Maria Meijers (Forum), Tara Singh Varma (Groen Links), Marq Wijngaarden (Advocaat Vreemdelingenrecht) en Piet Muller.

  Wanneer u vragen heeft of nog meer informatie over dit onderzoek en de opzet wilt ontvangen, kunt u altijd met ons contact opnemen. Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer: 020-6123202. Ook kunt u ons natuurlijk via de post, e-mail of fax bereiken.

  Buro Jansen & Janssen
  Postbus 10591
  1001 EN Amsterdam
  tel: 020 6822983
  fax: 020 8738209
  email: info@burojansen.nl
  https://www.burojansen.nl/