• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #37, augustus 2005

  01 Mythen over terrorisme
  02 Fabels over antiterrorismebeleid van de Europese U
  03 Jansen & janssen op What the Hack
  04 Verheerlijken ernstige misdrijven wordt strafbaar
  05 Schengen III
  06 Donateurs gezocht!

  Mythen over terrorisme

  Kort door de bocht, niet goed gelezen, niet even het archief doorzocht of niet even een kritische vraag gesteld? Verschillende kranten misleiden hun lezers deze week meerdere malen als het om het onderwerp terrorisme gaat. Een ‘hot’ onderwerp dat in is voor sensationele artikelen. We hebben het dan niet eens over de Telegraaf, die bezoekers van Sail angst aanjaagt door klakkeloos ongeverifieerde waarschuwingen van internet te plukken. Erger is dat gerenommeerde kranten als NRC Handelsblad, de Volkskrant en regionale kranten een loopje met de waarheid nemen als het gaat om zo’n delicaat onderwerp als terrorisme.
  lees meer

  Fabels over antiterrorismebeleid van de Europese Unie

  De Volkskrant besteedde afgelopen week uitgebreid aandacht aan de uitspraak van het Constitutionele Hof in Duitsland, dat de toepassing van het Europese arrestatiebevel in Duitsland ongrondwettig verklaarde. Helaas werd het Europese arrestatiebevel opgevoerd als ‘kroonjuweel in het antiterrorismebeleid van de Unie’ en als ‘een van de belangrijkste instrumenten in de bestrijding van terrorisme en internationale misdaad’. Die voorstelling van zaken komt niet overeen met de werkelijkheid.

  lees meer

  Jansen & janssen op What the Hack

  Jansen & Janssen op What the Hack in Liempde (Brabant)

  What the hack is een festival hackers, computer programmers van open source software, privacy voorvechters en geïnteresseerden.

  Woensdag 27 juli 2005

  Jansen was nog niet eens op het landgoed Velder gearriveerd of werd al aangesproken door een journalist van radio 1 op de middag van de KRO. Het item zou gaan over de lezing over antiterrorisme maatregelen in Nederland de volgende dag, maar de journalist in kwestie was een dag te vroeg gearriveerd en kon de bijeenkomst niet meer bijwonen.

  lees meer

  Jansen & Janssen op What the Hack

  28 juli – 31 juli What The Hack conference

  in Liempde near Eindhoven

  Jansen & Janssen organises 4 lectures on the conference:

  1. Counter Terrorism: day 1: 17.00, tent 1

  2. Extended Police Powers in Europes: day 1: 19.30, tent 2

  3. Datamininf/rasterfahndung: day 2: 21.00, tent 4

  4. Repressive technology monitoring: day 4: 13.30, tent 4

  Jansen & Janssen will set up xs4no1.org

  Monitoring repressive technologies

  Verheerlijken ernstige misdrijven wordt strafbaar

  Verheerlijken ernstige misdrijven wordt strafbaar.

  Uit het persbericht van het ministerie van Justitie bij het presenteren van het wetsvoorstel Verheerlijken ernstige misdrijven wordt strafbaar op 28 juli 2005.
  “Personen die terreur verheerlijken of goedpraten kunnen daarvoor in de nabije toekomst een jaar celstraf krijgen. Dat staat in een ontwerpwetsvoorstel van minister Donner.” Eind januari 2005 presenteerden Minister Remkes en Donner al het idee om een dergelijk wetsvoorstel te ontwikkelen in een brief aan de Tweede Kamer over het veiligheidsbeleid. Bij de presentatie van de brief ontstond er al veel ophef over de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Waarom wad e wet noodzakelijk werd betoogd, terwijl tegelijkertijd er met veel ophef gesproken werd over jongeren die de daad van Mohammed B. goed praten. In de Kamer ontstond commotie na de brief van de Ministers omdat de kleinste regeringsfractie de D66 bij monde van Boris Dittrich liet weten niets in de maatregel te zien in verband met de beperking van de vrijheid van meningsuiting. De andere regeringspartijen en de PvdA schaarden zich achter Donner en vonden het idee in de lijn van de reeds bestaande antiterrorisme maatregelen. Met het nieuwe wetsvoorstel is de geest met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting weer uit de fles. De Winter, Ellian en Ephimenco voelen al de hete adem van de Minister in de nek door de volgende passage uit de Memorie van toelichting: “Het gaat niet om strafbaarstelling van de verheerlijking etc. van ernstige misdrijven zonder meer. Aan de strafbaarstelling is de nadere voorwaarde verbonden dat de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zijn uitlating de openbare orde ernstig verstoort of kan verstoren. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de strafwaardigheid van deze uitlatingen is gelegen in de onrust die zij in de samenleving kunnen teweegbrengen of aanwakkeren. De uitlating moet naar haar inhoud het vermogen hebben de openbare orde ernstig te verstoren.” De vraag in hoeverre het wetsvoorstel ooit zijn nut zal bewijzen aan de overheid is eigenlijk onbelangrijk, omdat het wetsvoorstel waarschijnlijk achterhaald zal zijn als het wordt aangenomen, wat naar alle waarschijnlijkheid plaats zal vinden. Toch biedt het wetsvoorstel wel interessante opties. Waarom niet de dag nadat het voorstel is aangenomen Minister van Financiën Zalm aanklagen voor verheerlijking van de buitenrechtelijke executie van een verdachte door de Pakistaanse overheidsdiensten onder leiding van generaal Musharraf.
  wetsvoorstel Verheerlijken ernstige misdrijven wordt strafbaar

  Schengen III

  Bouwt de Europese Unie aan een Europees politieregister?

  Met de wind in de zeilen van het terrorisme, illegale immigratie en de georganiseerde criminaliteit willen de landen die als eerste het Schengenverdrag ondertekenden hun databanken aan elkaar koppelen. Het is nog geen feit want de nationale parlementen moeten hun fiat nog geven, maar de diverse Ministers nemen alvast een voorschot. “Volgens de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Dewael, moet volgend jaar al blijken bij het WK-voetbaltoernooi in Duitsland hoe succesvol dit verdrag is bij de uitlevering van persoonsgegegevens: kunnen de opsporingsdiensten van omringende landen Duitsland als verdragspartner van voldoende relevante informatie voorzien, en mogelijk een tweede ‘Heizeldrama’ voorkomen?’, kunnen we in het NRC Handelsblad van 30 mei 2005. De Volkskrant voegt daar nog het volgende aan toe ,”zo moeten politiemensen uit diverse landen ook gezamenlijk kunnen optreden, desnoods gewapend. Zij moeten in noodsituaties ongepland op elkaars grondgebied kunnen opereren. Dat gaat ook gebeuren bij het WK voetbal in Duitsland in 2006. Behalve het natrekken van DNA-profielen in databanken van de andere landen, moet het ook mogelijk zijn vingerafdrukken en kentekens van voertuigen uit te wisselen.” Schengen III lijkt een gelopen race?

  Commentaar Statewatch op Schengen III
  Tekst Schengen III in het engels
  Commentaar op SIS II van Statewatch
  Analyse Statewatch SIS II en VIS
  SIS II Europese Commissie immigratie wetgeving
  SIS II Europese Commissie politie en strafrecht as
  SIS II Europese Commissie verkeersgegevens (rijbew

  Donateurs gezocht!

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur.
  Buro Jansen & Janssen heeft hard donateurs nodig om de komende recessie te overleven. Voor het doen van onderzoek is Buro Jansen & Janssen volledig afhankelijk van giften en subsidies.
  Stort gul: € 10,- , € 25,- € 50,- of meer per maand op:
  Giro: 603904
  tnv Stichting Res Publica te Amsterdam
  Bij storing van € 50,- of meer krijg je een origineel Jansen & Janssen T-shirt opgestuurd!

  Mythen over terrorisme

  Kort door de bocht, niet goed gelezen, niet even het archief doorzocht of niet even een kritische vraag gesteld? Verschillende kranten misleiden hun lezers deze week meerdere malen als het om het onderwerp terrorisme gaat.
  Een ‘hot’ onderwerp dat in is voor sensationele artikelen. We hebben het
  dan niet eens over de Telegraaf, die bezoekers van Sail angst aanjaagt door klakkeloos ongeverifieerde waarschuwingen van internet te plukken.

  Erger is dat gerenommeerde kranten als NRC Handelsblad, de Volkskrant en regionale kranten een loopje met de waarheid nemen als het gaat om zo’n delicaat onderwerp als terrorisme.

  Mythen over Terrorisme
  Informal Value Transfer Systems and Criminal Activ

  Fabels over antiterrorismebeleid van de Europese Unie

  De Volkskrant besteedde afgelopen week uitgebreid aandacht aan de uitspraak van het Constitutionele Hof in Duitsland, dat de toepassing van het Europese arrestatiebevel in Duitsland ongrondwettig verklaarde. Helaas werd het Europese  arrestatiebevel opgevoerd als ‘kroonjuweel in het antiterrorismebeleid van de Unie’ en als ‘een van de belangrijkste instrumenten in de bestrijding van terrorisme en internationale misdaad’. Die voorstelling van zaken komt niet overeen met de werkelijkheid.
  artikel