• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #33, april 2005

  01 Nationale Recherche zet eindspurt in
  02 Anti-terrorisme maatregelen tasten burgerrechten aan
  03 International Campaign Against Mass Surveillance (ICAMS)
  04 Dif website Twee maanden special over terrorisme
  05 Bond van ID-weigeraars ‘Geen ID, Goed Idee’ in oprichting
  06 Jaarverslag Commissie van Toezicht Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  07 Uitspraak Rechtbank Rotterdam, LJN: AT4031 10/000263-04
  08 Convenant inzake de samenwerking in de CT Infobox
  09 Diplomatic Assurances’ Allowing Torture
  Growing Trend Defies International Law Human Rights Watch
  10 ‘GERMAN -DUTCH RELATIONS IN THE 20TH CENTURY’ Conferentie

  Gehele Observant #33

   

  Gehele Observant #33, april 2005

   

  30 april 2005
  Nationale Recherche zet eindspurt in
  Louis Sévèke (OBIV), Erik Timmerman (Buro Jansen & Janssen)
  Ravage # 6, 2005

  Sinds juli 2004 houdt, naast de AIVD, ook de Nationale Recherche zich bezig met onderzoek naar (radicaal) dierenrechtenactivisme. Lang werd niets vernomen van deze dienst, maar de laatste tijd kan dat zeker niet gezegd worden. In Ravage nr. 2 van 04-02-05 (‘Recherche zet jongeren onder druk’) werd al een voorbeeld gegeven van hun activiteiten. Maar de dienst is de afgelopen tijd actiever geweest.


   

  25 april 2005
  Anti-terrorisme maatregelen tasten burgerrechten aan
  Wil van der Schans, De Fabel van de illegaal 70, mei/juni 2005

  De anti-terrorisme maatregelen van de regering betekenen een fikse aantasting van de burgerrechten. “Aanwijzingen” kunnen voldoende zijn om iemand als verdachte aan te merken. Verdachten zullen langer kunnen worden vastgehouden, zonder daarbij inzicht te krijgen in hun dossiers. Geheime AIVD-informatie kan als zelfstandig bewijs gaan meetellen in strafzaken. “Vreemdelingen” kunnen op basis van AIVD-informatie worden verwijderd. En een meldplicht wordt ingesteld voor “personen die op grond van contacten, activiteiten of andere aanwijzingen in beeld komen, terwijl er op zichzelf onvoldoende aanwijzingen zijn voor een strafrechtelijk optreden”.


   

  20 april 2005International Campaign Against Mass Surveillance (ICAMS)
  www.burojansen.nl/campaign
  Veiligheid en de oorlog tegen het terrorisme domineren de politieke wereldagenda. Op initiatief van de Verenigde Staten wordt wereldwijd een web van anti-terrorismemaatregelen genomen. Dit is een excuus voor het terugdraaien van rechten en vrijheden en voor meer controle over individuen en bevolkingsgroepen. Het komt neer op de constructie van een wereldwijd netwerk van registratie en surveillance. Dat moet onmiddellijk worden gestopt.


   

  Dif website
  Twee maanden special over terrorisme

  From: “Yasmina” <yasmina456_516@hotmail.com>
  To: JP.Balkenende@regering.nl
  CC: PH.Donner@minjus.nl, J.Remkes@minbzk.nl
  Date: Wed, 30 Mar 2005 07:48:08 +0200
  Subject: HELP Priority: urgent

  Dear sir,
  I am sorry to disturb you , but I hope you can take a minut of your time to have a look at my problem. I sent you this letter with help of my sister. I am at the moment in a Egyptian prison and not in the posititon to send any letters.
  Not so long ago, till may 2th 2003, I was in the Netherslands. I have applied for asylum in 1998. I took refuge in the Netherlands because after I fled from Egypt in 1993, I was in my absence sentenced to dead by a militairy tribunal. I have never really known wat the acquisation was, but this situation is normal in Egypt. I think your honorable Minister of Foreign Affairs has seen reports from Amnesty Internationale end Human Rights Watch about the human rights situation in Egypt.


   

  april 2005
  Bond van ID-weigeraars ‘Geen ID, Goed Idee’ in oprichting
  www.geen-id.nl
  Geen ID, Goed Idee’ is een Bond van en voor mensen die problemen hebben ondervonden – of dat vrezen in de toekomst – in verband met de recente aanscherping van de wet op de identificatieplicht.
  Sinds 1 januari is immers iedereen boven de 14 jaar verplicht om identiteitspapieren bij zich te dragen en desgevraagd te tonen aan bevoegde gezagsdragers die daarom vragen. Doe je dat niet, dan kun je opgesloten worden en/of een boete van minimaal 50 euro opgelegd krijgen. Een krankzinnige situatie waarvoor geen enkele grond bestaat en die ernstige gevolgen heeft op het gebied van persoonlijke burgerrechten en de collectieve mensenrechten.


   

  21 april 2004
  Jaarverslag Commissie van Toezicht Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  www.ctivd.nl
  Het jaar dat door dit verslag bestreken wordt (het tijdvak van 1 april 2004 tot 1 april 2005) is voor de Nederlandse samenleving in het algemeen en voor de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het bijzonder een bewogen jaar geweest.


   

  15 april 2004
  LJN: AT4031, Rechtbank Rotterdam, 10/000263-04
  Tussenbeslissing in de strafzaak tegen de AIVD-tolk. Vervolg 24 januari 2005. Rechtbank verschaft raamwerk voor verdere aanpak. Behandeling met gesloten deuren in verband met staatsveiligheid.
  De rechtbank is van oordeel dat de identiteit van de eventueel te horen AIVD medewerkers ingevolge het bepaalde in artikel 190 lid 2 Wetboek van Strafvordering dient te worden afgeschermd.
  Teneinde eventuele verhoren door de rechter-commissaris van AIVD medewerkers als getuige te bespoedigen komt het de rechtbank gewenst voor dat aan een AIVD medewerker – die in staat is belangen van nationale veiligheid per concrete vraag aan getuigen te beoordelen en officier van justitie omtrent het eventueel om die reden doen beletten van het stellen van die vragen c.q. de beantwoording ervan te adviseren – op de voet van artikel 187c Wetboek van Strafvordering bijzondere toegang tot het bijwonen van de verhoren wordt verleend.


   

  10 april 2005
  Convenant inzake de samenwerking in de CT Infobox

  Convenant dat gesloten is door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, het College van Procureurs-Generaal, Het Korps Landelijke Politiediensten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.


   

  15 april 2005
  Diplomatic Assurances’ Allowing Torture
  Growing Trend Defies International Law

  Human Rights Watch

  (New York, April 15, 2005) Governments in Europe and North America are increasingly sending suspects to abusive states on the basis of flimsy “diplomatic assurances” that expose the detainees to serious risk of torture and ill-treatment, Human Rights Watch said in a new report released today.

  Governments that are using diplomatic assurances know full well that they don’t protect against torture…But in the age of terror, they’re convenient. Only pressure from the public in Europe and North America can stop this negative trend.

  Kenneth Roth
  Executive Director
  The 91-page report, Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safeguard against Torture, documents the growing practice among Western governments—including the United States, Canada, the United Kingdom, and the Netherlands—of seeking assurances of humane treatment in order to transfer terrorism suspects to states with well-established records of torture. The report details a dozen cases involving actual or attempted transfers to countries where torture is commonplace.


   


  An International Intelligence Perspective
  Conference organised by the International Intelligence History Association (IIHA) and the Netherlands Intelligence Studies Association (NISA)

  17 – 19 June 2005
  at the Royal Netherlands Academy of Sciences Amsterdam
  Kloveniersburgwal 29, 1011 JV AmsterdamPartly as a consequence of the international war against terrorism, intelligence has become a hotly debated topic. Almost daily, the role of intelligence services in international events is front page news. Intelligence and security services, with their natural tendency towards secrecy and avoidance of public scrutiny, are confronted with a growing interest on the part of politicians, scholars and the general public. Especially since the end of the Cold War, a growing number of historians have done research in archives that were closed until recently. In many cases this has shed new light on the role of intelligence services in international relations during the last century. With this conference, IIHA and NISA wish to make a further contribution to the study of this important topic.
  The focus of the conference is on the German-Dutch intelligence and security relationship in the twentieth century, which covers periods of mutual confrontation, war, occupation, alliance and cooperation. The relationship of the services of other states with German and Dutch intelligence will be addressed at this conference as well.

   

  Nationale Recherche zet eindspurt in

  Ravage # 6, 2005 en Observant 33, april 2005

  Louis Sévèke (OBIV)
  Erik Timmerman (Buro Jansen & Janssen)

  De afgelopen weken hebben verschillende personen, al dan niet actief voor dierenrechtenorganisaties, onaangekondigd bezoek gekregen van de Nationale Recherche. Niet omdat ze van het een of ander verdacht worden, maar met vragen over de aard van het dierenactivisme in dit land.

  Sinds juli 2004 houdt, naast de AIVD, ook de Nationale Recherche (NR) zich bezig met onderzoek naar (radicaal) dierenrechtenactivisme. Lange tijd werd niets vernomen van deze dienst. Totdat in februari dit jaar de recherche twee personen woonachtig te Heerlen lastig viel, die ervan werden ‘verdacht’ stickers te hebben geplakt op een geldautomaat van ABN Amro. (zie Ravage van 04-02-05).
  Maar er is meer aan de hand. Zo werd ‘Irene’ half december 2004 aangehouden op Schiphol. Op het moment dat zij haar vliegtuig in wilde stappen werd ze door de marechaussee naar achteren geleid. Ze stond gesignaleerd en moest dus worden aangehouden, maar waarvoor konden ze haar niet vertellen. Na druk heen en weer getelefoneer verschenen twee rechercheurs van de NR ten tonele.
  Irene: ,,Vooral die ene, Dick Ketting, voerde het woord. Hij begon met de vraag of ik het proefdiercentrum BPRC kende. Ik zei dat ik niks te verklaren had en eerst m’n advocaat wilde spreken. Natuurlijk zei hij toen dat als ik mee zou werken, ik misschien die dag nog het vliegtuig zou kunnen pakken. Ik zei nogmaals dat ik niks te verklaren had en ben toen maar een boekje gaan lezen.”

  lees meer

  Anti-terrorisme maatregelen tasten burgerrechten aan

  De Fabel van de illegaal 70, mei/juni 2005 en Observant 33, april 2005

  Wil van der Schans (Buro Jansen & Janssen)

  De anti-terrorisme maatregelen van de regering betekenen een fikse aantasting van de burgerrechten. “Aanwijzingen” kunnen voldoende zijn om iemand als verdachte aan te merken. Verdachten zullen langer kunnen worden vastgehouden, zonder daarbij inzicht te krijgen in hun dossiers. Geheime AIVD-informatie kan als zelfstandig bewijs gaan meetellen in strafzaken. “Vreemdelingen” kunnen op basis van AIVD-informatie worden verwijderd. En een meldplicht wordt ingesteld voor “personen die op grond van contacten, activiteiten of andere aanwijzingen in beeld komen, terwijl er op zichzelf onvoldoende aanwijzingen zijn voor een strafrechtelijk optreden”.

  lees meer

  ICAMS – Campagne Statement

  Wereldwijde “veiligheid” en een “oorlog tegen het terrorisme” domineren nu de politieke wereldagenda. Voornamelijk gedreven door Verenigde Staten wordt over de hele wereld een groeiend web van veiligheids- en anti-terrorisme maatregelen genomen. Dit nieuwe idee van”veiligheid”wordt gebruikt als excuus voor repressieve anti-terroristische maatregelen, het terugdraaien van rechten en vrijheden en voor een toename van politiebevoegdheden met het doel meer en meer controle te krijgen over individuen en bevolkingsgroepen. Waar wij nu getuige van zijn komt neer op de constructie van een wereldwijde infrastructuur voor registratie en surveillance.

  lees meer

  Nationale Recherche zet eindspurt in

  Ravage # 6, 2005

  De afgelopen weken hebben verschillende personen, al dan niet actief voor dierenrechtenorganisaties, onaangekondigd bezoek gekregen van de Nationale Recherche. Niet omdat ze van het een of ander verdacht worden, maar met vragen over de aard van het dierenactivisme in dit land. lees meer

  Anti-terrorisme maatregelen tasten burgerrechten aan

  De anti-terrorisme maatregelen van de regering betekenen een fikse aantasting van de burgerrechten. “Aanwijzingen” kunnen voldoende zijn om iemand als verdachte aan te merken. Verdachten zullen langer kunnen worden vastgehouden, zonder daarbij inzicht te krijgen in hun dossiers. Geheime AIVD-informatie kan als zelfstandig bewijs gaan meetellen in strafzaken. “Vreemdelingen” kunnen op basis van AIVD-informatie worden verwijderd. En een meldplicht wordt ingesteld voor “personen die op grond van contacten, activiteiten of andere aanwijzingen in beeld komen, terwijl er op zichzelf onvoldoende aanwijzingen zijn voor een strafrechtelijk optreden”. lees meer