• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • ICAMS – Campagne Statement

  Wereldwijde “veiligheid” en een “oorlog tegen het terrorisme” domineren nu de politieke wereldagenda. Voornamelijk gedreven door Verenigde Staten wordt over de hele wereld een groeiend web van veiligheids- en anti-terrorisme maatregelen genomen. Dit nieuwe idee van”veiligheid”wordt gebruikt als excuus voor repressieve anti-terroristische maatregelen, het terugdraaien van rechten en vrijheden en voor een toename van politiebevoegdheden met het doel meer en meer controle te krijgen over individuen en bevolkingsgroepen. Waar wij nu getuige van zijn komt neer op de constructie van een wereldwijde infrastructuur voor registratie en surveillance.

  Deze infrastructuur wil regelen dat burgers over de hele wereld geregistreerd worden, dat reisinformatie wereldwijd opgeslagen wordt, dat electronische communicatie en transacties makkelijk gemonitord kunnen worden en dat alle informatie over individuen, verzameld in openbare en prive bestanden wordt opgeslagen, gelinkt, ge-data-mined en toegankelijk gemaakt voor overheidsinstanties.

  De toegang tot deze infrastructuur wordt niet beperkt tot gewoon politiewerk, maar is gericht op het massaal in de gaten houden van hele bevolkingsgroepen. Met deze technologische mogelijkheden en wereldwijd bereik vormt deze infrastructuur een ongekend, nooit eerder vertoond project van sociale controle. De regeringen van de Verenigde Staten en van landen binnen en buiten de Europese Unie maken al gebruik van informatie die verkregen is met behulp van deze infrastructuur om andere meningen aan te pakken, grenzen te sluiten voor migranten, vluchtelingen en activisten en om mensen op te pakken en op te sluiten zonder redelijke gronden hiervoor.

  Dit alles speelt zich af in een zeer onheilspellende context – in een tijd waarin de Verenigde Staten en haar bondgenoten een systeem handhaven met veelal geheime gevangenissen waar onbekende aantallen gevangenen geconfronteerd worden met willekeur, detentie voor onbepaalde tijd en martelingen.

  De huidige situatie reikt voorbij de privacy kwesties zoals we die in het dagelijks leven vaak tegenkomen. Waar we mee geconfronteerd worden is een fundamentele aantasting van de aard van de relatie tussen individu en staat. Fundamentele gerechtigheid en mensenrechten worden op het spel gezet en dit zal ons allemaal raken.

  Regeringen over de hele wereld moeten stoppen met de binnendringende en discriminerende maatregelen die inherent zijn aan massale registratie en surveillance en uitgaan van de oprechte bescherming en ontwikkeling van burgers -in de ruimste zin, inclusief de bescherming van onze rechten- bij elke aanpak van “veiligheid”.

  • Alle verzameling, opslag, gebruik en analyse van data, alle data-mining en uitgifte van data die een aantasting vormen van bestaande data en privacy bescherming en van andere mensenrechten moeten onmiddellijk ophouden. Regeringen moeten weerstand bieden aan pogingen van de Verenigde Staten en andere landen om ze onder druk te zetten hun bestaande privacy normen af te zwakken.
  • Er moeten middelen komen voor individuen om persoonlijke gegevens te controleren en corrigeren en misbruik aan te kaarten (inclusief plaatsing op een “zwarte lijst”).
  • Internationale uitwisseling van persoonlijke gegevens moet alleen mogelijk zijn binnen de context van officiële overeenkomsten en binnen internationaal erkende principes aangaande data bescherming.
  • Regeringen moeten ophouden op grote schaal en zonder onderscheid gegevens over burgers te verzamelen en te bewaren, inclusief de verwerving van persoonsgegevens waarover bedrijven beschikken.
  • Regeringen moeten ophouden met het invoeren van een universeel biometrisch paspoort en het scheppen van “sharing standards” voor passagiers gegevens tot er op nationaal niveau een openlijk debat heeft plaatsgevonden en maatregelen ter bescherming van privacy en andere mensenrechten ingevoerd zijn.
  • Internationale instanties moeten grotere openheid betrachten en verantwoording afleggen. Zij moeten niet verworden tot een manier om burgerrechten en democratische processen te omzeilen. Alle initiatieven moeten de bestaande wetten en regels omtrent data protectie, privacy en mensenrechten respecteren.
  • De Verenigde Naties – met name de Office of the High Commission for Human Rights – moet alle beschikbare middelen voor de bescherming en bevordering van mensenrechten aanwenden om de dreiging die gevormd wordt door de ontwikkeling van de wereldwijde surveillance infrastructuur aan te pakken.

  Wij nodigen individuen en organisaties wereldwijd uit deze Verklaring te onderschrijven en zo breed mogelijk te verspreiden. Uw stem is nodig ter versterking van de Internationale Campagne Tegen Massale Surveillance!

  Voor meer informatie en analyses over dit onderwerp zie onze website:
  www.i-cams.org

  American Civil Liberties Union (ACLU)
  Focus on the Global South
  Friends Committee on National Legislation
  International Civil Liberties Monitoring Group (ICLMG)
  Statewatch
  Supporting organisations

  The following organisations have endorsed the campaign against massive surveillance:

  Alberta Consumers Association, Canada

  American Civil Liberties Union (ACLU), U.S.

  Asociacion Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU)

  B.C. Freedom of Information and Privacy Association, Canada

  Bertrand Russell Peace Foundation

  Brewster Kneen, The Ram’s Horn, Sorrento, Canada

  Buergerrechte & Polizei/CILIP (Civil Liberties & policing), Germany

  Buro Jansen & Jansen (Amsterdam)

  Campaign Against Criminalising Communities (CAMPACC), UK

  Canadian Council for Refugees

  Canadian Friends Service Committee

  Canadian Health Coalition

  CARTA, Italy

  Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, México

  Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, México

  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juaréz, México

  Ciudadanos por la Democracia, Ecuador

  Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia

  Comisión Andina de Juristas, Perú

  Comisión Colombiana de Juristas, Colombia

  Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

  Coordinadora Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Paraguay

  CUSO

  December 18, Belgium.

  ETC Group (Action Group on Erosion, Technology and Concentration)

  Fédération internationale des droits de l’homme -FIDH

  Focus on Global South

  FOI Centre of Armenia

  Foro de Mujeres del MERCOSUR – Capitulo Paraguay, Paraguay

  Friends Committee on National Legislation, U.S.

  Indigenous Peoples Development Center, Malaysia

  Inter Pares

  International Civil Liberties Monitoring Group

  International Development Relief Fund (IDRF)

  International Federation of Journalists (IFJ)

  KAIROS

  Liberty, UK

  Likhaan, Manila, Philippines

  Media Law Institute, Armenia

  Mining Watch Canada

  Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM), Chile

  Pacos Trust, Malaysia

  Pat Finucane Centre, Ireland (North)

  Peace Camp, Philippines

  PharmaWatch, Canada

  Polaris Institute

  Progress Lawyers Network, Belgium

  Rights & Democracy

  Scottish Human Rights Centre

  Sem Kiong Angin, Malaysia

  Solidarity Without Borders (SOLIDAMOR), Indonesia

  Statewatch, E.U.

  Stiftung Archiv Schnueffelstaat Schweiz ASS, Switzerland

  Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)

  Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)

  The Corner House, UK
  Warren Bell, M.D., Past President, Physicians for Global Survival, Salmon Arm, Canada