• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202/06-34339533, info@burojansen.nl.
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Justitie en Veiligheid

  • NRC factcheckt zichzelf, de krant checkt zichzelf over; de kroongetuige en een vage semi-overheidsinstantie het RIEC, de semi-wetenschapper en semi-rekenmeester: conclusie waar (18-05-18).
  • Kogels, handgranaten en een raket: politie lost niets op, daad - geen verdachte - dreiging - geen dreiging - oplossing - niets opgelost (12-02-18).
  • Name and shame, geen verdachte - wel media, want de politie weet altijd wie het gedaan heeft zonder enig bewijs (23-04-18).
  • Oproer in de Oostvaardersplassen, demonstreren bij de Oostvaardersplassen in Nederland betekent SGBO Oostvaardersplassen waarbij alle politieeenheden aanwezig zijn (16-04-18).
 • Inlichtingen en Terrorisme

  • Interesse AIVD voor Marokkaanse solidariteitsnetwerken, Vanwege zijn betrokkenheid bij netwerken die in Nederland protestacties organiseren uit steun voor onderdrukte Marokkanen in het land van herkomst, werd ‘Daan’ diverse keren door de AIVD benaderd. (01-03-18).
  • Bulk gegevens verzamelen is van alle tijden; Hield de BVD in de jaren tachtig mensen die op de Centrum Partij stemden in de gaten? (28-02-18).
  • Novichok, de pittige slaolie uit … Rusland, over de vele vormen van Novichok, het gif dat gebruikt zou zijn in de aanslag op Sergei en Yulia Skripal, maar ook de geheimzinnigheid en kennis die er al dan niet is bij Amerikaanse, Engelse en misschien Nederlandse inlichtingendiensten (17-05-18).
 • Nieuwsblog

 • Nationaal Veiligheidsarchief

 • Publicaties

 • Europa

 • Politieklachten

 • Veilig Internetten

 • Jansen Library

 • International Campaign Against Mass Surveillance

  www.i-cams.org

  Global security and the “war on terror” now dominate the global political agenda. Driven largely by the United States, a growing web of anti-terrorism and security measures are being adopted by nations around the world. This new “security” paradigm is being used to roll back freedom and increase police powers in order to exercise increasing control over individuals and populations.

  lees meer

  ICAMS – Campagne Statement

  Wereldwijde “veiligheid” en een “oorlog tegen het terrorisme” domineren nu de politieke wereldagenda. Voornamelijk gedreven door Verenigde Staten wordt over de hele wereld een groeiend web van veiligheids- en anti-terrorisme maatregelen genomen. Dit nieuwe idee van”veiligheid”wordt gebruikt als excuus voor repressieve anti-terroristische maatregelen, het terugdraaien van rechten en vrijheden en voor een toename van politiebevoegdheden met het doel meer en meer controle te krijgen over individuen en bevolkingsgroepen. Waar wij nu getuige van zijn komt neer op de constructie van een wereldwijde infrastructuur voor registratie en surveillance.

  lees meer

  ICAMS – Campaign Declaration

  Global “security” and a “war on terror” now dominate the global political agenda. Driven largely by the United States, a growing web of anti-terrorism and security measures are being adopted by countries around the world. This new “security” paradigm is being used to justify repressive anti-terrorist practices, roll back rights and freedoms, and increase police powers in order to exercise increasing control over individuals and populations. What we are witnessing amounts to the construction of a global registration and surveillance infrastructure.

  lees meer

  ICAMS – The emergence of a global infrastructure for mass registration and surveillance

  Global security and the “war on terror” now dominate the global political agenda. Driven largely by the United States, a growing web of anti-terrorism and security measures are being adopted by nations around the world. This new “security” paradigm is being used to roll back freedom and increase police powers in order to exercise increasing control over individuals and populations.

  lees meer