• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Observant #45, juni 2007

  de elektronische nieuwsbrief van Buro Jansen & Janssen
  (achtergronden bij het nieuws)
  Mocht je een interessant artikel hebben over je confrontatie met politie en justitie, een nieuwe wetgeving, onderzoek of scriptie mail het dan ons, info@burojansen.nl. Wij zullen dan kijken of we dit opnemen in onze nieuwsbrief.
  In deze nieuwsbrief weer zowel buitenlands als binnenlands nieuws. Er zijn onder andere artikelen te vinden over CT-infobox, de Blauwe Vliet in Amsterdam, terreurlijsten en rendition in Italië en het Verenigd Koninkrijk.

  01 – inhoudsopgave
  02 – Toezichtrapport van Commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over de CT-Infobox
  03 – blauw waas, nodale controle in Amsterdam (stuk voor de flexmens)
  04 – Afgeknepen, terroristenlijsten update
  05 – Afknijpen, hoofdstuk uit Onder Druk, terrorismebestrijding in Nederland
  06 – Dragen of tonen deel III, laatste deel in de zoektocht naar de toonplicht van de WUID
  07 – Proces tegen Italiaanse agenten Genua G8
  08 – Gegevensverstrekking door banken, SWIFT update
  09 – Rendition unlimited; Onderzoeksrechters in Italië zetten hun tanden in onwettige praktijken van geheime diensten
  10 – Toezichtrapport van de Commissie van Toezicht naar de uitwisseling van gegevens tussen de AIVD en de IND
  11 – Je bent met ons of je bent tegen ons; De zaak van Jamil al-Banna (Verenigd Koninkrijk)
  12 – De onschuld voorbij, terreurbestrijding dolgedraaid (stuk voor Hollanditus Nu)
  13 – De stelling: Het is goed dat de NMa binnenkort ook woningen van particulieren mag binnenvallen
  14 – De invloed van de AIVD op het bestuursrecht, Marq Wijngaarden uit Migrantenrecht
  15 – De niet-aangemelde demonstratie
  16 – verschenen proefschriften, scripties en boeken
  scriptie over Europese samenwerking
  Scriptie over rechtspositie van vreemdelingen in detentie
  17 – Buro Jansen & Janssen in de media
  18 – Buro Jansen & Janssen bij bijeenkomsten, lezingen, debatten en op scholen
  19 – Donateurs gezocht!

   

  De CTIVD over de CT-Infobox

  Begin april verscheen een uitgebreid toezichtrapport van de CTIVD over het functioneren van de Contra Terrorisme Infobox. In deze CT-Infobox wordt door verschillende diensten informatie uitgewisseld over potentiële terroristen. Die informatie geldt als basis voor een advies aan één van de diensten om een bepaalde actie te ondernemen. De CT-Infobox kan ook adviseren een bepaalde persoon of netwerk te verstoren. Ook dat laatste onderdeel onderzocht de CTIVD.
  In het toezichtrapport komt het wettelijk kader van de CT-Infobox aan bod, is gekeken naar de actuele stand van zaken, werd onderzocht hoe de opname van personen in de Infobox verloopt, hoe de adviezen tot stand komen en welke plannen er voor de toekomst zijn. Het gedeelte van het rapport over verstoren bespreken we in een apart artikel.
  lees meer

  Het Blauwe Waas, nodale controle in Amsterdam

  Het klinkt mysterieus, de Blauwe Vliet, “stroom, als iets vluchtigs voorbijgaan” (van Dale online). De Blauwe Vliet was een grootschalige opsporings- en toezicht-actie van de Amsterdamse politie, douane, Koninklijke Marechaussee en de belastingdienst die in de week van 30 oktober tot en met 5 november 2006 plaats vond. In totaal deden aan de operatie 300 politieagenten mee. De opbrengsten werden briesend de media in geslingerd. Grote aantallen boetes waren uitgedeeld (ruim 5.000 volgens de politie), bij het preventief fouilleren werden ‘tientallen messen en een aantal traan-pepperspray busjes in beslag genomen’ (persbericht regiopolitie Amsterdam-Amstelland), ‘4800 euro aan openstaande boetes en meer dan 200 dagen aan openstaande gevangenisstraf opgelegd en uitgevoerd’ en de belastingdienst haalde tweeënhalve ton aan achterstallige belasting op (persbericht politie). In de media verschijnen samenvattingen van de diverse persberichten van de politie en in weblogs zien we reacties van Rotterdammers die vinden dat het een blauwe waas moet worden. Niet een week maar het gehele jaar door controle en toezicht op straat, het liefst om de 100 meter want ‘wat je op een dag ziet gebeuren is niet normaal meer’ (AD website 15 februari 2007).
  lees meer

  Afgeknepen

  In ons boek Onder Druk, terrorismebestrijding in Nederland, begint het hoofdstuk Afknijpen met:‘In de strijd tegen het terrorisme neemt de strijd tegen terreurgeld een belangrijke rol in. De achterliggende gedachte is simpel: wie de terroristen kan droogleggen, bant het terrorisme uit.’ In de pagina’s die volgen wordt uit de doeken gedaan wat voor maatregelen er op internationaal, (Verenigde Naties en Europese Unie) als op nationaal niveau zijn genomen. Het hoofdstuk eindigt met: ‘Wel bevroren bankrekeningen, geen strafrechtelijk onderzoek. Of bevroren bankrekeningen ondanks op niets uitlopende strafrechtelijke onderzoeken.’ De woorden zeggen genoeg over het rechtstatelijke gehalte van de financiële maatregelen. We besluiten het hoofdstuk met: ‘Tegen plaatsing op de VN-lijst staat geen gang naar een nationale of Europese rechter open.’ En: ‘Tegen plaatsing op de interne EU-lijst staat geen beroep open, noch bij de nationale, noch bij de Europese rechter.’ Hier volgt, ruim een jaar nadat dit hoofdstuk is geschreven een update. lees meer

  Dragen of tonen (deel 3)

  ‘Of het gedragen wordt, interesseert mij niet’ (Minister Donner)

  Bij de provinciale-staten-verkiezingen kwam het even ter sprake voordat Wilders zijn mantra over moslims, paspoorten en blond worden afstak. Wat is het nut van de Eerste Kamer. Stoere woorden aan de ene kant om hem af te schaffen en weloverwogen woorden aan de andere kant om hem te behouden. Al met al is de conclusie in de handelingen in de Tweede en Eerste Kamer over de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht vlees noch vis.
  Bij kamerlid Rosenthal van de VVD is de plaat blijven hangen op algemene identificatieplicht, algemene identificatieplicht, algemene identificatieplicht en bij kamerlid Westerveld van de PvdA is duidelijk te zien hoe die partij worstelt met het accepteren van het wetsvoorstel.
  Ieder weldenkend mens zou op basis van al wat de kamerleden te berde brengen zeggen; niet invoeren, maar Westerveld blijft zoeken naar een mogelijkheid om mee te doen met de ‘grote jongens’ (Rosenthal en Wagemaker van het CDA). U weet nog wel mevrouw Westerveld, hoofddocente sociaal recht, van het goede voorkomen en de knipoog als je geen identiteitsbewijs wilt of kunt tonen (tonen of dragen deel 2).
  lees meer

  Afknijpen

  Afknijpen is het vijfde hoofdstuk uit het boek Onder Druk, terrorismebestrijding in Nederland.

  In de strijd tegen het terrorisme neemt de strijd tegen terreurgeld een belangrijke rol in. De achterliggende gedachte is simpel: wie de terroristen kan droogleggen, bant het terrorisme uit. Elke aanslag kost geld voor voorbereidingen, reis- en verblijfskosten, wapens, munitie, explosief materiaal en andere benodigdheden. Het is niet al te moeilijk een boodschappenlijst voor een gemiddelde terrorist op te stellen. Het blijft echter moeilijk een exacte raming te maken van de gemaakte kosten van een terreurdaad. Over de aanslagen van 11 september lopen de ramingen
  uiteen van enkele honderdduizenden tot enkele miljoenen dollars. Bij de
  aanslagen op vier forensentreinen in Madrid waren deskundigen het eens dat deze ‘slechts’ enkele tienduizenden euro’s hadden gekost. In rapporten van de Europese Unie wordt er dan ook op gewezen dat vooral kleinere, zelfstandig opererende cellen geen gebruik hoeven te maken van ingewikkelde, internationale financiële webben. Dit soort cellen zijn ook op financieel gebied zelfvoorzienend: baantjes en kleine criminaliteit zorgen voor het benodigde geld.

  Afknijpen

  Proces tegen Italiaanse agenten Genua G8

  Zes jaar gelden, in de zomer van 2001, ontstonden in Genua tijdens de G8 hevige rellen. Op 20 juli 2001 werd een demonstrant, Carlo Giuliani, doodgeschoten door de Italiaanse politie en in de nacht van 21 op 22 juli werden 93 activisten in de Diaz school (Genua) tijdens orgie van geweld door de politie mishandeld. De Diaz school was een alternatief mediacentrum en fungeerde als slaapplek voor activisten. De politie gaf als reden voor de inval het feit dat ze vanuit de school bekogeld zouden zijn en dat er informatie was dat er molotov cocktails in de school aanwezig waren.

  http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/pics4a.htm en http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/genova/reports.htm#eyewitness

  lees meer

  Gegevensverstrekking door banken: Swift update

  Met een grote advertentie van de Nederlandse Vereniging van Banken werden we op 17 april jl. op de hoogte gebracht van iets wat we al een jaar weten. De VS vragen bij SWIFT, het kantoor dat de internationale overboekingen regelt, klantgegevens op in het kader van de bestrijding van terrorisme. Nu zijn de banken natuurlijk wettelijk verplicht ons van dit feit op de hoogte te stellen, maar het blijft vreemd dat dit pas nu gebeurd, en niet in 2001, vanaf het moment dat SWIFT de gegevens doorgaf. lees meer

  Rendition unlimited; Onderzoeksrechters in Italië zetten hun tanden in onwettige praktijken van gehe

  In het artikel ‘Telecom Italia, afluisteren, voetbal en CIA vluchten’ verschenen in Observant 43 op 7 november 2006 wordt het verhaal van de ontvoering van Nasar Osama Mustafa Hassan of Hassan Mustafa Osama Nasr beter bekent als Abu Omar opgetekend. In het artikel wordt aangegeven dat de Italiaanse justitie 35 mensen verdenkt van betrokkenheid bij de ontvoering waarvan er 26 de Amerikaanse nationaliteit hebben. In juni 2005 was nog een arrestatiebevel uitgevaardigd door de onderzoeksrechter Chiara Nobili uit Milaan ten aanzien van 13 agenten van de CIA. lees meer

  Toezichtrapport van de Commissie van Toezicht naar

  Eind mei verscheen wederom een toezichtrapport van de Commissie van Toezicht Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CTIVD). Deze keer is het onderwerp de relatie tussen de IND en de AIVD. Een onderwerp waarover Buro Jansen & Janssen in het verleden een aantal keer onderzoek naar heeft gedaan.
  In 1991 verscheen het onderzoek ‘De Vluchteling Achtervolgd’, onze conclusie destijds was dat ‘asielzoekers en vluchtelingen in Nederland systematisch worden benaderd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (de voorloper van de AIVD).’ Om medewerking van asielzoekers te krijgen, werden intimidatie en chantage door de BVD niet geschuwd. ‘Regelmatig worden paspoorten, verblijfsvergunningen, visa of een vluchtelingenstatus in het vooruitzicht gesteld. Anderzijds wordt mensen die niet mee willen werken voorgespiegeld dat zij hun asielstatus wel kunnen vergeten, of dat zij teruggestuurd zullen worden naar het land van herkomst’. Beschrijvingen van ongeveer 70 benaderingen staafden deze bevindingen destijds.
  lees meer

  Je bent met ons of je bent tegen ons: De zaak van

  De hardliners in het islamdebat lijken vergeten te zijn dat de wereld complexer in elkaar zit en niet lijkt op de wereld van films als the lord of the rings. Goed en slecht zijn diffuser dan ‘goeden’ plegen te proclameren. De zaak van Jamil al-Banna, een 55 jarige Jordaanse vluchteling in het Verenigd Koninkrijk, onderstreept de diffuse werkelijkheid van terrorismebestrijding. Zonder bewijs worden mensen opgepakt, gemarteld en jaren vastgehouden. Nu is het te simpel om te zeggen dat Osama Bin Laden gewonnen heeft, zoals sommige tegenstanders van anti terrorisme maatregelen beweren. Nee, de zaak van al-Banna toont iets anders aan. De ‘ander’, hij of zij die niet tot ‘onze’ groep behoort, is potentieel verdacht. Na verdenking volgt straf, waarbij een inhoudelijke toetsing wordt weggelaten of marginaal wordt uitgevoerd. lees meer

  De onschuld voorbij, terreurbestrijding dolgedraaid

  Bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van veiligheid, valt op dat de roep om maatregelen veelal tot een cirkelredenering leidt. Als de criminaliteit daalt dan helpen de maatregelen en moeten er meer worden ingevoerd om nog meer effect te oogsten. En als ze niet helpen moeten er ook meer worden ingevoerd omdat ze blijkbaar nog niet helpen. Feiten lijken allang geen rol meer te spelen. Omgekeerde bewijslast, sancties met het oog op mogelijke toekomstig gedrag en disciplinering van mogelijke risicogroepen vormen meer en meer de kern van het veiligheidsdenken. lees meer

  NMagazine nummer 2

  Nee dat is niet goed.
  De NMa is opgezet als een instantie die toezicht houdt op de mededingings- en energie- en vervoerswetten. Toezicht is iets heel anders dan opsporing. Bij opsporing gelden duidelijke regels voor de instanties en ook rechten voor de eventuele verdachten. Die rechten lijken de laatste jaren steeds meer onder druk te staan. Daar draagt de mogelijkheid voor het NMa om huiszoeking te doen aan bij. Het NMa controleert, als er dan strafbare feiten worden geconstateerd dienen die bij de bevoegde instanties worden aangemeld. Het NMa heeft daartoe ook een convenant met het Openbaar Ministerie. Het OM zet dan een strafrechtelijk onderzoek in. Door het NMa dezelfde rechten te geven als opsporingsinstanties wordt de basis van de rechtstaat aangetast. Bestuurlijke maatregelen zijn geen middelen om mensen strafrechtelijk te vervolgen. Toezicht wordt daarmee een opsporingsinstrument en niet een instrument ter sturing van zowel individueel als collectief gedrag.

  De invloed van de AIVD op het bestuursrecht

  De macht van de AIVD rapporten is enorm groot, vooral in het bestuursrecht. Advocaat Marq Wijngaarden gaat in de processen tegen Imams van wie de verblijfsvergunningen zijn ingetrokken wegens handelen in strijd met de nationale veiligheid. Teleurge¬steld in de hoogste nationale rechter besluit hij dat het Iaatste woord van het EHRM zal moeten komen.

  lees meer

  De niet-aangemelde demonstratie

  NJCM-Bulletin jrg 32 (2007) nr. 3
  De Hoge Raad oordeelt dat de verplichting op grond van de Wet openbare manifestaties en de Haagse APV om uiterlijk 4 x 24 uur voorafgaand aan een te houden demonstratie daarvan kennisgeving te doen aan de burgemeester geen ongerechtvaardige beperking is van de demonstratievrijheid en acht een bevel tot be�indiging van een niet-aangemelde demonstratie, ongeacht de specifieke omstandigheden van het geval, zonder meer toegelaten. Daarmee biedt het Nederlandse recht anders dan bijvoorbeeld het Duitse, onvoldoende ruimte voor spontane en spoedbetogingen die niet binnen de voorgeschreven termijn kunnen worden aangemeld. Vanuit EVRM-perspectief is daarop gegronde kritiek mogelijk.
  de niet-aangemelde demonstratie
  NJCM

  << oudere artikelen