• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verschenen proefschriften, scripties en boeken

  Hoe kan de rechtspositie van vreemdelingen in vreemdelingendetentie beter worden gewaardborgd?
  Maya Boer, student hogeschool Utrecht
  Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat vreemdelingen in vreemdelingenbewaring onder slechtere omstandigheden leven dan strafrechtelijk gedetineerden, waarbij de vreemdeling slechts beperkt toegang heeft tot rechtsbijstand (Inspectie voor Sanctietoepassing, 2006; Kalmthout e.a., 2005 I + II;). In een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Raden voor de Rechtsbijstand wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de rechtsbijstand voor vreemdelingen in vreemdelingendetentie in Nederland slecht is, en niet voldoet aan de wettelijke eisen (Jacobs e.a., 2006). Ook de Tilburgse hoogleraar van Kalmthout komt tot deze conclusie ((Kalmthout, 2005 – III).

  European Police Co-operat ion in the Union s mutual fight
  against the illegal trafficking of drugs,
  Dorine Vreugdenhil:
  The Single European Act (SEA) and the abolition of the internal borders within the European Community leaded to an increase in cross-border crime. Consequently the necessity for a closer co-operation between the European member states in the field of judicial matters and policing
  increased. Yet this paradox of the necessity to Europeanise on the one hand, and the hallmarks of the policy field that make this Europeanization so difficult on the other hand, prove to cause serious problems for solid European police co-operation. Up until now the police co-operation between the European member states in the fight against organised crime is still far from perfect. Especially in the field of drugs problems do not seem to
  decrease.

  Hoe kan de rechtspositie van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring
  European Police Co-operat ion in the Union s mutua

  Buro Jansen & Janssen in de media

  23 mei 2007
  NRC.NEXT
  Ik heb niks te verbergen; Nederlanders zijn naïef. Ze wéten niet wat de overheid allemaal mag.

  22 mei 2007
  NRC Handelsblad
  Privacy? Ik heb niks te verbergen ‘Parlement speelt geen echt kritische rol’;
  Nederlanders maken zich niet druk om aantasting grondrechten; Privacy.

  10 mei 2007
  Het Financieele Dagblad
  Wilders wil weten of AIVD hem schaduwt

  9 mei 2007
  NRC.NEXT
  Het onderonsfonds; Subsidie Europadialoog gaat niet naar critici

  9 mei 2007
  BNR Nieuwsradio
  AIVD ontkent schaduwen Wilders
  http://www.bnr.nl/ShowNieuwsArtikel.asp?Context=N%7C2%2C13%7CX%7Cwilders&src=redactie&id=6771

  3 mei 2007
  NRC Handelsblad
  Het ondoorgrondelijke Europafonds; Ministerie honoreert geen aanvragen van ‘eurokritische’ projecten bij fonds voor debat

  April 2007
  NMagazine nummer 2
  De stelling: Het is goed dat de NMa binnenkort ook woningen van particulieren mag binnenvallen

  15 april 2007
  Nederland 2
  Ab en Sal Aflevering 5. “Hoe gevaarlijk zijn wij?”
  http://omroep.nl/nps/abensal/gemist.html
  http://player.omroep.nl/?aflid=4393201

  6 april 2007
  De Groene Amsterdammer
  Een zonderling op een eiland; Vraagtekens bij BASF-aanslag
  Ook nu de moord op activist Louis Sévèke opgelost lijkt, blijft een motief uit. Wel werpen de bekentenissen van Marcel T. een ander licht op een reeks politieke aanslagen ruim tien jaar geleden.

  31 maart 2007
  de Volkskrant magazine
  Strijdende kloek

  9 maart 2007
  Dagblad van het Noorden
  Typeritme en snelheid kunnen hacker verraden

   

  Buro Jansen & Janssen bij bijeenkomsten, lezingen, debatten en op scholen

  30 mei 2007
  Hanzehogeschool te Groningen
  Instituut voor engineering / afdeling Human Technology
  consequenties van privacy gevoelige informatiestromen via het internet

  29 mei 2007
  Unity
  (een vrijwilligersproject, voor en door jongeren uit de dance-scene. Op dance-evenementen, party’s en in clubs geven wij objectief en ‘open-minded’ voorlichting over veilig(er) gebruik van alcohol en andere drugs.)
  De expertmeeting ‘Rechten van de consument’
  www.unitydrugs.nl

  20 mei 2007
  Top van Onderop, Nederlands Sociaal Forum
  Twee workshops
  1. Ik heb niets te verbergen.nl
  2. burgerrechten in Nederland
  http://www.sociaalforum.nl/spz/pub/website/upload/documenten/Top-v-onderop-krant07.pdf

  24 april 2007
  het Kleurrijk Platform Amsterdam van GroenLinks en Jongerencentrum Argan
  debat over ‘radicalisering; het spanningsveld tussen terrorismebestrijding en burgerrechten’
  http://fennaulichki.groenlinksweblog.nl/blog/radicalisering
  http://www.islamenburgerschap.nl/component/option,com_events/task,view_detail/agid,119/year,2007/month,04/day,24/Itemid,104/

  4 april 2007
  Montessori Lyceum Amsterdam. 4 HAVO
  Terrorismebestrijding in Nederland

  24 maart 2007
  Jan van Eyck Academie
  Towards a New Visualization of Secrecy? Representations of Secrecy within Contemporary Terrorism and Counterterrorism
  http://www.secrecyconference.net/

  21 maart 2007
  Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
  Wint de angst het van de vrijheid?
  http://maart21.web-log.nl/

  13 februari 2007
  Studium Generale Wageningen UR
  The dangerous side of safe: fighting terrorism in the Netherlands

  24 januari 2007
  Louis Paul Boonkring, Brussel
  War on Terror, de oorzaken van het terrorisme

   

  Donateurs gezocht!

  Sympathie voor het werk van Buro Jansen & Janssen? Wordt dan nu donateur. Voor het doen van onderzoek is Buro Jansen & Janssen volledig afhankelijk van giften en subsidies.
  Stort gul: € 10,- , € 25,- € 50,- of meer per maand op:
  Giro: 603904
  tnv Stichting Res Publica te Amsterdam
  Bij storing van € 50,- of meer krijg je een Buro Jansen & Janssen T-shirt opgestuurd!

  Toezichtsrapport CTIVD over CT-Infobox en verstore

  Begin april verscheen een uitgebreid toezichtrapport van de CTIVD over het functioneren van de Contra Terrorisme Infobox. In deze CT-Infobox wordt door verschillende diensten informatie uitgewisseld over potentiële terroristen. Die informatie geldt als basis voor een advies aan één van de diensten om een bepaalde actie te ondernemen. De CT-Infobox kan ook adviseren een bepaalde persoon of netwerk te verstoren. Ook dat laatste onderdeel onderzocht de CTIVD.
  In het toezichtrapport komt het wettelijk kader van de CT-Infobox aan bod, is gekeken naar de actuele stand van zaken, werd onderzocht hoe de opname van personen in de Infobox verloopt, hoe de adviezen tot stand komen en welke plannen er voor de toekomst zijn. Het gedeelte van het rapport over verstoren bespreken we in een apart artikel.
  De CTIVD concludeerde onder andere dat de criteria voor opname of verwijdering uit de CT-Infobox te vaag zijn, dat er een aparte wettelijke regeling voor de CT-Infobox dient te komen, dat de rol van de NCTb onduidelijk is en dat persoongericht verstoren niet op basis van de politiewet kan plaatsvinden.
  De CTIVD

  Het Blauwe Waas

  Het klinkt mysterieus, de Blauwe Vliet, “stroom, als iets vluchtigs voorbijgaan” (van Dale online). De Blauwe Vliet was een grootschalige opsporings- en toezicht-actie van de Amsterdamse politie, douane, Koninklijke Marechaussee en de belastingdienst die in de week van 30 oktober tot en met 5 november 2006 plaats vond. In totaal deden aan de operatie 300 politieagenten mee. De opbrengsten werden briesend de media in geslingerd. Grote aantallen boetes waren uitgedeeld (ruim 5.000 volgens de politie), bij het preventief fouilleren werden ‘tientallen messen en een aantal traan-pepperspray busjes in beslag genomen’ (persbericht regiopolitie Amsterdam-Amstelland), ‘4800 euro aan openstaande boetes en meer dan 200 dagen aan openstaande gevangenisstraf opgelegd en uitgevoerd’ en de belastingdienst haalde tweeënhalve ton aan achterstallige belasting op (persbericht politie). In de media verschijnen samenvattingen van de diverse persberichten van de politie en in weblogs zien we reacties van Rotterdammers die vinden dat het een blauwe waas moet worden. Niet een week maar het gehele jaar door controle en toezicht op straat, het liefst om de 100 meter want ‘wat je op een dag ziet gebeuren is niet normaal meer’ (AD website 15 februari 2007).

  Afgeknepen

  In ons boek Onder Druk, terrorismebestrijding in Nederland, begint het hoofdstuk Afknijpen met:‘In de strijd tegen het terrorisme neemt de strijd tegen terreurgeld een belangrijke rol in. De achterliggende gedachte is simpel: wie de terroristen kan droogleggen, bant het terrorisme uit.’ In de pagina’s die volgen wordt uit de doeken gedaan wat voor maatregelen er op internationaal, (Verenigde Naties en Europese Unie) als op nationaal niveau zijn genomen. Het hoofdstuk eindigt met: ‘Wel bevroren bankrekeningen, geen strafrechtelijk onderzoek. Of bevroren bankrekeningen ondanks op niets uitlopende strafrechtelijke onderzoeken.’ De woorden zeggen genoeg over het rechtstatelijke gehalte van de financiële maatregelen. We besluiten het hoofdstuk met: ‘Tegen plaatsing op de VN-lijst staat geen gang naar een nationale of Europese rechter open.’ En: ‘Tegen plaatsing op de interne EU-lijst staat geen beroep open, noch bij de nationale, noch bij de Europese rechter.’ Hier volgt, ruim een jaar nadat dit hoofdstuk is geschreven een update.

  Afknijpen

  In de strijd tegen het terrorisme neemt de strijd tegen terreurgeld een belangrijke rol in. De achterliggende gedachte is simpel: wie de terroristen kan droogleggen, bant het terrorisme uit. Elke aanslag kost geld voor voorbereidingen, reis- en verblijfskosten, wapens, munitie, explosief materiaal en andere benodigdheden. Het is niet al te moeilijk een boodschappenlijst voor een gemiddelde terrorist op te stellen. Het blijft echter moeilijk een exacte raming te maken van de gemaakte kosten van een terreurdaad. Over de aanslagen van 11 september lopen de ramingen
  uiteen van enkele honderdduizenden tot enkele miljoenen dollars. Bij de
  aanslagen op vier forensentreinen in Madrid waren deskundigen het eens dat deze ‘slechts’ enkele tienduizenden euro’s hadden gekost. In rapporten van de Europese Unie wordt er dan ook op gewezen dat vooral kleinere, zelfstandig opererende cellen geen gebruik hoeven te maken van ingewikkelde, internationale financiële webben. Dit soort cellen zijn ook op financieel gebied zelfvoorzienend: baantjes en kleine criminaliteit zorgen voor het benodigde geld.

  Dragen of tonen (deel 3)

  ‘Of het gedragen wordt, interesseert mij niet’ (Minister Donner)

  Bij de provinciale-staten-verkiezingen kwam het even ter sprake voordat Wilders zijn mantra over moslims, paspoorten en blond worden afstak. Wat is het nut van de Eerste Kamer. Stoere woorden aan de ene kant om hem af te schaffen en weloverwogen woorden aan de andere kant om hem te behouden. Al met al is de conclusie in de handelingen in de Tweede en Eerste Kamer over de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht vlees noch vis.
  Bij kamerlid Rosenthal van de VVD is de plaat blijven hangen op algemene identificatieplicht, algemene identificatieplicht, algemene identificatieplicht en bij kamerlid Westerveld van de PvdA is duidelijk te zien hoe die partij worstelt met het accepteren van het wetsvoorstel.
  Ieder weldenkend mens zou op basis van al wat de kamerleden te berde brengen zeggen; niet invoeren, maar Westerveld blijft zoeken naar een mogelijkheid om mee te doen met de ‘grote jongens’ (Rosenthal en Wagemaker van het CDA). U weet nog wel mevrouw Westerveld, hoofddocente sociaal recht, van het goede voorkomen en de knipoog als je geen identiteitsbewijs wilt of kunt tonen (tonen of dragen deel 2).

  Proces tegen Italiaanse agenten Genua G8

  Zes jaar gelden, in de zomer van 2001, ontstonden in Genua tijdens de G8 hevige rellen. Op 20 juli 2001 werd een demonstrant, Carlo Giuliani, doodgeschoten door de Italiaanse politie en in de nacht van 21 op 22 juli werden 93 activisten in de Diaz school (Genua) tijdens orgie van geweld door de politie mishandeld. De Diaz school was een alternatief mediacentrum en fungeerde als slaapplek voor activisten. De politie gaf als reden voor de inval het feit dat ze vanuit de school bekogeld zouden zijn en dat er informatie was dat er molotov cocktails in de school aanwezig waren.

  Gegevensverstrekking door banken: Swift update

  Met een grote advertentie van de Nederlandse Vereniging van Banken werden we op 17 april jl. op de hoogte gebracht van iets wat we al een jaar weten. De VS vragen bij SWIFT, het kantoor dat de internationale overboekingen regelt, klantgegevens op in het kader van de bestrijding van terrorisme. Nu zijn de banken natuurlijk wettelijk verplicht ons van dit feit op de hoogte te stellen, maar het blijft vreemd dat dit pas nu gebeurd, en niet in 2001, vanaf het moment dat SWIFT de gegevens doorgaf.

  Rendition unlimited

  Onderzoeksrechters in Italië zetten hun tanden in onwettige praktijken van geheime diensten

  In het artikel ‘Telecom Italia, afluisteren, voetbal en CIA vluchten’ verschenen in Observant 43 op 7 november 2006 wordt het verhaal van de ontvoering van Nasar Osama Mustafa Hassan of Hassan Mustafa Osama Nasr beter bekent als Abu Omar opgetekend. In het artikel wordt aangegeven dat de Italiaanse justitie 35 mensen verdenkt van betrokkenheid bij de ontvoering waarvan er 26 de Amerikaanse nationaliteit hebben. In juni 2005 was nog een arrestatiebevel uitgevaardigd door de onderzoeksrechter Chiara Nobili uit Milaan ten aanzien van 13 agenten van de CIA.

  Je bent met ons of je bent tegen ons: De zaak van Jamil al-Banna

  De hardliners in het islamdebat lijken vergeten te zijn dat de wereld complexer in elkaar zit en niet lijkt op de wereld van films als the lord of the rings. Goed en slecht zijn diffuser dan ‘goeden’ plegen te proclameren. De zaak van Jamil al-Banna, een 55 jarige Jordaanse vluchteling in het Verenigd Koninkrijk, onderstreept de diffuse werkelijkheid van terrorismebestrijding. Zonder bewijs worden mensen opgepakt, gemarteld en jaren vastgehouden. Nu is het te simpel om te zeggen dat Osama Bin Laden gewonnen heeft, zoals sommige tegenstanders van anti terrorisme maatregelen beweren. Nee, de zaak van al-Banna toont iets anders aan. De ‘ander’, hij of zij die niet tot ‘onze’ groep behoort, is potentieel verdacht. Na verdenking volgt straf, waarbij een inhoudelijke toetsing wordt weggelaten of marginaal wordt uitgevoerd.

  Toezichtrapport van de Commissie van Toezicht naar de relatie tussen de IND en de AIVD

  Eind mei verscheen wederom een toezichtrapport van de Commissie van Toezicht Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CTIVD). Deze keer is het onderwerp de relatie tussen de IND en de AIVD. Een onderwerp waarover Buro Jansen & Janssen in het verleden een aantal keer onderzoek naar heeft gedaan.
  In 1991 verscheen het onderzoek ‘De Vluchteling Achtervolgd’, onze conclusie destijds was dat ‘asielzoekers en vluchtelingen in Nederland systematisch worden benaderd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (de voorloper van de AIVD).’ Om medewerking van asielzoekers te krijgen, werden intimidatie en chantage door de BVD niet geschuwd. ‘Regelmatig worden paspoorten, verblijfsvergunningen, visa of een vluchtelingenstatus in het vooruitzicht gesteld. Anderzijds wordt mensen die niet mee willen werken voorgespiegeld dat zij hun asielstatus wel kunnen vergeten, of dat zij teruggestuurd zullen worden naar het land van herkomst’. Beschrijvingen van ongeveer 70 benaderingen staafden deze bevindingen destijds.

  De onschuld voorbij, terreurbestrijding dolgedraaid

  Bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van veiligheid, valt op dat de roep om maatregelen veelal tot een cirkelredenering leidt. Als de criminaliteit daalt dan helpen de maatregelen en moeten er meer worden ingevoerd om nog meer effect te oogsten. En als ze niet helpen moeten er ook meer worden ingevoerd omdat ze blijkbaar nog niet helpen. Feiten lijken allang geen rol meer te spelen. Omgekeerde bewijslast, sancties met het oog op mogelijke toekomstig gedrag en disciplinering van mogelijke risicogroepen vormen meer en meer de kern van het veiligheidsdenken. 6

  << oudere artikelen  nieuwere artikelen >>