• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • De stelling: NMagazine

  Het is goed dat de NMa binnenkort ook woningen van particulieren mag binnenvallen.

  Nee dat is niet goed.

  De NMa is opgezet als een instantie die toezicht houdt op de mededingings- en energie- en vervoerswetten. Toezicht is iets heel anders dan opsporing. Bij opsporing gelden duidelijke regels voor de instanties en ook rechten voor de eventuele verdachten. Die rechten lijken de laatste jaren steeds meer onder druk te staan. Daar draagt de mogelijkheid voor het NMa om huiszoeking te doen aan bij. Het NMa controleert, als er dan strafbare feiten worden geconstateerd dienen die bij de bevoegde instanties worden aangemeld. Het NMa heeft daartoe ook een convenant met het Openbaar Ministerie. Het OM zet dan een strafrechtelijk onderzoek in. Door het NMa dezelfde rechten te geven als opsporingsinstanties wordt de basis van de rechtstaat aangetast. Bestuurlijke maatregelen zijn geen middelen om mensen strafrechtelijk te vervolgen. Toezicht wordt daarmee een opsporingsinstrument en niet een instrument ter sturing van zowel individueel als collectief gedrag.

  De invloed van de AIVD op het bestuursrecht

  De macht van de AIVD rapporten is enorm groot, vooral in het bestuursrecht. Advocaat Marq Wijngaarden gaat in de processen tegen Imams van wie de verblijfsvergunningen zijn ingetrokken wegens handelen in strijd met de nationale veiligheid. Teleurge¬steld in de hoogste nationale rechter besluit hij dat het Iaatste woord van het EHRM zal moeten komen.

  De niet-aangemelde demonstratie

  De Hoge Raad oordeelt dat de verplichting op grond van de Wet openbare manifestaties en de Haagse APV om uiterlijk 4 x 24 uur voorafgaand aan een te houden demonstratie daarvan kennisgeving te doen aan de burgemeester geen ongerechtvaardige beperking is van de demonstratievrijheid en acht een bevel tot beëindiging van een niet-aangemelde demonstratie, ongeacht de specifieke omstandigheden van het geval, zonder meer toegelaten. Daarmee biedt het Nederlandse recht anders dan bijvoorbeeld het Duitse, onvoldoende ruimte voor spontane en spoedbetogingen die niet binnen de voorgeschreven termijn kunnen worden aangemeld. Vanuit EVRM-perspectief is daarop gegronde kritiek mogelijk.

    nieuwere artikelen >>