• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Verschenen proefschriften, scripties en boeken

  Hoe kan de rechtspositie van vreemdelingen in vreemdelingendetentie beter worden gewaardborgd?
  Maya Boer, student hogeschool Utrecht
  Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat vreemdelingen in vreemdelingenbewaring onder slechtere omstandigheden leven dan strafrechtelijk gedetineerden, waarbij de vreemdeling slechts beperkt toegang heeft tot rechtsbijstand (Inspectie voor Sanctietoepassing, 2006; Kalmthout e.a., 2005 I + II;). In een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de Raden voor de Rechtsbijstand wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de rechtsbijstand voor vreemdelingen in vreemdelingendetentie in Nederland slecht is, en niet voldoet aan de wettelijke eisen (Jacobs e.a., 2006). Ook de Tilburgse hoogleraar van Kalmthout komt tot deze conclusie ((Kalmthout, 2005 – III).

  European Police Co-operat ion in the Union s mutual fight
  against the illegal trafficking of drugs,
  Dorine Vreugdenhil:
  The Single European Act (SEA) and the abolition of the internal borders within the European Community leaded to an increase in cross-border crime. Consequently the necessity for a closer co-operation between the European member states in the field of judicial matters and policing
  increased. Yet this paradox of the necessity to Europeanise on the one hand, and the hallmarks of the policy field that make this Europeanization so difficult on the other hand, prove to cause serious problems for solid European police co-operation. Up until now the police co-operation between the European member states in the fight against organised crime is still far from perfect. Especially in the field of drugs problems do not seem to
  decrease.

  Hoe kan de rechtspositie van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring
  European Police Co-operat ion in the Union s mutua