• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • De invloed van de AIVD op het bestuursrecht

  De macht van de AIVD rapporten is enorm groot, vooral in het bestuursrecht. Advocaat Marq Wijngaarden gaat in de processen tegen Imams van wie de verblijfsvergunningen zijn ingetrokken wegens handelen in strijd met de nationale veiligheid. Teleurge¬steld in de hoogste nationale rechter besluit hij dat het Iaatste woord van het EHRM zal moeten komen.

  De aanslag op het World Trade Centre in New York door Al Qaida, op 11 september 2001, heeft het terrorisme wereldwijd weer in het middelpunt van de belangstelling gesteld. Ook in Nederland: de publieke en politieke debatten over terrorismebestrijding en (natio¬nale) veiligheid beheersten de media. Al in een vroeg stadium ging de aandacht vooral nit naar terrorisme vanuit de radicaal islami¬tische hoek, vooral door de religieus-politieke motieven van Al Qaida. De terrorismebestrij¬ding in Nederland bestond in eerste instantie vooral uit een strafrechtelijke aanpak. Tot twee maal toe werden groepen vermeende terroristen voor de rechtbank in Rotterdam gebracht, maar de aanpak bleek geen succes. Veroordelingen voor terrorisme gerelateerde feiten kwamen er niet. De informatie van de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst (AIVD), waar deze beschuldigingen groten¬deels op waren gegrond, werd door de straf¬rechter niet als (voldoende) bewijs aange¬merkt.
  De invloed van de AIVD op het bestuursrecht