• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • NMagazine nummer 2

  Nee dat is niet goed.
  De NMa is opgezet als een instantie die toezicht houdt op de mededingings- en energie- en vervoerswetten. Toezicht is iets heel anders dan opsporing. Bij opsporing gelden duidelijke regels voor de instanties en ook rechten voor de eventuele verdachten. Die rechten lijken de laatste jaren steeds meer onder druk te staan. Daar draagt de mogelijkheid voor het NMa om huiszoeking te doen aan bij. Het NMa controleert, als er dan strafbare feiten worden geconstateerd dienen die bij de bevoegde instanties worden aangemeld. Het NMa heeft daartoe ook een convenant met het Openbaar Ministerie. Het OM zet dan een strafrechtelijk onderzoek in. Door het NMa dezelfde rechten te geven als opsporingsinstanties wordt de basis van de rechtstaat aangetast. Bestuurlijke maatregelen zijn geen middelen om mensen strafrechtelijk te vervolgen. Toezicht wordt daarmee een opsporingsinstrument en niet een instrument ter sturing van zowel individueel als collectief gedrag.