• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoudsopgave Zoom – Dossier Cameratoezicht

  zoom

   

  Cameratoezicht was tot voor kort het terrein van beveiligingsbedrijven, banken en rijke villabewoners, tegenwoordig is er bijna geen stad in Nederland waar niet gediscussieerd wordt over cameratoezicht. Met de opkomst van de discussie rond geweld op straat, zinloos geweld en uitgaansgeweld zijn politie en politiek redelijk unaniem in hun opvatting dat cameratoezicht een goede bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze problemen. Daarmee zijn de grenzen aan de mogelijke discussie wel ongeveer neergezet: het is niet de vraag of er camera’s moeten komen, alleen waar en hoe.

  In dit Dossier Cameratoezicht bekijken we of dit inderdaad het volledige verhaal is. We inventariseren enerzijds de huidige situatie in Nederland en proberen anderzijds in te schatten wat er in de nabije toekomst zou kunnen gebeuren. Om de stand van zaken te beschrijven bekijken we het verloop van de politieke discussie en dan met name de Notitie Cameratoezicht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Verder wordt de bestaande wetgeving in kaart gebracht en wordt een overzicht gegeven van een aantal steden waar cameratoezicht ingevoerd is of op korte termijn ingevoerd gaat worden. Hierbij wordt gekeken naar de discussie in de gemeente, regelgeving en een evaluatie. Om een inschatting van toekomstige ontwikkelingen te kunnen maken wordt eerst de Engelse situatie behandeld, waar het cameratoezicht in een veel verder gevorderd stadium is. Daarnaast wordt een schets gegeven van de technische mogelijkheden die cameratoezicht momenteel biedt wanneer er computerprogramma’s op de beelden worden losgelaten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bestaande mogelijkheden, maar ook naar mogelijkheden die op dit moment nog in ontwikkeling zijn, zoals bepaalde vormen van persoonsherkenningssoftware.

  Het Dossier Cameratoezicht stelt een aantal vragen die aan de orde zouden moeten komen voordat er überhaupt camera’s geplaatst worden. Want een dergelijk verregaande aantasting van de privacy kan naar onze mening niet zo geruisloos doorgevoerd worden als nu het geval is.

  Uitverkocht

  Inhoud

  Inleiding1. Politiek en Cameratoezicht in vogelvlucht

  2. Notitie Cameratoezicht

  3. Wetgeving

  4. Nederland

  5. Engeland

  6. Operators

  7. Camera’s en techniek

  Conclusie