• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’

  p/a Het Ministerie van BZK

  Postbus 20011
  2500 EA Den Haag

  Betreft: ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’

  Geachte minister, beste Bram Peper,

  Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

  Op 28 januari jl. is door u de ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Met stijgende verbazing en verontwaardiging hebben wij kennis genomen van het betreffende stuk. De ‘Handleiding informatie-inwinning openbare orde’ is aan de Tweede Kamer toegezegd in het kader van overleg over de bestrijding van voetbalvandalisme en geweld (5 oktober 1999 TK 25 232, nr. 18). Alleen al tegen die achtergrond is het bepaald vreemd dat er in de handleiding een casus gebruikt wordt die betrekking heeft op de Nederlandse milieubeweging.

  Nog gekker wordt het als het in de casus geschetste beeld op geen enkele wijze aansluit bij de wijze van actievoeren vanuit de Nederlandse milieubeweging. We noemen hier de volgende voorbeelden, afkomstig uit de Handleiding:

  • in Nederland bestaat geen enkele grotere of kleinere milieubeweging die zich bezighoudt met gewelddadige acties
  • datzelfde geldt voor het mishandelen of bedreigen van andersdenkenden, voor vuurwapenbezit of gebruik, voor excessief drugs- of alcoholgebruik of voor het en passant plegen van vernielingen bij een asielzoekerscentrum

  Verwacht had mogen worden dat de gebruikte casus betrekking zou hebben op een reële weergave van de dreigingen die uitgaan van sommige supportersgroepen. Nu men gekozen heeft voor een casus die betrekking heeft op de milieubeweging geldt het vereiste realiteitsgehalte mogelijk nog sterker.

  Het lijkt ons een slechte zaak als politiebevoegdheden door een minister worden gelegitimeerd aan de hand van dreigingen die absoluut niet reëel zijn. Dat daarbij een volstrekt verkeerde beeldvorming over en ernstige criminalisering van de Nederlandse milieubeweging op de koop wordt toegenomen vinden wij onverteerbaar. We verzoeken u dan ook afstand te nemen van het weliswaar fictieve, maar stigmatiserende beeld dat in de handleiding van de milieubeweging wordt gegeven.

  Hoogachtend,

  Tara Oedayraj Singh Varma
  Tweede Kamerlid GroenLinks

  Hugo van der Steenhoven
  Tweede Kamerlid GroenLinks

  c.c. De Minister van VROM;
  de Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en VROM.