• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Niks mis met infiltratie bij Milieudefensie

  Door onze verslaggever zaterdag 05 februari 2000  NIJMEGEN – De Nijmeegse burgemeester D’Hondt, korpsbeheerder van de politieregio Gelderland-Zuid, vindt het terecht dat de inlichtingendienst van de politie de activiteiten van Milieudefensie nauwlettend in de gaten houdt. ‘Het gaat om informatie over activiteiten die er op zijn gericht de aanleg van de Betuwelijn te verhinderen. Het is logisch dat de politie daar informatie over verzamelt.’

  D’Hondt reageert daarmee op verwijten van zowel Milieudefensie als GroenLinks. Die stellen dat de politie zich niet of in ieder geval in veel mindere mate zou moeten bezighouden met vreedzame, wettige acties van milieugroepen.

  Door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur kreeg de Nijmeegse onderzoeksjournalist en actievoerder Louis Sévèke boven tafel dat de regionale inlichtingendienst van de Nijmeegse politie een aantal activiteiten van Milieudefensie nauwlettend in de gaten houdt. Volgens Sévèke zijn er door de politie bijvoorbeeld rapportages opgesteld over bijeenkomsten in het dorpshuis van Slijk-Ewijk en in wijkcentrum Dukenburg in Nijmegen. Volgens hem moet iedereen die wel eens een voorlichtingsavond bezoekt, er voor vrezen dat zijn naam in een politiebestand terechtkomt.

  Sévèke: ‘Het gaat vooral om de manier waarop de politie te werk gaat. Daar is veel mis mee, dat grijpt diep in de privacy van mensen. Het is toch van de gekke dat een dorpscomité in de gaten wordt gehouden door de geheime dienst. Want daar komt het wel op neer.’

  En nodig is dergelijke spionage al helemaal niet, vindt Sévèke. Clubs als Groenfront! en Milieudefensie maken volgens hem immers nooit een geheim van de acties die ze houden. ‘En gewelddadig zijn die acties ook al niet.’

  Hij vindt het van de gekke dat burgers worden benaderd om als informant voor de politie te gaan werken en te infiltreren, om op die manier over de groeperingen informatie te verzamelen. ‘De politie schiet met een kanon op een mug. En het is de vraag of wat de politie doet niet tegen de wet ingaat. Waar ligt de grens tussen informatie verzamelen en diep ingrijpen in de privacy van mensen? En kun je de middelen die je als politie er voor inzet niet veel beter ergens anders voor inzetten?’

  De vraag of de politie niet wat beters te doen heeft dan informatiebijeenkomsten van Milieudefensie bij te wonen, zegt D’Hondt niet te begrijpen. ‘De politie hoort op de hoogte te zijn en inmiddels is toch wel gebleken dat dat terecht is.’

  De korpsbeheerder vindt dat er ook niet te zwaar aan moet worden getild. ‘De politie probeert langs de normale kanalen aan informatie te komen. De burgemeesters hebben daar om gevraagd en het wordt ook keurig democratisch verantwoord.’

  Hoeveel tijd de politie er in steekt, is afhankelijk van ander werk. ‘Het is een kwestie van prioriteit.’