• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – III.6. Besluit

  III.6. Besluit

  Uit de bovenstaande beschrijving van de gehanteerde
  onderzoeksmethoden, de geraadpleegde bronnen en de uitgevoerde
  onderzoeken blijkt wel dat de onderhavige studies er voornamelijk
  op gericht zijn om de aard van de georganiseerde criminaliteit te
  kunnen beschrijven. Dit wil niet zeggen dat in de deelrapporten
  alln de aard van de georganiseerde criminaliteit aan bod is
  gekomen. Er is wel geprobeerd, zoveel als dat wetenschappelijk
  verantwoord en mogelijk was, bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld
  die van de liquidaties, te kwantificeren.

  Wij hebben nimmer de illusie gehad een compleet beeld van de
  aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland te
  kunnen geven. Van een verschijnsel dat zich op belangrijke punten
  in het geheim afspeelt en waar opsporingsinstanties ook niet altijd
  veel zicht op hebben, kan in een tijdspanne van zeven maanden geen
  helemaal afgewogen en in alle opzichten volledig landelijk beeld
  worden gepresenteerd.
  Wel vleien wij ons met de gedachte dat door het meervoudige
  onderzoek dat is verricht een, zoals de Enqutecommissie het noemde,
  beter kwalitatief beeld van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland tot stand is gebracht dan tot op dit moment voorhanden
  is.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken