• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VII.3. Besluit

  VII.3. Besluit

  Vorenstaande beschrijvingen maken duidelijk dat ook in Nederland
  de democratische rechtsstaat, vooral in de vorm van de
  strafrechtspleging, tegenwoordig op uiteenlopende manieren onder
  druk wordt gezet door criminele groepen. Hoe hoog deze druk is valt
  in het algemeen niet te beantwoorden. Wel is duidelijk dat hij in
  Amsterdam de laatste jaren veel hoger is geweest dan in steden als
  Arnhem, Nijmegen en Enschede. Er kan dus eigenlijk alleen in
  relatieve termen iets over worden gezegd. Maar dit neemt niet weg
  dat kan worden gesteld dat ook in Arnhem de spanning in welbepaalde
  gevallen hoog is opgelopen. Bij het vorenstaande moet worden
  aangetekend dat de toepassing van contrastrategien tot op dit
  moment kennelijk goeddeels beperkt is gebleven tot ambtenaren in
  uitvoerende functies bij overheidsorganen die het meest direct zijn
  betrokken bij de repressieve bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit, in het bijzonder de (algemene en reguliere)
  politiediensten, de koninklijke marechaussee en de douane. En dit
  ligt natuurlijk ook voor de hand: zij belichamen het meest tastbaar
  het risico dat de democratische rechtsstaat die zich teweerstelt,
  betekent voor criminele groepen. Er is dus geen sprake van dat
  zulke groepen langs de weg van corruptie en/of intimidatie
  belangrijke overheidsdiensten, laat staan gewichtige bestuurlijke
  organen of autoriteiten, onder controle zouden hebben. Niettemin
  geven enkele voorvallen uit de genoemde steden aan dat in elk geval
  op plaatselijk niveau de grens tussen openbaar bestuur (lees:
  (deel)gemeenteraad) en criminele groepen niet absoluut is en dus
  zorgvuldig moet worden bewaakt.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken