• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VI.1. Inleiding

  VI. BRUGFUNCTIES IN DE GEORGANISEERDE
  CRIMINALITEIT

  VI.1. Inleiding

  Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen, opereert de
  georganiseerde criminaliteit niet in een maatschappelijk vacum.
  Criminele groepen onderhouden tal van parasitaire en symbiotische
  relaties met legale sectoren van de samenleving. In deze zin is de
  wettige wereld een levensvoorwaarde voor de georganiseerde
  criminaliteit. Ook in dit hoofdstuk wordt de aandacht gevestigd op
  de verbindingen tussen de georganiseerde criminaliteit en de
  conventionele samenleving. De nadruk ligt hier op de manier waarop
  de wettige wereld zich leent voor het leveren van hand- en
  spandiensten aan de georganiseerde criminaliteit. Als gevolg
  hiervan worden niet alleen de gepleegde misdrijven, maar ook de
  illegaal verkregen opbrengsten effectief afgeschermd van de
  politie, justitie en fiscus.

  In dit hoofdstuk wordt op twee aspecten ingegaan. In de eerste
  plaats wordt in paragraaf VI.2 de rol belicht van sommige
  vrije-beroepsbeoefenaars in het afschermen van misdaden en
  misdaadgeld. Achtereenvolgens worden de advocatuur, het notariaat
  en de accountancy besproken. In de tweede plaats wordt specifieker
  aandacht besteed aan de wijzen waarop illegaal verkregen
  opbrengsten in de legale economie worden gesluisd. In paragraaf
  VI.3 wordt beschreven hoe naast vrije-beroepsbeoefenaars ook legale
  branches, zoals de effectenhandel of de banken, bewust of onbewust
  een bijdrage leveren aan het wegsluizen van misdaadgeld. Het
  hoofdstuk wordt afgesloten in paragraaf VI.4 met een kort
  besluit.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken