• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – BIBLIOGRAFIE

  BIBLIOGRAFIE

  Abadinsky, H., The Criminal Elite; Professional and Organized
  Crime
  , Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1983.
  Abadinsky, H., Organized Crime, Nelson Hall, Chicago,
  1990.
  Adviescommissie Mensenrechten, Mensenhandel, Den Haag,
  1992.
  Albanese, J., Where Organized Crime and White Collar Crime Meet;
  Predicting the Infiltration of Legitimate Business
  (paper
  presented at the Annual Meeting of the American Society of
  Criminology, Miami, november 1994).

  Albini, J.L., The Mafia and The Devil: What They Have in Common,
  in Journal of Contemporary Criminal Justice, jaargang 9,
  1993, p. 240-250.
  Amir, M., Organized Crime and Violence, in Studies on Crime and
  Crime Prevention
  , jaargang 4, 1995, p. 86-104.
  Anderson, M., The United Kingdom and Organised Crime – The
  International Dimension, in European Journal of Crime, Criminal
  Law and Criminal Justice
  , jaargang 1, 1993, p. 292-308.
  Anechiarico, F., Beyond Bribery: The Political Influence of
  Organized Crime in New York City, in C. Fijnaut en J. Jacobs
  (eds.), Organized Crime and Its Containment;A Transatlantic
  Initiative
  , Kluwer Law and Taxation, Deventer, 1991, p.
  87-100.

  Aniskiewicz, R., Metatheoretical Issues in the Study of
  Organized Crime, in Journal of Contemporary Criminal
  Justice
  , jaargang 10, 1994, p. 314-324.
  Arlacchi, P., Leven in de mafia; Het verhaal van Antonio
  Calderone
  , Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1993. Assemble
  Nationale, Rapport de la Commission d’Enqute sur les moyens de
  lutter contre les tentatives de pntration de la mafia en
  France
  , Paris, 1993.

  Bandini, T. c.s., La criminalit organizzata; Moderne
  metodologie di ricerca e nuove ipotesi esplicative
  , Dott. A.
  Giuffr Editore, Milano, 1993.
  Beetstra, T.A., C.D.C.J. van Mourik, J.M. Neefe en A.E.M. de
  Ridder, De sociale constructie van georganiseerde criminaliteit in
  Nederland, in M. Moerings, (eindred.), Hoe punitief is
  Nederland?
  , Gouda Quint, Arnhem, 1994, p. 237-252.

  Bell, D., The End of Ideology, Free Press, New York,
  1960.
  Berghuis, A.C., P.C. van Duyne en J.J.A. Essers, Effecten van de
  Wet Ketenaansprakelijkheid op malafiditeit
  , Staatsuitgeverij,
  ‘s-Gravenhage, 1985.
  Berghuis, A.C. en L.K. de Jonge, Moord en doodslag in 1989 en 1992,
  in Tijdschrift voor Criminologie, jaargang 35, 1993, p.
  55-62.
  Berghuis, A.C. en G. Paulides, Misbruik van BV’s; Een empirisch
  onderzoek
  , Staatsuitgeverij, ‘s-Gravenhage, 1983.
  Bersten, M., Defining Organised Crime in Australia and the USA, in
  Australian Journal of Criminology, jaargang 23, 1990, p.
  39-59.
  Bestrijding, De, van vuurwapencriminaliteit op de korrel
  genomen
  , ‘s-Gravenhage, Recherche Advies Commissie , 1991.
  Blaauw, J.A., De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland, in Algemeen Politieblad, jaargang 123, 1974, p.
  227-236.
  Blaauw, J.A., Bestrijding handel in verdovende middelen: een
  hopeloze zaak?, in Algemeen Politieblad, jaargang 129, 1980,
  p. 171-181.
  Block, A.A., Perspectives on Organizing Crime; Essays in
  Opposition
  , Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1991.
  Block, A.A., History and the Study of Organized Crime, in A.A.
  Block, Space, Time & Organized Crime, Transaction, New
  Brunswick, 1994a, p. 3-20.
  Block, A.A., Organized Crime: History and Historiography, in A.A.
  Block, Space, Time & Organized Crime, Transaction, New
  Brunswick, 1994b, p. 21-50.
  Block, A.A. en W.J. Chambliss, Organizing Crime, Elsevier,
  New York, 1981.

  Boer, M. de, Vrouwenhandel:
  beleid in beeld; Eindrapport Evaluatie van de PG-richtlijnen
  voor de opsporing en vervolging van vrouwenhandel
  , Willem Pompe
  Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Utrecht, 1994.

  Boerman, J., Georganiseerde misdaad in de horeca?, Vakgroep
  Criminologie, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1994
  Bovenkerk, F., Hedendaags kwaad; Criminologische opstellen,
  Meulenhoff, Amsterdam, 1992. Bovenkerk, F. en E. Derksen,
  Beschermings-industrie en het caf-bedrijf in de binnenstad van
  Utrecht, in Nederlands Juristenblad, jaargang 69, 1994, p.
  457-464.

  Bruinsma, G.J.N., Methodologie en de persoon van de onderzoeker,
  in G.J.N. Bruinsma en M.A. Zwanenburg (red.), Methodologie voor
  bestuurskundigen
  , Coutinho, Muiderberg, 1992, p. 104-117.
  Bruinsma, G.J.N., Georganiseerde criminaliteit: mythe van de
  media?, in Delikt & Delinkwent, jaargang 23, 1993, p.
  833-838.

  Buijs, H.W.J. en A.M. Verbraken, Vrouwenhandel; Omvang en de
  kanalen waarlangs vrouwenhandel naar Nederland plaatsvindt
  ,
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘s-Gravenhage,
  1985. Bundeskriminalamt, Lagebild Organisierte Kriminalitt
  Bundesrepublik Deutschland 1994
  , Wiesbaden, 1995. Bunt, H.G.
  van de, Organisatiecriminaliteit, Gouda Quint, Arnhem, 1992.
  Bunt, H.G. van de, Redactioneel, in Tijdschrift voor
  Criminologie
  , jaargang 35, 1993, p. 201-202. Bynum, T.S.,
  Controversies in the Study of Organized crime, in T.S. Bynum (ed.),
  Organized Crime in America: Concepts and Controversies,
  Willow Tree, Monsey, New York, 1987, p. 3-11. Cartner, D.C.,
  International Organized Crime: Emerging Trends in Entrepreneurial
  Crime, in Journal of Contemporary Criminal Justice, jaargang
  10, 1944, p. 239-266.

  Carter, D.L., Growth of Organized Crime and Violence in
  Western Europe: A Forecast
  , FBI-Academy, Quantico, s.d.
  Centrale Recherche Informatiedienst, Jaarverslag 1993,
  Zoetermeer, 1994. Chambliss, W.J., On the Paucity of Original
  Research on Organized Crime: A Footnote to Calliher and Cain, in
  American Sociologist, jaargang 10, 1975, p. 36-39.

  Cordinatiestructuur aanpak zware, georganiseerde
  criminaliteit
  , Ministerie van Justitie en Ministerie van
  Binnenlandse Zaken, ‘s-Gravenhage, 1993.
  Corns, Ch., Inter-agency Relations: Some Hidden Obstacles to
  Combating Organised Crime, in Australian Journal of
  Criminology
  , jaargang 25, 1992, p. 169-185.
  Corten, I.W., Groot deel van bouwbedrijven verdwijnt binnen drie
  jaar bij het SFB, in Bouw/werk; De bouw in feiten, cijfers en
  analyses
  , jaargang 19, 1994, p. 14-17.
  Cressey, D.R., Methodological Problems in the Study of Organized
  Crime as a Social Problem, in Annals of the American Academy of
  Political and Social Sciences
  , nummer 374, 1967, p. 101-112.
  Cressey, D.R., Theft of the Nation; The Structure and Operations
  of Organized Crime in America
  , Harper, New York, 1969.

  Cressey, D.R., Criminal Organization:
  Its Elementary Forms, Heinemann, London, 1972. Dijk,
  van, van Soomeren en Partner en Steinmetz, Softdrugs in
  Nederland; Consumptie en handel
  , Rapport

  nummer 10, 1995.
  Domburg, P.J.M. van, Over de grenzen van het
  verschoningsrecht, Vuga, Den Haag, 1994. Drmann, U., K-F. Koch, H.
  Risch en W. Vahlenkamp, Organisierte Kriminalitt; Wie gross ist
  die Gefahr?
  , Bundeskriminalamt, Wiesbaden, 1990.

  Duyne, P.C. van, Geldwitwassen: omvangsschatting in
  nevelslierten, in P.C van Duyne en anderen (red.),
  Misdaadgeld, Gouda Quint, Arnhem, 1993, p. 13-32.
  Duyne, P.C. van, Het spook en de dreiging van de georganiseerde
  misdaad
  , SDU-Uitgeverij, Den Haag, 1995. Duyne, P.C. van, R.F.
  Kouwenberg en G. Romeijn, Misdaadondernemingen; Ondernemende
  misdadigers in Nederland
  , WODC-Gouda Quint, ‘s-Gravenhage,
  1990.

  Edelhertz, H. en T.D. Overcast, The Business of Organized
  Crime; An Assessment of Organized Crime Business-Type Activities
  and Their Implications for Law Enforcement
  , Palmer Press,
  Loomis, z.j. Egmond, F., Op het verkeerde pad; Georganiseerde
  misdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800
  , Bert Bakker,
  Amsterdam, 1994.

  Eindrapport over de uitvoering van het beleidsplan
  Samenleving en criminaliteit door het Openbaar Ministerie
  ,
  ‘s-Gravenhage, 1990.
  Emanuels, J.A., Overwegingen van accountants bij beslissingen in
  conflictsituaties
  , SDU, Den Haag, 1995. Eshof, P. van den en H.
  Bergsma, Vuurwapen-moord onder schot bij misdaadanalyse CRI, in
  Algemeen Politieblad, jaargang 138, 1989, p. 219-222.

  Eshof, P. van den en D. Vegter, Georganiseerde twijfel?
  Wetenschap en aanpak georganiseerde misdaad, in Het Tijdschrift
  voor de Politie
  , jaargang 56, 1994, p. 9-13.
  Eshof, P. van den en E.C.J. Weimar, Moord en doodslag in Nederland;
  Nederlandse gegevens in internationaal perspectief, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 17, 1991, p. 8-34. Eshof, P. van den en
  C. Wiebrens, Wetenschap contra georganiseerde misdaad, in
  Modus, jaargang 2, 1994, p.
  5-7.
  Fijnaut, C., De undercover-agent: een omstreden voorbode van een
  nieuw recherchebeleid, in Delikt en Delinkwent, jaargang 10,
  1980, p. 698-712.
  Fijnaut, C., De zaak Francois; Beschouwingen naar aanleiding van
  het vonnis
  , Kluwer, Antwerpen, 1983. Fijnaut, C., De uitdaging
  van de georganiseerde misdaad, in Delikt en Delinkwent,
  jaargang 14, 1984, p. 581-584.

  Fijnaut, C., De reguliere recherche: bespiegelingen over haar
  nabije verleden, heden en toekomst, in C. Fijnaut en A.
  Kuijvenhoven (red.), De recherche onder de loupe; Inleidingen
  voor het recherchecongres op 14 en 15 oktober 1985 te Zutphen
  ,
  J.B. van den Brink, Lochem, 1985a, p. 17-61. Fijnaut, C.,
  Georganiseerde misdaad; Een onderzoeksgerichte terreinverkenning,
  in Justitile Verkenningen, jaargang 11, 1985b, p. 5-42.

  Fijnaut, C., De schermutselingen rondom de politile bestrijding
  van georganiseerde misdaad, in Tijdschrift voor
  Criminologie
  , jaargang 30, 1988, p. 148-157.
  Fijnaut, C., De connecties tussen EG-fraude en georganiseerde
  misdaad, in H. de Doelder (red.), Bestrijding van EG-fraude,
  Gouda Quint, Arnhem, 1990, p. 87-96.
  Fijnaut, C., Officier van Justitie versus Bende van de
  Miljardair
  , Gouda Quint, Arnhem, 1993a. Fijnaut, C.,
  Politile corruptie in Nederland, Gouda Quint, Arnhem,
  1993b. Fijnaut, C., De mafia in Nederland, in Delikt &
  Delinkwent
  , jaargang 23, 1993c, p. 617-620. Fijnaut, C.,
  Georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan: de situatie in de
  Lage Landen vanuit Europees perspectief, in J. Roth en M. Frey,
  Het verenigd Europa van de mafia, Van Gennep, Amsterdam,
  1994a, p. 343-398.

  Fijnaut, C., Prostitutie, vrouwenhandel en (vermeende)
  politiecorruptie in Antwerpen; De reactie van de overheid
  ,
  Acco, Leuven-Amersfoort, 1994b.
  Fijnaut, C. en J. Jacobs (eds.), Organized Crime and its
  Containment; A Transatlantic Initiative
  , Kluwer Law and
  Taxation, Deventer, 1991.
  Fijnaut, C. en G.T. Marx (eds.), Undercover; Police Surveillance
  in Comparative Perspective
  , Kluwer Law International, Den Haag,
  1995.
  Franke, H. , Geweldscriminaliteit in Nederland; Een
  historisch-sociologische analyse, in Amsterdams Sociologisch
  Tijdschrift
  , jaargang 18, 1991, p. 13-45.
  Gaylord, M.S., The Chinese Laundry: International Drug Trafficking
  and Hong Kong’s Banking Industry, in Contemporary Crises,
  jaargang 14, 1990, p. 23-37.
  Georganiseerde criminaliteit en interregionale
  groepscriminaliteit; Definitieve resultaten van een landelijke

  misdaadanalyse, Centrale Recherche Informatiedienst,
  ‘s-Gravenhage, 1988. Georganiseerde, De, criminaliteit in
  Nederland; Dreigingsbeeld en plan van aanpak
  , Ministerie van
  Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken, ‘s-Gravenhage,
  1992.

  Goldstock, R., M. Marcus, Th. Thacher II en J. Jacobs,
  Corruption and Racketeering in the New York City Construction
  Industry; The Final Report of the New York State Organized Crime
  Task Force
  , New York University Press, New York, 1990.

  Groot-van Leeuwen, L.E. de, De advocaat tussen clint en
  samenleving, in Justitile Verkenningen, jaargang
  21, 1995, p. 107-118.
  Gropp, W., Special Methods in Investigation for Combating Organized
  Crime, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal
  Justice
  , jaargang 1, 1993, p. 20-36.
  Heijden, A.W.M. van der, Analyse van de georganiseerde misdaad, in
  A.W.M. van der Heijden (red.), Criminele inlichtingen; De rol
  van de Criminele Inlichtingendiensten bij de aanpak van de
  georganiseerde misdaad
  , Vuga, ‘s-Gravenhage, 1993, p.
  105-118.

  Hobbs, D., Professional and Organized Crime in Britain, in M.
  Maguire, R. Morgan en R. Reiner (eds.), The Oxford Handbook of
  Criminology
  , Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 441-468.
  Hoetjes, B.J.S., Over de schreef; Het schemergebied tussen
  ambtenaar en burger, in Justitile Verkenningen, jaargang 17,
  1991, p. 8-32.

  Home Affairs Committee, House of Commons, Organized
  Crime
  , HMSO, London, 1995. Hoogenboom, A.B., De mythe van de
  georganiseerde misdaad, in Vraagstelling, jaargang 1, 1994,
  p. 47-58. Hoogenboom, A.B., V. Mul, A. Wielinga (red.),
  Financile integriteit; Normafwijkend gedrag en (zelf)regulering
  binnen het financile stelsel
  , Gouda Quint, Arnhem, 1995.

  Hoogenboom, A.B., Boy, have I got a deal for you; Georganiseerde
  fraude in het financile stelsel, in A.B. Hoogenboom, V. Mul en A.
  Wielinga (red.), Financile integriteit; Normafwijkend
  gedrag en (zelf)regulering binnen het financile stelsel,
  Gouda Quint, Arnhem, 1995, p. 27-62.

  Huberts, L.W.J.C., De omvang van corruptie en
  fraude in Nederland: onderzoeksverslag, s.n., s.l., 1991.
  Huberts, L.W.J.C. (red.), Bestuurlijke corruptie en
  fraude in Nederland, Gouda Quint, Arnhem, 1992. Ianni, F.A.
  en E. Reuss-Ianni, A Family Business; Kinship and Social Control
  in Organized Crime
  , Routledge & Kegan Paul, London,
  1972.

  Ianni, F.A. en E. Reuss-Ianni, Network analysis, in P.P. Jr.
  Andrews en M.B. Peterson (eds.), Criminal Intelligence
  Analysis
  , Palmer, Loomis, California, 1990, p. 67-84.
  International Organization for Migration, Trafficking and
  Prostitution: The Growing Exploitation of Migrant Women from
  Central and Eastern Europe
  , Budapest, 1995.
  Jacobs, J., Busting the Mob; United States v. Cosa Nostra,
  New York University Press, New York, 1994. Joutsen, M., The
  Potential for the Growth of Organized Crime in Central and Eastern
  Europe, in European Journal on Criminal Policy and Research,
  jaargang 1, 1993, p. 77-86.

  Kenney, D.J. en J.O. Finckenauer, Organized Crime in
  America
  , Wadsworth, Belmont, 1995. Klijn, A, J.G.C. Kester en
  F.W.M. Huls, Advocatuur in Nederland 1952-1992, in Justitile
  Verkenningen
  , jaargang 18, 1992, p. 10-44.

  Korf, D.J. en M. de Kort, Drugshandel en
  drugsbestrijding
  , Universiteit van Amsterdam, Criminologisch
  Instituut Bonger, Amsterdam, 1990.
  Korf, D.J. en M. de Kort, Dealers en dienders, Universiteit
  van Amsterdam, Criminologisch Instituut Bonger, Amsterdam,
  1993.
  Korthals Altes, F., Het beleid inzake georganiseerde criminaliteit,
  in Fijnaut, C., Georganiseerde misdaad en strafrechtelijk
  politiebeleid
  , J.B. van den Brink, Lochem, 1989, p. 33-48.
  Kruissink, M. en R.F. Kouwenberg, Vuurwapencriminaliteit in het
  vizier; Een onderzoek bij politie en justitie
  ,
  WODC, ‘s-Gravenhage, 1991.
  Kruissink, M. en C. Wiebrens, De kogel en de kerk, in Het
  Tijdschrift voor de Politie
  , jaargang 54, 1992, p. 51-56.
  Lagendijk, R., Toeren, fooien en klantjes laden; Normafwijkend
  gedrag,
  fraude en corruptie bij de reiniging,
  Amsterdam, 1995 (lezing gemeentelijke studiedag over fraude en
  corruptie op 21 september 1995). Lenting en Partners, De
  Nederlandse cafetaria: de visie van de klant en de ondernemer
  ,
  Misset BV, Nijmegen, 1991.

  Levi, M., The Extent of Cross-Border Crime in Europe: The View
  from Britain, in European Journal on Criminal Policy and
  Research
  , jaargang 1, 1993, p. 57-76.
  Leyendecker, H., R. Rickelmann en G. Bnisch, Mafia im Staat;
  Deutschland fllt unter die Rauber
  , Steidl, Gttingen, 1992.
  Lupsha, P.A., Networks versus Networking, in G.P. Waldo (ed.),
  Career Criminals, Sage, Beverly Hills, 1983, p. 59-87.
  Maltz, M.D., Measuring the Effectiveness of Organized Crime
  Control Efforts
  , The Office of International Criminal Justice,
  Chicago, Ill., 1990.
  Maltz, M.D., Defining Organized Crime, in R.J. Kelly, K-L. Chin en
  R. Schatzberg (eds.), Handbook of Organized Crime in the United
  States
  , Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1994, p. 21-38.
  Martens, F.T., Organized Crime Control; The limits of Government
  Intervention, in Journal of Criminal Justice, jaargang 14,
  1986, p. 239-247.

  Martens, F.T. en F. Pulley, Cross-cultural Reflections of
  Organized Crime, in International Journal of Comparative and
  Applied Criminal Justice
  , jaargang 8, 1984, p. 63-74. Martin,
  J.M. en A.T. Romano, Multinational Crime; Terrorism, Espionage,
  Drug & Arms Trafficking
  , Sage, Newbury Park, 1992.

  Marx, G.T., Notes on the Discovery, Collection, and Assessment
  of Hidden and Dirty Data, in J.W. Schneider en J.I. Kitsuse (eds.),
  Studies in the Sociology of Social Problems, Ablex, Norwood,
  1984, p. 78-113. Mens, L. van, Prostitutie in bedrijf;
  Organisatie, management en arbeidsverhoudingen in seksclubs en
  privhuizen
  , Eburon, Delft, 1992.

  Mertens, N., Agressieve vermogenscriminaliteit ten nadele van
  Chinese horeca-ondernemers: uitkomst van een enqute
  , Vianen,
  1994.
  Ministero dell’Interno, 1993 Report on Organized Crime in
  Italy
  , Rome, 1994. Moore, W.H., The Kefauver Committee and
  the Politics of Crime, 1950-1952
  , The University of Missouri
  Press, Columbia, Missouri, 1974.

  Moore, S.F., Law as Process; An Anthropological Approach,
  Routledge & Kegan Paul, Londen, 1978. Mul, V., Money
  Laundering, (g)een kwestie van definiren, in A.B. Hoogenboom, V.
  Mul en A. Wielinga (red.), Financile integriteit; Normafwijkend
  gedrag en (zelf)regulering binnen het financile stelsel
  , Gouda
  Quint, Arnhem, 1995, p. 83-94.

  National Criminal Intelligence Service, An Outline Assessment
  of the Threat and Impact by Organised/Enterprise Crime upon United
  Kingdom Interests
  , London, 1993. Nederlandse, Het,
  drugbeleid; Continuteit en verandering
  , ‘s-Gravenhage,
  1995.
  Nuijten-Edelbroek, E.G.M., Georganiseerde politie contra
  georganiseerde misdaad, in Justitile Verkenningen, jaargang
  11, 1985, p. 60-96.
  Observatoire Gopolitique des Drogues, Etat des drogues, drogues
  des Etats
  , Hachette, Paris, 1994. Paoli, L., An Underestimated
  Criminal Phenomenon: The Calabrian ‘Ndrangheta, in European
  Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice
  , jaargang
  2, 1994, p. 212-238. Peters, B., Die Absahner; Organisierte
  Kriminalitt in der Bundesrepublik
  , Rowohlt, Reinbek bei
  Hamburg, 1994.

  Pieth, M. en D. Freiburghaus, Die Bedeutung des organisierten
  Verbrechens in der Schweiz
  , Bern, 1993. Potter, G.W.,
  Criminal Organizations; Vice, Racketeering, and Politics in an
  American City
  , Waveland, Prospect Heights, 1994.

  Rapport van de werkgroep bestrijding zware georganiseerde
  criminaliteit
  , Ministerie van Justitie, ‘s-Gravenhage,
  1987.
  Rasmussen, D.W. en B.L. Benson, The Economic Anatomy of a Drug
  War; Criminal Justice in the Commons
  , Rowman & Littlefield
  Publishers, London & Boston, 1994.
  Rebscher, E. en W. Vahlenkamp, Organisierte Kriminalitt in der
  Bundesrepublik Deutschland
  , Bundeskriminalamt, Wiesbaden,
  1988.
  Recht in beweging; Een beleidsplan voor Justitie in de komende
  jaren
  , Ministerie van Justitie, ‘s-Gravenhage, 1990.
  Reuter, P., Disorganized Crime; Illegal Markets and the
  Mafia
  , MIT-Press, Cambridge, 1986. Reuter, P., Racketeering
  in Legitimate Industries; A Study in the Economics of
  Intimidation
  , Rand, Santa Monica 1987.

  Reuter, P., Research on American Organized Crime, in R.J. Kelly,
  K-L. Chin en R. Schatzberg (eds.), Handbook of Organized Crime
  in the United States
  , Westport, Greenwood, 1994, p. 91-120.
  Reuter, P. en J.B. Rubinstein, Fact, Fancy, and Organized Crime, in
  The Public Interest, jaargang 53, 1978, p. 45-68.

  Robinson, J., The Laundrymen; Inside the World’s Third
  Largest Business
  , Simon & Schuster, London, 1994. Roelandt,
  T.J.A., Verscheidenheid in ongelijkheid; Een studie naar
  etnische stratificatie en onderklassevorming in de Nederlandse
  samenleving
  , Thesis Publishers, Amsterdam, 1994. Rogovin, Ch.
  en F.T. Martens, The Evil That Men Do, in Journal of
  Contemporary Criminal Justice
  , jaargang 8, 1992, p. 62-79.

  Roth, J. en M. Frey, Die Verbrecher Holding; Das vereinte
  Europa im Griff der Mafia
  , Piper, Mnchen, 1992. Sasse, H.M.,
  Het ambtsgeheim van de notaris; Openingsrede voor de algemene
  vergadering 1983 van de Koninklijke Notarile Broederschap, in
  WPNR, jaargang 114, 1983, p. 620-623. Schelling, T.C.,
  Economic Analysis and Organized Crime, in President’s Commission on
  Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force
  Report: Organized Crime
  , Appendix D., Government Printing
  Office, Washington 1967, p. 114-126.

  Sieber, U. en M. Bgel, Logistik der Organisierten
  Kriminalitt
  , Bundeskriminalamt, Wiesbaden, 1993.
  Sietsma, K.J.H.H., Bestrijding handel in verdovende middelen: een
  andere benadering, in Algemeen Politieblad, jaargang 129,
  1980, p. 411-422.
  Slort, P.A., Begripsverwarring rond criminele groepen, in
  Algemeen Politieblad, jaargang 137, 1988, p. 442-444.
  Smith, D.C., Some Things that May Be more Important to Understand
  about Organized Crime than Cosa Nostra, in University of Florida
  Law Review
  , jaargang 24, 1971, p. 1-30. Smith, D.C., Wickersham
  to Sutherland to Katzenbach: Evolving an Official Definition for
  Organized Crime, in Crime, Law and Social Change, jaargang
  16, 1991, p. 135-154.

  Spierenburg P., Lange termijn trends in doodslag; Theoretische
  overdenkingen en Nederlands bewijsmateriaal, 15e-20e eeuw, in
  Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jaargang 20, 1993, p.
  66-106. Squires, G.J., Banking: Hallowed Halls and Hawalla, (paper
  gepresenteerd tijdens The International Police Exhibition and
  Conference (IPEC), 1987).

  Stichting tegen Vrouwenhandel, Schotten en dwarsverbanden,
  1992-1994
  , Utrecht, 1994. Strafrecht met beleid; Beleidsplan
  openbaar ministerie 1990-1995
  , Ministerie van Justitie,
  ‘s-Gravenhage, 1990.

  Sutherland, E.H., Is White Collar Crime Crime?, in American
  Sociological Review
  , jaargang 10, 1945, p. 132-139.
  Tappan, P., Who is the Criminal?, in American Sociological
  Review
  , jaargang 12, 1947, p. 96-102. Task Force on Organized
  Crime, Task Force Report: Organized Crime, U.S. Government
  Printing Office, Washington, 1967.

  Udink, E., Criminele geldstromen:
  schijn en werkelijkheid, Gouda Quint, Arnhem, 1993.
  United Nations, Economic and Social Council, Problems and
  Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various
  Regions of the World
  , 18 August 1994, nr. E/Conf. 88/2 (World
  Ministerial Conference on

  Organized Transnational Crime, Napels, 21-23 November 1994).
  Veer, H. van ‘t, H. Moerland en C. Fijnaut, Gokken in drievoud;
  Facetten van deelname, aanbod en regulering
  , Gouda Quint,
  Arnhem, 1993.
  Vondelen, Ch. van, Illegale naaiateliers; Confectie voor de
  consument of maatwerk voor
  fraude, Haarlem, 1993 (scriptie
  HEAO).
  Wennekes, W., Eeuwenoud; De lange levens van zeven Nederlandse
  bedrijven
  , Thomas Rap, Amsterdam, 1989.
  Wennekes, W., De aartsvaders; Grondleggers van het Nederlandse
  bedrijfsleven
  , Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1993.
  Williams, Ph., The New Threat: Transnational Criminal Organizations
  and International Security, in Criminal Organizations,
  jaargang 9, 1995, p. 3-19.
  Wit, J.Th. de en W.P.M. van Haaren, Strijd tegen zware,
  georganiseerde criminaliteit, in Algemeen Politieblad,
  jaargang 137, 1988, p. 315-317.
  Yesilgz, Y., Allah, satan en het recht; Communicatieproblemen
  met Turkse verdachten
  , Gouda Quint, Arnhem, 1995.
  Zoest, S. van, De wet melding ongebruikelijke transacties; Een
  literatuurstudie
  , WODC, Den Haag, 1995
  (stageverslag Vrije Universiteit Amsterdam).
  Zwart, W.A. de en C. Mensink, Alcohol, tabak, drugs en
  gokken
  , NIAD, Utrecht, 1993.

  BIJLAGE 1

  ANALYSESCHEMA ONDERZOEK NAAR GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
  Een onderzoek naar de aard (en omvang) van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland komt neer op het zoeken naar een
  antwoord op 4 hoofdvragen:

  • Wat voor groepen maken zich in dit land schuldig aan
   georganiseerde criminaliteit?
  • Welke vormen van georganiseerde criminaliteit worden door deze
   groepen bedreven?
  • Op wat voor manieren worden deze vormen van georganiseerde
   criminaliteit gepleegd?
  • En hoe worden de inkomsten uit het plegen van georganiseerde
   criminaliteit besteed? Hierna worden per hoofdvraag puntsgewijze de
   voornaamste vraagpunten opgesomd die in het onderhavige onderzoek
   aan de orde zullen komen.

  I. De omschrijving van de groepen

  I.1. Origine

  I.1.1. Autochtone groepen

  Hier zal om te beginnen de volle aandacht uitgaan naar die 10
  groepen die in de opeenvolgende CRI-inventarisaties als koplopers
  zijn aangemerkt. Mocht op grond van andere bronnen blijken dat
  bepaalde andere groepen zeker zo belangrijk zijn, dan komen die in
  de plaats van een of meer groepen die aan de hand van de
  CRI-inventarisaties zijn gekozen.

  I.1.2. Allochtone en buitenlandse groepen

  • Colombiaanse kartels
  • Turkse groepen
  • Marokkaanse groepen
  • Italiaanse mafia
  • Chinese triades
  • Surinaamse/Antilliaanse groepen
  • Nigeriaanse netwerken
  • Ghanese netwerken
  • Joegoslavische bendes
  • Russische mafia

  I.2. Interne organisatie

  • omvang (aantal aanhangers)
  • arbeidsverdeling/specialisatie
  • (recrutering) medewerkers
  • disciplinering, sanctionering, loyaliteit medewerkers
  • kwalificaties medewerkers

  I.3. Externe (criminele) relaties (nationaal en
  internationaal)

  • persoonlijke betrekkingen
  • zakelijke relaties

  – gemeenschappelijke projecten

  I.4. Duurzaamheid groepen

  • vast leiderschap
  • criminele achtergrond leden
  • duur van hun lidmaatschap
  • bestand tegen (strafrechtelijk) optreden overheid (inclusief
   vrijheidsstraffen)

   I.5. Syndicaat-achtige machtsposities -Bestaan zulke posities
   – die als het ware het uiteinde

   van het spectrum vormen waarvan kleine, los georganiseerde
   groepen het beginpunt zijn – in

   Nederland?

  II. De omschrijving van de illegale activiteiten

  II.1. De levering van illegale goederen en
  diensten

  • drugs
  • gokspelen
  • prostitutie/vrouwenhandel
  • wapenhandel
  • mensenhandel
  • (vracht-)autodiefstallen

  II.2. Illegaal optreden in legale markten en nijverheden
  (racketeering)

  • horeca/speelautomaten
  • transport
  • bouwnijverheid
  • textielnijverheid
  • afvalverwerking

  II.3. Andere illegale activiteiten

  • fraude (uitkeringen, verzekeringen, subsidies)
  • overvallen
  • kidnappings

  II.4. Vervlechting van activiteiten genoemd in
  II.1-II.3

  III. De omschrijving van de modi operandi

  III.1. Toepassing van geweld

  • fysiek geweld
  • dreiging met fysiek geweld
  • (andere vormen van) intimidatie (inbraak/kidnapping)
  • sabotage
  • chantage

  III.2. Afscherming (tegen de overheid)

  • geen administratie
  • beperking informatie-uitwisseling
  • screenen medewerkers
  • codetaal
  • contra-observatie

  – contra-tap

  • corruptie
  • geweld

  III.3. Bezit productie- en distributiemiddelen

  • transportmiddelen
  • lokaties
  • papieren
  • juridische constructies
  • etc. (afhankelijk bedrijfstak)

  III.4. Inschakeling deskundige derden

  • advocatuur
  • accountancy
  • notariaat
  • technici
  • wetenschappers

  III.5. Connecties met invloedrijke personen, bedrijven,
  verenigingen, organisaties

  • politie/justitie
  • bestuur
  • bankwezen
  • sportverenigingen (sponsoring)

  IV. Besteding inkomsten

  • uitbundige levensstijl
  • money laundering
  • uitbreiding bestaand marktaandeel
  • overstap naar andere misdaadmarkten
  • investering in infrastructuur (aankoop onroerend goed)

   BIJLAGE 2

  AFSPRAKEN ONDERZOEKSGROEP FIJNAUT
  De parlementaire enqutecommissie opsporingsmethoden heeft vier
  wetenschappelijke onderzoekers (prof.dr. C. Fijnaut
  (onderzoeksleider), prof.dr. F. Bovenkerk, prof.dr. H. van de Bunt
  en prof.dr. G. Bruinsma) gevraagd onderzoek te doen naar de aard,
  ernst en omvang van de zware, georganiseerde criminaliteit. Voor
  dit onderzoek zijn onderstaande afspraken gemaakt:

  1. De onderzoekers zullen hun werkzaamheden op beveiligde
  werkkamers (CRI, politiebureau, WODC, ruimten enqutecommissie)
  verrichten. Zij zullen geen materiaal (bijvoorbeeld verslagen van
  interviews) thuis opbergen. Zij zullen de nodige zorgvuldigheid in
  acht nemen, zodat anderen geen kennis kunnen nemen van de verkregen
  persoonsgegevens.

  2. In de onderzoekrapportage zullen verstrekte persoonsgegevens
  niet herleid kunnen worden tot individuele personen.
  3. De onderzoekers kunnen alle CID-registers raadplegen, exclusief
  de informantenregisters. Indien gegevens uit CID-registers worden
  geraadpleegd dan vindt dat plaats in het gebouw van het CRI. Het is
  uitdrukkelijk niet de bedoeling van de onderzoekers om de verkregen
  gegevens te toetsen aan de bron (c.q. informantenformulieren).

  4. De onderzoekers zullen (evaluatie-)rapporten over onderzoeken
  die zijn of worden verricht alsmede
  schriftelijke analyses van criminele groepen en hun activiteiten
  tegen wie (nog) geen opsporingsonderzoek is gestart, raadplegen.
  Ter bescherming van informanten die mogelijk in de rapporten worden
  genoemd, worden de volgende twee voorzieningen getroffen:

  a. de korpsen die de rapporten aan de betrokken onderzoeker,
  prof.dr. C. Fijnaut, overleggen, zullen eerst zelf nagaan of in de
  rapporten namen van informanten worden genoemd dan wel anoniem
  opgevoerde informanten herleidbaar zijn tot individuele personen
  dan wel informatie bevat, die tot levensbedreigende situaties kan
  leiden: deze gegevens worden dan geanonimiseerd en/of gecodeerd
  door de korpsen; b. vervolgens zal de officier van justitie Van
  Erve of Van der Kerk, na overleg met de eerder genoemde onderzoeker
  de anonimisering en/of codering controleren.

  5. De rapporten zullen worden verstuurd naar de CRI, alwaar de
  betrokken onderzoeker een afgescheiden werkkamer tot zijn
  beschikking heeft. Een aantal politie-medewerkers worden belast met
  het overbrengen van de gegevens uit de RCID-en naar de CRI. De
  rapporten staan onder zijn beheer: hij zal de nodige voorzieningen
  treffen om het vertrouwelijk materiaal van de rapporten te bewaren.
  Uitsluitend aan de overige onderzoekers zal onder zijn
  verantwoordelijkheid inzage in de rapporten worden verleend; deze
  inzage vindt plaats indien en voorzover dit nodig is voor het
  verrichten van het onderzoeksdeel van de betrokken overige
  onderzoekers.

  6. Het raadplegen van de aanwezige LCID-bestanden bij de CRI zal
  plaatsvinden door prof.dr. C. Fijnaut. Hij zal de overige
  onderzoekers inzage geven indien en voorzover dit nodig is voor het
  verrichten van hun deel van hun onderzoek.

  7. De rapportage van de onderzoeksgroep Fijnaut zal vr
  publicatie ter inzage worden gegeven aan de minister van
  Justitie.


  Inhoudsopgave en zoeken