• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – II.3. Besluit

  II.3. Besluit

  Tot besluit van dit hoofdstuk is het aangewezen om de definitie
  van georganiseerde criminaliteit die in de vorige paragraaf werd
  ontwikkeld, te situeren in de discussie die in Nederland is gevoerd
  over deze kwestie. De ene hoofdlijn in deze discussie betreft de
  vraag of georganiseerde criminaliteit primair moet worden
  gedefinieerd in termen van de maatschappelijke functies en belangen
  die zij vervult respectievelijk dient, dan wel in termen van de
  groepen die dergelijke criminaliteit plegen. Hiervoor is niet
  alleen duidelijk gemaakt dat in dit onderzoek is gekozen voor de
  tweede optie, maar ook waarom deze keuze is gemaakt. De andere
  hoofdlijn in die discussie draait om de kwestie of georganiseerde
  criminaliteit het best op een algemene, open manier wordt
  gedefinieerd, dan wel op een bijzondere, meer gesloten manier.
  Hiervoor is duidelijk
  gekozen voor de laatste benadering, omdat anders de term
  georganiseerde criminaliteit al te zeer aan betekenis inboet, dus
  een betekenisloze term wordt, die al te gemakkelijk op alle
  mogelijke soorten criminaliteit wordt geplakt. Zeker met het oog op
  empirisch onderzoek is het nodig dat zo specifiek mogelijk wordt
  bepaald wat onder georganiseerde criminaliteit wordt verstaan. Maar
  ook vanuit een oogpunt van beleid is dit wenselijk. Gezien de
  negatieve lading die de term georganiseerde criminaliteit doorgaans
  heeft, kan een ongebreidelde toepassing van deze term gemakkelijk
  beleidsontwikkelingen teweegbrengen die niet in verhouding staan
  tot de werkelijke ernst van het probleem.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken