• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – V.4. De autobranche

  V.4. De autobranche

  Voor criminele groepen die op grote schaal in gestolen auto’s
  handelen is het aantrekkelijk om samenwerking te zoeken met
  bonafide bedrijven. Het feit dat er per jaar ongeveer 5 tot 7.000
  auto’s niet terug worden gevonden maakt duidelijk dat er wel
  samenwerking met garagebedrijven in Nederland moet zijn. Criminele
  groepen moeten voor deze illegale handel beschikken over veel
  deskundigheid. Voor de levering van nummerplaten, valse
  kentekenbewijzen, het plaatsen van nieuwe sloten, het veranderen
  van chassisnummers en het eventueel overspuiten van auto’s is veel
  vakkennis nodig en veel handelingen kunnen ook niet op straat en in
  het openbaar gebeuren. Daarvoor heeft een criminele groep een
  gespecialiseerde werkplaats nodig en vakspecialisten om de diverse
  werkzaamheden uit te voeren. Voor criminele groepen of andere
  professionele daders is het nauwelijks interessant een volledig
  garagebedrijf op te kopen en dit zelf te voorzien van apparatuur en
  personeel. De kans dat een garage zonder klanten op de een of
  andere manier bij de politie bekend wordt, is redelijk groot; het
  kan via de legale handelsactiviteiten de illegale niet goed
  camoufleren. Wanneer toch een normaal garagebedrijf wordt opgekocht
  neemt de afhandeling van de (noodzakelijke) gewone clientle te veel
  tijd in beslag, is de administratieve rompslomp te groot in
  verhouding tot de opbrengsten en komt er controlerend personeel van
  diverse instanties over de vloer. Infiltratie van garages is met
  andere woorden onaantrekkelijk voor criminele groepen. Ook de
  beperkte hoeveelheid geld die via dit type bedrijven kan worden
  witgewassen, maakt deze optie minder interessant.

  Een rationeel opererende groep heeft dus veel meer belang bij
  een goede samenwerking met bestaande bonafide garages en dealers
  omdat daarmee een nette en legale faade naar buiten toe kan worden
  opgehouden. Het voordeel is dat minder snel door
  opsporingsinstanties als de politie zal worden gecontroleerd, en
  dat eventuele risico’s voor de criminele groep zelf worden
  verkleind en worden gelegd bij de garage. Bovendien is een goed
  betalende medeplichtigheid aantrekkelijk voor garagehouders en
  eigenaars. Op deze wijze kan het legale inkomen flink worden
  verhoogd. Meestal maken criminele groepen gebruik van de
  medewerking van garagebedrijven die minder goed lopen en financieel
  zwak staan om wat voor redenen dan ook (slecht voorraadbeheer,
  slechte boekhouding, verkeerd inkopen, onrendabele
  onderhoudsafdeling), of van garagebedrijven waarvan men weet dat
  daar altijd al met auto’s wordt gerommeld. Criminele groepen
  stappen dus als het ware in de grijze sector van de autobranche,
  weten veel van de illegale praktijken af en gebruiken deze kennis
  om de samenwerking soepel te laten verlopen.

  Hoewel de Bovag geen weet heeft van verdachte garagebedrijven
  die hand- en spandiensten verlenen aan criminele groepen, wordt in
  politierapporten en rechtszaken over autodiefstallen melding
  gemaakt van diverse garages die samenwerken of samengewerkt hebben
  met criminele groepen. Het werkelijke aantal van dergelijke
  autobedrijven in Nederland is onbekend. Datzelfde geldt voor
  autosloperijen die traditioneel in n adem met illegale praktijken
  in de autobranche worden genoemd. Ook bij opsporingsinstanties
  worden gegevens hierover niet opgeslagen, laat staan dat zij ze
  systematisch verzamelen, behalve wanneer dat voor een concreet
  opsporingsonderzoek noodzakelijk is. Op grond van de beschikbare
  gegevens kan niettemin een schatting worden gemaakt van het aantal
  garages, dealers en autosloperijen dat bij professionele
  autodiefstalgroepen is betrokken. In de geraadpleegde dossiers
  worden bij elke groep minstens n (meestal omdat eigenaar betrokken
  is bij de groep) en ten hoogste drie garages en/of autosloperijen
  genoemd. In ieder geval betekent dit dat er minimaal 30 en maximaal
  90 bedrijven in Nederland actief bij autodiefstallen moeten zijn
  betrokken. Dit aantal is echter een onderschatting van het
  werkelijke aantal. De lokale studies te Enschede, Arnhem en
  Nijmegen alleen al leverden in totaal 12 autobedrijven op waarvan
  bekend is dat zij zijn betrokken bij autodiefstallen en het
  omkatten van gestolen auto’s. Vertalen wij deze gegevens naar de
  landelijke situatie dan kan worden aangenomen, met alle
  voorzichtigheid uiteraard, dat ongeveer tweetot driehonderd
  bedrijven uit de autobranche met autodiefstallen van doen hebben.
  Dit aantal betreft de bij politie en andere
  opsporingsdiensten bekende bedrijven. Het werkelijke aantal
  moet dus nog hoger zijn dan die twee- tot driehonderd.
  De auto is niet alleen object van diefstal en handel – zie ook IV.5
  – maar maakt ook deel uit van de logistiek van criminele groepen.
  En omdat auto’s op naam staan geregistreerd, vormen zij voor de
  politie een belangrijk punt van herkenning en een handig
  aanknopingspunt voor de opsporing van verdachte personen.
  Misdadigers hebben dan ook op allerlei manieren geprobeerd om
  herkenning aan de hand van hun auto’s te voorkomen (valse
  nummerplaten, enzovoort), maar zij lijken daarin pas de laatste
  jaren goed te slagen. Het leasen van auto’s maakt het de politie
  namelijk een stuk moeilijker hen te traceren, omdat deze auto’s op
  naam van het lease-bedrijf staan. Daardoor zijn misdadigers beter
  in staat hun illegale activiteiten af te schermen tegen de politie.
  Ook is het mogelijk dat criminele groepen via katvangers hun eigen
  lease-maatschappijen oprichten. Hierdoor kunnen zij nog beter
  lease-auto’s gebruiken om hun optreden te maskeren. Overigens
  kunnen criminele groepen lease-auto’s ook inzetten als middel om
  illegale goederen en personen te vervoeren. In het geval van
  aanhouding op heterdaad door de politie worden dan slechts minimale
  verliezen geleden. De auto’s kunnen immers niet in beslag worden
  genomen omdat zij juridisch eigendom zijn van de
  lease-maatschappij. In n onderzoek dat speelde in het midden van
  het land is bekend geworden dat door een persoon uit de autobranche
  speciaal een lease-onderneming is opgericht waarvan door alle grote
  autochtone softdrugshandelaren uit Amsterdam en omstreken jarenlang
  auto’s werden geleasd. In het oosten van het land opereert een
  cannabishandelaar die zijn autogarage bewust laat gebruiken door
  personen die eveneens in de hashhandel actief zijn. In de meeste
  gevallen waarin de politie het gebruik van lease-auto’s door
  misdadigers heeft geconstateerd, gebeurde dit echter buiten
  medeweten van de garagehouder.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken