• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – II. DE DEFINITIE VAN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

  II. DE DEFINITIE VAN GEORGANISEERDE
  CRIMINALITEIT

  Er is in de voorbije jaren veel geschreven over de geschiedenis
  van de georganiseerde criminaliteit, en ook over de geschiedenis
  van haar bestrijding. Veel en veel minder aandacht is daarentegen
  geschonken aan de geschiedenis van de maatschappelijke discussie
  over deze vorm van criminaliteit, in het bijzonder de discussie
  over de definitie van dit fenomeen. Toch is ook dit geen
  onbelangrijke kwestie, zoals de werkgroep-Van Traa terecht heeft
  vastgesteld. Want de manier waarop georganiseerde criminaliteit
  wordt gedefinieerd, bepaalt niet alleen in hoge mate het uitzicht
  dat dit verschijnsel heeft, maar heeft ook verstrekkende gevolgen
  voor het beleid dat ertegen wordt of moet worden gevoerd. Tegen de
  achtergrond van de discussie die in Nederland over de definitie van
  georganiseerde criminaliteit heeft gespeeld, wordt in II.2 de
  definitie verantwoord en gepreciseerd die in dit onderzoek is
  gehanteerd.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken