• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VI.4. Besluit

  VI.4. Besluit

  In dit hoofdstuk is de aandacht gevestigd op de wijzen waarop
  bruggen worden geslagen tussen criminele groepen en de wettige
  maatschappelijke omgeving. De door misdrijf verkregen gelden vormen
  de belangrijkste schakel tussen beide werelden. In de wettige
  wereld leveren sommige vrije-beroepsbeoefenaars deskundige adviezen
  om misdaadgeld op een veilige manier te besteden. Bovendien dragen
  de uitstraling van eerlijkheid en onafhankelijkheid van het ambt en
  de waarde die wordt toegekend aan de bescherming van de
  vertrouwensrelatie met de clint er aan bij dat de beroepsbeoefenaar
  niet snel de verdenking op zich zal laden dat hij verwijtbaar
  betrokken is bij het afschermen van misdaadgeld. Naast dergelijke
  personen worden ook bestaande, op zichzelf legale juridische en
  financile constructies gebruikt om misdaadgeld weg te sluizen in de
  legale economie. Zo kunnen bijvoorbeeld de juridische en
  economische eigendom worden gesplitst om het bezit van misdaadgeld
  een schijnbaar legale status te geven.

  De plegers van criminele grondfeiten krijgen dankzij deze
  dienstverleners en het misbruik van constructies de mogelijkheid om
  zich een weg te banen in de financieel-economische wereld. Niet de
  door hen gepleegde feiten (drugshandel, wapenhandel, fraude) leiden
  tot innesteling maar de illegaal verkregen vermogens. In hoofdstuk
  II is gesteld dat het begrip georganiseerde criminaliteit treffend
  de ongerijmdheid uitdrukt dat de samenleving met haar eigen wapens
  wordt bestreden. Dit hoofdstuk is hiervan de illustratie, omdat
  belangrijke maatschappelijke waarden, zoals de gepriviligieerde
  positie van vrije-beroepsbeoefenaars, worden misbruikt om misdaad
  te laten lonen.

  Het is overigens de vraag of de metafoor van de innesteling van
  de georganiseerde criminaliteit in de wettige samenleving wel
  geheel hout snijdt. Immers de door de deskundigen ontworpen
  strategien en de bestaande arrangementen kunnen namelijk ook zijn
  gericht op het vermijden van contacten met het financile
  stelsel en het juridische systeem. Het ondergrondse bankieren, het
  verplaatsen van het geld naar landen met de minste controle en het
  misbruik van de economische eigendom, zijn hiervan de meest
  duidelijke voorbeelden. Zo beschouwd worden deze loopbruggen met de
  wettige samenleving weer opgetrokken. Wat wij hier als het slaan
  van bruggen hebben getypeerd, kan ook anders worden gekwalificeerd,
  namelijk als het ondernemen van defensieve tegenmaatregelen tegen
  de controlerende overheid. In deze zin vormt dit hoofdstuk een brug
  naar het volgende, waarin offensieve acties van criminele groepen
  contra de overheid worden beschreven.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken