• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Eindrapport

  Eindrapport

  TEN GELEIDE

  HOOFDSTUK 1 INLEIDING

  1.1 Voorgeschiedenis en instelling

        1.1.1 Instelling commissie
        1.1.2 Vragen Opsporing gezocht
        1.1.3 Definities en indelingen
        1.1.4 Beoordelingsvragen
  1.2 Procedure en werkwijze
   
      1.2.1 Opzet onderzoek
        1.2.2 De staf
        1.2.3 Afspraken ministers
        1.2.4 Uitvoering onderzoek
        1.2.5 Openbare verhoren
  1.3 Opbouw rapport en bijlagen

  HOOFDSTUK 2 GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
  IN NEDERLAND

  2.1 Inleiding
  2.2 Definitie
  2.3 Bestaand
  beeld
        2.3.1 Kwalitatief beeld
        2.3.2 Kwantitatief beeld
        2.3.3 Beoordeling
  2.4 Onderzoek georganiseerde
  criminaliteit
  2.5 Autochtone
  groepen
        2.5.1 Aanleiding onderzoek
        2.5.2 Geschiedenis
        2.5.3 Huidige criminele groepen
        2.5.4 Netwerken op middenniveau en
  uitvoerders
        2.5.5 Beoordeling
  2.6 Buitenlandse en allochtone groepen

        2.6.1 Aanleiding onderzoek
        2.6.2 De Surinaamse connectie
        2.6.3 Turkse criminele groeperingen in
  Nederland
        2.6.4 Marokkaanse groepen in Nederland
        2.6.5 De Chinese georganiseerde criminaliteit
  in Nederland
        2.6.6 Andere buitenlandse en allochtone
  groepen
        2.6.7 Beoordeling
  2.7 Branches
        2.7.1
  Aanleiding onderzoek
        2.7.2 Autobranche en autocriminaliteit
        2.7.3 Transportbranche
        2.7.4. Haven Rotterdam en Schiphol
        2.7.5 Horeca
        2.7.6 Afvalverwerkingsbranche
        2.7.7 Bouwnijverheid
        2.7.8 Overige branches
        2.7.9 Beoordeling
  2.8 Vrije beroepsbeoefenaren
   
      2.8.1 Aanleiding onderzoek
        2.8.2 Advocatuur
        2.8.3 Het notariaat
        2.8.4 Accountancy
        2.8.5 Beoordeling
  2.9 Fraude, misbruik legale constructies en
  witwassen
        2.9.1 Aanleiding
  onderzoek
        2.9.2 Fraude
        2.9.3 Afscherming
        2.9.4 Misbruik van rechtsfiguren
        2.9.5 Witwassen
        2.9.6 Beoordeling
  2.10 Lokale studies: Amsterdam, Arnhem,
  Nijmegen en Enschede
        2.10.1 Aanleiding
  lokale onderzoeken
        2.10.2 Amsterdam
        2.10.3 Het oosten van Nederland
        2.10.4 Beoordeling
  2.11 Contra-strategien
     
    2.11.1 Aanleiding onderzoek
        2.11.2 Contra-observatie
        2.11.3 Intimidatie en bedreiging
        2.11.4 Corruptie
        2.11.5 Benvloeding via de media
        2.11.6 Beoordeling

  HOOFDSTUK 3 DE DELTA-METHODE: DOORLATEN
  VAN DRUGS ONDER REGIE VAN POLITIE EN JUSTITIE

  3.1 Inleiding
  3.2 Omschrijving methode
  3.3 Ontstaansgeschiedenis
  3.4 Delta-methode IRT Noord-Holland/Utrecht

        3.4.1 Inleiding
        3.4.2 IRT Noord-Holland/Utrecht
        3.4.3 Delta-methode
        3.4.4 Onduidelijkheden rol informant 1
        3.4.5 Doorgelaten softdrugs
        3.4.6 Harddrugs en groei-informant
        3.4.7 Oude Bildtzijl: drugs en semtex
        3.4.8 XTC-traject
  3.5 Commissie-Wierenga en politieke
  besluitvorming
        3.5.1 Instelling en
  rapport commissie-Wierenga
        3.5.2 Geheime bijlagen
        3.5.3 Debatten Tweede Kamer
  3.6 Kennemerland
       
  3.6.1 Afbouw trajecten informanten
        3.6.2 Methode verder ontwikkeld
        3.6.3 Doorlaten harddrugs
        3.6.4 De sapman
        3.6.5 Andere dekladingen
        3.6.6 Dekmantelfirma’s en valse
  identiteitsbewijzen
        3.6.7 Administratie Kennemerland
  3.7 Betrokkenheid FIOD/douanerecherche

        3.7.1 Doorlaten van containers
        3.7.2 CID-activiteiten FIOD
        3.7.3 Sigarettensmokkel
  3.8 Beveronderzoek Rotterdam
  3.9 Gooi en Vechtstreek
       
  3.9.1 Doorgelaten containers Gooi en Vechtstreek
        3.9.2 Zaken en banden
        3.9.3 Onderzoek van de CID door het openbaar
  ministerie
        3.9.4 Stopzetten onderzoeken
  3.10 Verdiensten en criminele gelden

        3.10.1 Verdiensten
        3.10.2 Gebruik criminele gelden
  3.11 Totaal aantal containers en
  kilo’s
  3.12 Kennis en
  verantwoordelijkheid
        3.12.1 Politile
  en justitile leiding IRT
        3.12.2 Korpsleiding Amsterdam
        3.12.3 Openbaar Ministerie Amsterdam
        3.12.4 Bestuur Amsterdam
        3.12.5 Korpsleiding Kennemerland
        3.12.6 Bestuur Haarlem
        3.12.7 Openbaar ministerie Haarlem
        3.12.8 Openbaar ministerie Rotterdam
        3.12.9 Ressort Amsterdam
        3.12.10 Vergadering van
  procureurs-generaal
        3.12.11 Minister van Justitie
        3.12.12 Minister van Binnenlandse Zaken
  3.13 Beoordeling
       
  3.13.1 Delta-methode
        3.13.2 XTC-traject
        3.13.3 Informatie IRT-onderzoek
        3.13.4 Afbouw informanten
        3.13.5 Saptraject
        3.13.6 Dekmantelfirma’s en valse
  identiteitsbewijzen
        3.13.7 Beveronderzoek Rotterdam
        3.13.8 Gooi en Vechtstreek
        3.13.9 Criminele gelden en verdiensten
        3.13.10 Doorgelaten drugs
        3.13.11 De opheffing van het IRT
  Noord-Holland/Utrecht, de commissie-Wierenga en de Tweede
  Kamer

  HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE

  4.1 Inleiding
  4.2 Vormen van observatie
  4.3 Juridische structuur en organisatie

  4.4 Bevindingen
       
  4.4.1 Aftappen telecommunicatie
        4.4.2 Scannen
        4.4.3 Direct afluisteren
        4.4.4 Observeren en volgen
        4.4.5 Plaatsbepalingsapparatuur
        4.4.6 Foto- en video-apparatuur
        4.4.7 Inkijkoperaties
        4.4.8 Andere observatiemethoden
  4.5 Casusonderzoek
       
  4.5.1 De zaak Charles Z.
        4.5.2 De zaak Henk R.
        4.5.3 Tanker Cleaning Amsterdam en Rotterdam
  (TCA/TCR)
  4.6 Beoordeling

  HOOFDSTUK 5 INFORMANTEN

  5.1 Omschrijving
  5.2 Juridische basis en omvang
  5.3 Bevindingen
        5.3.1
  Werving en registratie
        5.3.2 Anonimiteit en bescherming
        5.3.3 Runnen van informanten
        5.3.4 Activiteiten informanten
        5.3.5 Strafbare feiten
        5.3.6 Informatie en bewijs
        5.3.7 Beloningen
        5.3.8 Afspraken met informanten
        5.3.9 Sturing en controle
        5.3.10 Corruptiegevoeligheid
  5.4 Casusonderzoek Laundry
  5.5 Beoordeling

  HOOFDSTUK 6 INFILTRATIE

  6.1 Omschrijving
  6.2 Juridische grondslag, toetsing en omvang

  6.3 Bevindingen
       
  6.3.1 Pseudo-koop en pseudo-verkoop
        6.3.2 Politie-infiltratie
        6.3.3 Burgerinfiltratie
        6.3.4 Frontstore
        6.3.5 Gecontroleerde aflevering
        6.3.6 Doorlaten
        6.3.7 Corruptiegevoeligheid
  6.4 Casusonderzoek
       
  6.4.1 RAMOLA (Rabo Money Laundering)
        6.4.2 COPA (Colombia-Paramaribo)
        6.4.3 Verantwoording van de Prisma-methode
        6.4.4 AH Oosterbeek
        6.4.5 Exportzaak Twente
  6.5 Combinatie van methoden
  6.6 Beoordeling

  HOOFDSTUK 7 OMGAAN MET INFORMATIE EN
  INTERNATIONALE OPSPORING

  7.1 Inleiding
  7.2 Bevindingen
        7.2.1
  Informatie-inwinning bij derden
        7.2.2 Misdaadanalyse
        7.2.3 Fenomeenonderzoek
        7.2.4 Financieel rechercheren
        7.2.5 Beoordeling
  7.3 Informatiehuishouding
     
    7.3.1 Omschrijving
        7.3.2 Bevindingen
        7.3.3 Beoordeling
  7.4 Bestuurlijke rechtshandhaving

        7.4.1 Omschrijving
        7.4.2 Bevindingen
        7.4.3 Beoordeling
  7.5 Internationale opsporing
   
      7.5.1 Inleiding
        7.5.2 Juridische structuur en organisatie
        7.5.3 Informatie-uitwisseling
        7.5.4 Uitvoering van buitenlandse
  assistentieverzoeken door Nederland
        7.5.5 Uitvoering van Nederlandse
  assistentieverzoeken in het buitenland
        7.5.6 Beoordeling

  HOOFDSTUK 8 OPSPORINGSORGANISATIES EN
  INLICHTINGENDIENSTEN

  8.1 Inleiding
  8.2 Criminele inlichtingendiensten
   
      8.2.1 Inleiding
        8.2.2 Organisatie
        8.2.3 Zaken
        8.2.4 Samenwerking
        8.2.5 Sturing en controle
        8.2.6 Beoordeling
  8.3 Tactische recherche
     
    8.3.1 Inleiding
        8.3.2 Organisatie
        8.3.3 Onderzoeken en methoden
        8.3.4 Samenwerking
        8.3.5 Sturing en controle
        8.3.6 Beoordeling
  8.4 Ondersteunende diensten
   
      8.4.1 Inleiding
        8.4.2 Werkzaamheden, juridische basis en
  omvang
        8.4.3 Methoden
        8.4.4 Sturing en controle
        8.4.5 Beoordeling
  8.5 Kernteams
       
  8.5.1 Inleiding
        8.5.2 Taken en organisatie
        8.5.3 Zaken en prioriteiten
        8.5.4 Methoden
        8.5.5 Sturing en controle
        8.5.6 Beoordeling
  8.6 Bijzondere opsporingsdiensten

        8.6.1 Inleiding
        8.6.2 Organisatie en samenwerking
        8.6.3 Opsporings- en controlebevoegdheden
        8.6.4 Methoden
        8.6.5 Sturing en controle
        8.6.6 Beoordeling
  8.7 Koninklijke marechaussee en
  Rijksrecherche
        8.7.1 Inleiding
        8.7.2 Koninklijke marechaussee
        8.7.3 Rijksrecherche
        8.7.4 Beoordeling
  8.8 Binnenlandse veiligheidsdienst

        8.8.1 Inleiding
        8.8.2 Organisatie en samenwerking
        8.8.3 Methoden
        8.8.4 Sturing en controle
        8.8.5 Beoordeling

  HOOFDSTUK 9 STURING EN CONTROLE VAN DE
  OPSPORING

  9.1 Inleiding
  9.2 Openbaar ministerie
       
  9.2.1 Inleiding
        9.2.2 Organisatie en samenwerking
        9.2.3 Sturing en controle door het openbaar
  ministerie
        9.2.4 Centrale toetsingscommissie
        9.2.5 Beoordeling
  9.3 Rechters-commissarissen
   
      9.3.1 Inleiding
        9.3.2 Organisatie
        9.3.3 Methoden
        9.3.4 Beoordeling
  9.4 De korpsleiding
     
    9.4.1 Bevindingen
        9.4.2 Beoordeling
  9.5 Korpsbeheerders
     
    9.5.1 Bevindingen
        9.5.2 Beoordeling
  9.6 Ministeries
       
  9.6.1 Inleiding
        9.6.2 Ministerie van Justitie
        9.6.3 Ministerie van Binnenlandse Zaken
        9.6.4 Beoordeling
  9.7 Tweede Kamer
       
  9.7.1 Bevindingen
        9.7.2 Beoordeling

  HOOFDSTUK 10 CONCLUSIES EN
  AANBEVELINGEN

  10.1 Verantwoording
  10.2 Crisis in de opsporing
  10.3 Aard, ernst en omvang van de georganiseerde
  criminaliteit
  10.4 De
  Delta-methode
        10.4.1 Uitvoering
  Delta-methode
        10.4.2 De opheffing van het IRT
  Noord-Holland/Utrecht; de commissie-Wierenga; de Tweede Kamer
  10.5 De opsporingsmethoden
   
      10.5.1 Opsporingsmethoden algemeen
        10.5.2 Observatie
        10.5.3 Informanten
        10.5.4 Infiltranten
        10.5.5 Overige informatie-inwinning
  10.6 Organisatie van de opsporing

        10.6.1 Organisatie algemeen
        10.6.2 Criminele inlichtingendiensten
        10.6.3 Tactische recherche
        10.6.4 Ondersteunende eenheden
        10.6.5 Kernteams
        10.6.6 Bijzondere opsporingsdienten
        10.6.7 Binnenlandse veiligheidsdienst
        10.6.8 Openbaar ministerie
        10.6.9 Rechters-commissarissen en zittende
  magistratuur
        10.6.10 Korpsleiding en korpsbeheerders
        10.6.11 Ministeries
        10.6.12 De Tweede Kamer
  10.7 Aanbevelingen
     
    10.7.1 Inleiding
        10.7.2 Algemene uitgangspunten van de
  opsporing
  10.8 Normering van de methoden
  algemeen
        10.8.1 Definitie
  opsporing
        10.8.2 Criteria inzet methode
        10.8.3 Procedure verantwoording
  10.9 Voorstellen normering
  observatiemethoden
  10.10 Gebruik van
  informanten en infiltranten
  10.11
  Overige methoden
  10.12 Aanbevelingen
  organisatie opsporing
        10.12.1
  Algemeen
        10.12.2 Criminele inlichtingendiensten
        10.12.3 Tactische recherche
        10.12.4 Ondersteunende diensten
        10.12.5 Kernteams
        10.12.6 Bijzondere opsporingsdiensten
        10.12.7 Binnenlandse Veiligheidsdienst
  10.13 Sturing en controle
   
      10.13.1 Openbaar ministerie
        10.13.2 Rechters-commissarissen
        10.13.3 De korpsbeheerders en de
  korpsleiding
        10.13.4 De ministeries
        10.13.5 Tweede Kamer
  10.14 Toekomstige enqutes


  inhoudsopgave en zoeken