• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 6.5 Combinatie van methoden

  6.5 Combinatie van methoden

  Methoden worden in combinatie ingezet. Het gesoleerd gebruiken
  van een van de beschreven methoden komt nauwelijks voor. De
  opsporing en vervolging van criminele organisaties doet politie en
  justitie verschillende methoden tegelijkertijd inzetten.

  In voorgaande hoofdstukken zijn verschillende zaken beschreven
  waarin de combinatie van methoden zich
  voordoet. In de casusvoorbeelden in dit hoofdstuk is ook steeds
  sprake van een combinatie van methoden. De volgende casus is hier
  ook een illustratie van:
  In 1994 is een grootscheeps onderzoek gestart naar een criminele
  organisatie die zich bezighoudt met de handel in XTC, hasj en
  cocane. In dit onderzoek worden naast methoden als
  aftappen,
  gebruik van semascan,
  kolibrie en prints ook nog andere,
  meer bijzondere methoden ingezet. Zo worden er pogingen gedaan om
  direct af te luisteren. Geprobeerd wordt om met een koffer vol
  audio-apparatuur in de buurt van de hoofdverdachten op een terras
  te gaan zitten om gesprekken op te vangen. Deze actie mislukt
  uiteindelijk omdat de gesprekken op band niet te verstaan zijn. Er
  is tevens gebruik gemaakt van
  plaatsbepalingsapparatuur in
  de vorm van het plaatsen van een geotach-baken op de auto van n der
  verdachten. Hierdoor wordt de politie bekend met de lokatie waar de
  produktie van de drugs plaatsvindt. Ook heeft een vooraankoop van
  vele honderden XTC-pillen plaats door een
  informant teneinde
  deze te laten doordringen in de criminele organisatie. Dit maakt
  hem feitelijk tot een
  burgerinfiltrant. Naast deze
  infiltrant worden nog twee
  informanten gericht op pad
  gestuurd. En van hen is een buitenlander die strafbare feiten
  pleegt in het buitenland en onder regie van de buitenlandse
  autoriteiten. Zijn activiteiten in Nederland zijn niet strafbaar.
  De andere
  informant wordt gevraagd contacten te leggen met
  leden van de criminele organisatie in kwestie. Naast

  burgerinfiltranten en gestuurde informanten is in deze
  operatie ook een buitenlandse politile infiltrant ingezet. Een uit
  Nederland afkomstige partij verdovende middelen wordt door de
  politile infiltrant via
  Belgi naar Engeland gereden.
  Dit is gebeurd op basis van een Engels rechtshulpverzoek en
  eveneens met medeweten van de Belgische autoriteiten.

  Noot

  Het effect van de combinatie van afzonderlijke methoden in een
  onderzoek is onder andere een cumulatie van inbreuken op
  privacyrechten van burgers. De combinatie van methoden veroorzaakt
  een grotere inbreuk op de privacy dan elk van de afzonderlijke
  methoden. Tegelijkertijd vergt de inzet van verschillende methoden
  in hetzelfde onderzoek afstemming tussen de verschillende
  organisaties en functionarissen die deze methoden uitvoeren en die
  ervoor verantwoordelijk zijn. In hoofdstuk 3 zijn verscheidene
  voorbeelden gegeven van zaken waarbij de cordinatie van het gebruik
  van verschillende methoden faalde.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken