• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 5.1 Omschrijving

  HOOFDSTUK 5 INFORMANTEN

  5.1 Omschrijving

  Zolang er politie bestaat wordt er gewerkt met informanten,
  personen die op basis van vertrouwelijkheid informatie aan de
  politie verstrekken. Zij zijn de belangrijkste bron van informatie
  voor de criminele inlichtingendiensten (CID-en).
  Noot

  De heer Paulissen:
  … Ik bedoel, informantenwerk is in mijn ogen n van de
  belangrijkste manieren om boeven te vangen.
  De voorzitter:
  Is het de belangrijkste opsporingsmethode die wij
  hebben?
  De heer Paulissen:
  Ik zet die bovenaan mijn lijstje. Als ik kijk naar de
  mogelijkheden om uiteindelijk informatie te krijgen, zet ik het
  werken met
  informanten bovenaan het lijstje.

  Op basis van informatie van informanten wordt menig
  opsporingsonderzoek gestart. Het runnen van informanten is de
  kerntaak van de CID in Nederland. Kenmerkend is het vertrouwelijke
  karakter: niemand dient te weten wie de informant is. Een informant
  verstrekt inlichtingen aan de CID over criminele activiteiten. In
  de huidige praktijk zijn informanten vaak personen met een
  criminele achtergrond, maar ook niet-criminele burgers en
  politiefunctionarissen treden op als informant. Een informant kan
  tegen beloning, maar ook zonder beloning informatie verstrekken.

  De voorzitter:
  Hoe heet een informant in het milieu?
  De heer Mosterd:
  Verklikker, verraaier, matennaaier. Dat zijn de kreten die
  gebruikt worden.
  De voorzitter:
  Het woord informant is daar niet ingeburgerd?
  De heer Mosterd:
  Nee, dat is duidelijk de wat neutralere benaming die wij met
  elkaar verzonnen hebben.
  Noot Het onderscheid tussen
  informanten, gestuurde informanten en infiltranten is vaak
  onduidelijk. Verschillende termen worden gehanteerd voor dezelfde
  informatiegevers. Moet een informant die uitdrukkelijk gevraagd
  wordt een bepaald caf te bezoeken, al aangemerkt worden als
  infiltrant? Nog subtieler ligt het als de informant niet
  uitdrukkelijk gevraagd wordt naar een bepaald caf te gaan, maar als
  hij als het ware zelf, in een suggestief gesprek, op die gedachte
  komt. De commissie komt tot het volgende onderscheid tussen de
  informant, de gestuurde informant en de infiltrant. Een informant
  verstrekt zonder daarvoor speciale activiteiten te hebben ontplooid
  criminele informatie. Een gestuurde informant wordt daarenboven
  gevraagd om onder regie van de politie bepaalde activiteiten te
  ontplooien met uitzondering van strafbare feiten. Wordt een
  informant door de politie of justitie gevraagd onder regie
  strafbare feiten te plegen of de criminele organisatie steun te
  bieden, dan spreekt de commissie van een burgerinfiltrant. De grens
  tussen informanten en burgerinfiltranten ligt dus bij de regie van
  politie en justitie. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de
  informanten. In het volgende hoofdstuk worden naast de politile
  infiltranten de burgerinfiltranten besproken. De commissie is zich
  ervan bewust dat met deze definiring de schimmige scheiding tussen
  informanten, gestuurde informanten en infiltranten slechts
  gedeeltelijk is opgelost. De commissie meent echter wel dat op deze
  wijze een onderscheid mogelijk is.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken