• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Europa

  • Politieklachten

  • Eindrapport – 5.1 Omschrijving

    HOOFDSTUK 5 INFORMANTEN

    5.1 Omschrijving

    Zolang er politie bestaat wordt er gewerkt met informanten,
    personen die op basis van vertrouwelijkheid informatie aan de
    politie verstrekken. Zij zijn de belangrijkste bron van informatie
    voor de criminele inlichtingendiensten (CID-en).
    Noot

    De heer Paulissen:
    … Ik bedoel, informantenwerk is in mijn ogen n van de
    belangrijkste manieren om boeven te vangen.
    De voorzitter:
    Is het de belangrijkste opsporingsmethode die wij
    hebben?
    De heer Paulissen:
    Ik zet die bovenaan mijn lijstje. Als ik kijk naar de
    mogelijkheden om uiteindelijk informatie te krijgen, zet ik het
    werken met
    informanten bovenaan het lijstje.

    Op basis van informatie van informanten wordt menig
    opsporingsonderzoek gestart. Het runnen van informanten is de
    kerntaak van de CID in Nederland. Kenmerkend is het vertrouwelijke
    karakter: niemand dient te weten wie de informant is. Een informant
    verstrekt inlichtingen aan de CID over criminele activiteiten. In
    de huidige praktijk zijn informanten vaak personen met een
    criminele achtergrond, maar ook niet-criminele burgers en
    politiefunctionarissen treden op als informant. Een informant kan
    tegen beloning, maar ook zonder beloning informatie verstrekken.

    De voorzitter:
    Hoe heet een informant in het milieu?
    De heer Mosterd:
    Verklikker, verraaier, matennaaier. Dat zijn de kreten die
    gebruikt worden.
    De voorzitter:
    Het woord informant is daar niet ingeburgerd?
    De heer Mosterd:
    Nee, dat is duidelijk de wat neutralere benaming die wij met
    elkaar verzonnen hebben.
    Noot Het onderscheid tussen
    informanten, gestuurde informanten en infiltranten is vaak
    onduidelijk. Verschillende termen worden gehanteerd voor dezelfde
    informatiegevers. Moet een informant die uitdrukkelijk gevraagd
    wordt een bepaald caf te bezoeken, al aangemerkt worden als
    infiltrant? Nog subtieler ligt het als de informant niet
    uitdrukkelijk gevraagd wordt naar een bepaald caf te gaan, maar als
    hij als het ware zelf, in een suggestief gesprek, op die gedachte
    komt. De commissie komt tot het volgende onderscheid tussen de
    informant, de gestuurde informant en de infiltrant. Een informant
    verstrekt zonder daarvoor speciale activiteiten te hebben ontplooid
    criminele informatie. Een gestuurde informant wordt daarenboven
    gevraagd om onder regie van de politie bepaalde activiteiten te
    ontplooien met uitzondering van strafbare feiten. Wordt een
    informant door de politie of justitie gevraagd onder regie
    strafbare feiten te plegen of de criminele organisatie steun te
    bieden, dan spreekt de commissie van een burgerinfiltrant. De grens
    tussen informanten en burgerinfiltranten ligt dus bij de regie van
    politie en justitie. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de
    informanten. In het volgende hoofdstuk worden naast de politile
    infiltranten de burgerinfiltranten besproken. De commissie is zich
    ervan bewust dat met deze definiring de schimmige scheiding tussen
    informanten, gestuurde informanten en infiltranten slechts
    gedeeltelijk is opgelost. De commissie meent echter wel dat op deze
    wijze een onderscheid mogelijk is.


    volgende        
    inhoudsopgave en zoeken