• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 5.2 Juridische basis en omvang

  5.2 Juridische basis en omvang

  Een eigen, afzonderlijke wettelijke basis voor het runnen van
  informanten ontbreekt. Het gebruik van informanten is echter een
  cruciaal onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek geworden.
  Politie, staande en zittende magistratuur hebben dat volledig
  aanvaard.

  Voor het runnen van informanten bestaan weinig regels. Het
  ontbreken hiervan wordt door menigeen als problematisch ervaren. De
  Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden (1985) biedt enige basis,
  maar geeft weinig sturing aan activiteiten van de CID. In de
  CID-regeling (1995) wordt noch gesproken over informanten, noch
  over het runnen hiervan.

  In Nederland staan enige duizenden informanten ingeschreven bij
  de verschillende politieregio’s. Bij de
  landelijke CID, cumulatief tot eind mei 1995 staan 2.936
  informanten in het Informanten Coderings Systeem geregistreerd,
  afkomstig van 17 CID-en. Medio december 1995 is dit aantal
  inmiddels aanzienlijk gegroeid tot 5.259 informanten. Dit keer
  hebben alle 25 RCID-en, de Koninklijke Marechaussee, de Divisie
  mobiliteit van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) (in
  verband met het gedetineerdenvervoer) en een aantal bijzondere
  opsporingsdiensten, waaronder de FIOD, informanten aangemeld. Het
  overgrote deel van deze informanten beschikt over informatie over
  de handel in verdovende middelen. Van al die duizenden informanten
  wordt slechts een klein deel, een paar honderd, gerund. Slechts dit
  kleine aantal informanten heeft frequent contact met de runners. De
  andere informanten geven incidenteel informatie. Het aantal
  informanten varieert sterk per CID. Zo staan bij de CID Twente
  volgens een zegsman aldaar 64 informanten ingeschreven, waarvan er
  29 daadwerkelijk worden gerund. Amsterdam/Amstelland heeft 330
  structureel gerunde informanten. Daarnaast is er een lijst van
  incidentele tipgevers van enkele honderden per jaar. De meeste
  kernteams concentreren zich op enkele informanten die hoogwaardige
  informatie kunnen geven over criminele organisaties. Zo heeft het
  kernteam Randstad Noord en Midden slechts enkele informanten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken