• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 3.2 Omschrijving methode

  3.2 Omschrijving methode

  De methode bestaat uit het onder regie van politie en justitie
  gebruik maken van informanten die criminele organisaties facilitair
  ondersteunen. De politie gebruikt de informanten om informatie te
  verzamelen over het functioneren van de criminele organisatie. De
  informanten hebben op n of andere wijze contact met leden van
  criminele organisaties. Het gaat onder andere om informanten die
  werkzaam zijn in de transportwereld. Noot De politie
  wordt door een informant in kennis gesteld van de verwachte
  aankomst van een container waarin verdovende middelen zijn
  verborgen. De informant draagt kennis van de gegevens van de
  container, het schip en de vermoedelijke datum van aankomst. De
  politie zorgt er met hulp van FIOD-medewerker(s), voor dat de
  container niet door de douane wordt gecontroleerd. De FIOD/politie
  heeft afspraken met de douane dat indien de FIOD/politie daarom
  vraagt bepaalde containers zonder verder vragen door de douane
  worden geloodst. Onder regie van de politie en door tussenkomst van
  de FIOD wordt de container dan door een burgerchauffeur, die met de
  politie samenwerkt, uit het havengebied gereden en getransporteerd
  naar een neutraal terrein, bijvoorbeeld een parkeerplaats.
  Vervolgens zorgt politiepersoneel of de burgerchauffeur voor
  transport naar een loods. Een medewerker van de FIOD zorgt
  inmiddels voor de inklaring van de containers en de daarvoor
  benodigde documenten. In een aantal gevallen vervoeren
  politiemensen zelf de container vanaf het haventerrein naar de
  loods.
  In de loods wordt door politiefunctionarissen de lading in de
  container gecontroleerd. De politie weegt de hoeveelheid verdovende
  middelen. De lading drugs wordt opgesplitst en op afroep door de
  politie vervoerd naar een plaats die door leden van de criminele
  organisatie is opgegeven aan de burgerinfiltrant. De deklading (de
  lading die noodzakelijk is om de drugs te verstoppen) wordt apart
  gezet en eventueel later verkocht, dan wel om niet aan bepaalde
  bedrijven weggegeven. In andere gevallen heeft de politie geen
  bemoeienis met de dekladingen.

  Het door informanten binnenhalen van containers onder regie van
  de politie gebeurt op verschillende manieren. Hieronder geeft de
  commissie enkele varianten die zij tijdens haar onderzoek heeft
  aangetroffen. 1 De informant krijgt van de criminele organisatie
  een volledig ingevulde bill of lading (vervoersdocument) van een
  bepaalde container. De criminele organisatie heeft dan zelfstandig
  de deklading, de container, het afzendadres, het notify-adres
  (bestemmingsadres) en het transport en opslag geregeld. De
  informant hoeft slechts te zorgen dat de container van het
  haventerrein af komt.

  2 De tweede variant vraagt een meer actieve informant. De
  informant wordt door de criminele organisatie gevraagd om voor het
  binnenhalen en de opslag van de containers te zorgen, waarbij de
  informant invloed heeft op de gegevens die op de bill of lading
  dienen te worden vermeld. De informant kan dan fake-adressen
  van de politie hanteren als bestemmingsadres, het adres dat op de
  bill of lading komt te staan als bestemmingsadres van de goederen.
  De politie draagt dan de zorg voor de instandhouding van een
  dergelijk adres. Het moet de indruk wekken van een bestaand
  bedrijf.

  3 De derde variant is een informant die een groter aandeel
  verzorgt in het transport. Deze informant organiseert vervoer vanaf
  het land van herkomst. De informant zorgt dan, onder regie van de
  politie, voor de bill of lading, de deklading, afzend- en
  bestemmingsadressen, transport en opslag in Nederland. In deze
  variant is de informant veel eerder op de hoogte van de te
  verzenden containers. De informant heeft contact met het land van
  herkomst.

  Wat er vervolgens met de doorgevoerde partijen drugs gebeurt,
  varieert. In sommige gevallen worden de drugs in beslag genomen
  nadat de politie heeft vastgesteld aan wie de drugs zijn
  afgeleverd. Observatieteams houden de verschillende partijen drugs
  dan in de gaten. In andere gevallen wordt besloten de partijen
  bewust door te laten gaan om de informant te beschermen of in
  aanzien te laten groeien binnen de criminele organisatie. In weer
  andere gevallen raakt de politie de partijen drugs kwijt doordat
  niet alle zendingen kunnen worden geobserveerd.

  Voor deze transportactiviteiten wordt de informant betaald door
  de criminele organisatie. De informant mag deze gelden houden en
  hoeft ze niet af te dragen aan de politie. Met dit geld worden door
  tussenkomst van de politie diverse kosten betaald, zoals de
  invoerrechten, de kosten van de chauffeur, loodsen,
  transportmiddelen en communicatiemiddelen.

  Het doel van deze methode is het distributienetwerk van de
  criminele organisatie in kaart te brengen alsmede zicht te krijgen
  op de leidende personen in de criminele organisatie. Een ander doel
  van deze methode is om een burgerinfiltrant een belangrijker
  positie te geven ten opzichte van de organisatie zodat het mogelijk
  wordt dat hij in vertrouwen wint bij de top van de criminele
  organisatie. Om de infiltrant te laten groeien, moeten dan soms
  partijen drugs worden doorgelaten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken