• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 3.1 Inleiding

  HOOFDSTUK 3 DE DELTA-METHODE:

  DOORLATEN VAN DRUGS ONDER REGIE VAN POLITIE EN
  JUSTITIE

  3.1 Inleiding

  De commissie heeft intensief onderzoek gedaan naar de methode
  van het bewust doorlaten van drugs onder verantwoordelijkheid van
  politie en justitie, waarbij gestuurde informanten of beter gezegd
  burgerinfiltranten behulpzaam zijn. Deze methode, die bekend is
  geraakt als de Delta-methode, heeft mede ten grondslag gelegen aan
  de opheffing van het interregionaal rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht (IRT), eind 1993. Bij haar aantreden in
  december 1994 stond voor de commissie vast dat ook de methode die
  gebruikt werd door het opgeheven IRT nader onderzocht moest worden.
  Zij kon toen nog niet voorzien dat deze Delta-methode ook na de
  opheffing van het IRT door de CID in Kennemerland was voortgezet.
  Daarvoor kreeg zij de eerste aanwijzingen in maart 1995. De
  commissie beschikte over informatie dat een informant in Rotterdam
  actief was geweest bij het doorlaten van drugs nadat het IRT was
  opgeheven. Het ging hier om de zaak die later bekend werd onder de
  naam Bever. Op grond van deze gegevens en nieuwe feiten rond
  sigarettensmokkel is een rijksrecherche-onderzoek begonnen op
  aanvraag van de korpschef en de hoofdofficier van justitie in
  Haarlem en de hoofdofficier te Rotterdam. Nadat deze zaak in de
  openbaarheid was gekomen, heeft het College van procureurs-generaal
  in april 1995 een algemeen rijksrecherche-onderzoek gelast naar het
  functioneren van de CID Kennemerland. Vanaf het begin is de
  commissie in de persoon van haar voorzitter en de vice-voorzitter
  op de hoogte gehouden van de voortgang van het
  rijksrecherche-onderzoek. De commissie heeft gekozen voor een
  breder onderzoek dan de rijksrecherche. Niet alleen de politieregio
  Kennemerland was onderwerp van onderzoek, maar de commissie heeft
  ook gekeken naar enkele andere regio’s waar sprake was van het
  doorlaten van drugs onder regie van de politie, zoals Rotterdam,
  Gooi en Vechtstreek, Twente en Haaglanden. Noot De
  commissie wilde niet het onderzoek van de commissie-Wierenga, die
  onderzoek deed naar de redenen voor de opheffing van het IRT,
  volledig over doen. De bestuurlijke en organisatorische
  verhoudingen rondom het IRT zijn derhalve geen direct onderwerp van
  onderzoek geweest van de commissie. De methode van het IRT en het
  oordeel van de commissie-Wierenga hierover daarentegen des te meer.
  Het onderzoek van de commissie naar deze methode leverde veel
  gegevens op. De commissie heeft noodgedwongen een selectie moeten
  maken uit deze gegevens. Tijdens het onderzoek naar deze methode
  werd de commissie geconfronteerd met elkaar tegensprekende
  verklaringen van leden van het OM en politiefunctionarissen. Indien
  mogelijk heeft de commissie een oordeel gegeven over de
  verschillende verklaringen. In een aantal gevallen bleek het niet
  mogelijk tot een oordeel te komen. Sommige feiten waren niet meer
  te achterhalen. Desondanks wordt in dit hoofdstuk een zo goed
  mogelijke chronologische weergave gegeven van de
  gebeurtenissen.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken