• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 3.3 Ontstaansgeschiedenis

  3.3 Ontstaansgeschiedenis

  Vanaf het begin van de jaren tachtig werkte het Duitse
  Bundeskriminalamt (BKA) samen met de Nederlandse politie bij
  gecontroleerde afleveringen. Noot Deze gecontroleerde
  afleveringen werden over het algemeen in beslag genomen nadat zij
  door de ontvangende organisatie aan anderen waren doorverkocht.
  Daarbij speelden zowel de lokale CID-en als de NCID een belangrijke
  rol. Het BKA maakte voor de financiering van een deel van dat
  traject gebruik van crimineel geld.

  De kosten van deze operaties en een belangrijk deel van de
  onkosten van de
  informant werden gefinancierd met gelden die
  door de criminele organisatie aan de
  informant ter
  beschikking werden gesteld. Door de criminele organisatie werden na
  de overdracht van de partij hasj de transportkosten aan de

  informant betaald. Door de informant werd dit geld
  overgedragen aan het
  BKA, die het transport, de kosten van
  opslag en de onkosten van de
  informant daarmee
  financierde.
  Noot Dit hele traject werd buiten de
  processtukken gehouden. Daarbij is incidenteel ook een proefzending
  op de markt terecht gekomen. De Nederlandse politie deed op deze
  manier in de jaren tachtig de eerste ervaringen op met
  gecontroleerde afleveringen die later in het traject in beslag
  werden genomen. Het begin van de specifieke Delta-methode door de
  Nederlandse politie ligt naar alle waarschijnlijkheid aan
  het eind van de jaren tachtig in Dordrecht. Een medewerker van de
  CRI en een FIOD-ambtenaar benaderen dan de CID van de Rijkspolitie
  in Dordrecht met de vraag om een informant, die goed ingevoerd was
  in de Hollandse netwerken, via het doorlaten van drugs meer
  informatie over deze criminele groepen te laten verkrijgen. In 1989
  wordt deze methode in eenvoudiger vorm feitelijk voor het eerst
  gebruikt door de CID Dordrecht onder leiding van de CID-chef Van
  der Putten.

  De heer Van der Putten :
  Laat ik het als volgt formuleren. Ik heb de afgelopen
  maanden natuurlijk zitten denken hoe een en ander is ontstaan. Ik
  durf rustig te stellen dat ik misschien de architect ben van het
  systeem. Maar op dat systeem kunnen weer variaties gemaakt worden.
  Laat ik zeggen dat ik de basis gelegd heb voor hetgeen later
  gevolgd is.
  Noot

  In nauwe samenwerking met een medewerker van de
  FIOD/douanerecherche, De Jongh, worden containers ingeklaard en
  buiten het douaneterrein gebracht. De Jongh draagt er zorg voor dat
  de containers niet worden gecontroleerd. Daarvoor heeft hij
  afspraken gemaakt met de douane. Indien De Jongh verzoekt een
  bepaalde container niet te controleren dan laat de douane deze
  container doorgaan. De Jongh krijgt de informatie over de
  containers met drugs van de betrokken CID-functionarissen.

  De vrachtwagen met containers worden gereden door een chauffeur,
  hier te noemen M., die een transportbedrijf heeft. In eerste
  instantie heeft CID-chef Dordrecht Van der Putten geprobeerd een
  politiechauffeur te krijgen van een infiltratieteam. Naar het
  oordeel van Van der Putten hadden deze chauffeurs onvoldoende
  kwaliteiten, zodat hij zich gedwongen zag een burgerchauffeur te
  gebruiken. In de periode 1989-1990 huurt de CID Dordrecht een loods
  waar de drugs worden opgeslagen. Noot De CID Dordrecht
  maakt gebruik van verschillende loodsen die alle betaald worden
  door criminelen. In totaal wordt ongeveer fl. 150.000,- huur
  betaald voor de loodsen. Noot

  De CID Dordrecht richt tevens een aantal gefingeerde bedrijven
  op ten behoeve van het verzorgen van de bestemmingsadressen. In de
  periode 1991-1992 worden twee nepbedrijven opgericht die dienen als
  bestemmingsadres. De kosten van deze nepbedrijven worden betaald
  met geld van de criminele organisatie door tussenkomst van de
  informant. Noot

  En van deze gefingeerde bedrijven was een bedrijf in kleding
  met een vestigingsplaats in het buitenland en in Nederland. Men
  heeft getracht door het zenden naar en ontvangen van post op het
  fake-adres het bedrijf een enigszins realistisch aanzien te
  geven.

  Het blijft onduidelijk hoeveel containers in deze periode zijn
  doorgelaten met medeweten van politie en justitie. Naar de indruk
  van de commissie gaat het hier om enkele containers met drugs die
  op de beschreven wijze zijn binnengehaald. Hiervoor is door
  officier van justitie Berserik toestemming verleend. De drugs in
  deze containers zouden grotendeels in beslag zijn genomen. Een deel
  van de drugs in deze containers is op de markt terecht gekomen.
  Noot Vast staat dat de methode van het doorlaten van
  softdrugs met behulp van een informant al is begonnen voordat het
  IRT daar mee bezig was. Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken