• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 1.3 Opbouw rapport en bijlagen

  1.3 Opbouw rapport en bijlagen

  In het eindrapport wordt het oordeel van de commissie over de
  bevindingen gegeven en worden
  aanbevelingen gedaan voor normering van organisatie en methoden. In
  elk hoofdstuk geeft de commissie een beschrijving van haar
  bevindingen, gevolgd door een beoordeling hiervan op basis van de
  beoordelingsvragen, die in paragraaf 1.4 van dit hoofdstuk zijn
  weergegeven. In hoofdstuk 2 geeft de commissie haar beeld van de
  aard, ernst en omvang van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. In dit hoofdstuk komen de resultaten van de
  onderzoeksgroep Fijnaut aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt een
  uitgebreide beschrijving en beoordeling van het ontstaan, de
  werking en het vervolg van de Delta-methode gegeven. In hoofdstuk 4
  gaat de commissie in op het gebruik van observatiemethoden en de
  zaak Charles Z., de zaak Henk R. en de TCR/TCA zaak. Hoofdstuk 5
  gaat in op het runnen van informanten, waarbij tevens aandacht
  wordt besteed aan de Laundry-zaak. In hoofdstuk 6 beschrijft de
  commissie de vele aspecten van infiltratie. In dit hoofdstuk gaat
  de commissie in op de Ramola-zaak, AH Oosterbeek, Exportzaak Twente
  en de Copa-zaak. Tevens komt de combinatie van methoden aan de
  orde. In hoofdstuk 7 besteedt de commissie aandacht aan andere
  vormen van omgaan met informatie, zoals fenomeenonderzoek,
  financieel rechercheren en aan bestuurlijke rechtshandhaving.
  Bovendien komt de internationale dimensie van opsporing aan de
  orde.

  In hoofdstuk 8 geeft de commissie haar bevindingen weer over de
  opsporingsorganisaties en inlichtingendiensten. In hoofdstuk 9
  staat de sturing en controle van de opsporing centraal. Het
  eindrapport wordt afgesloten met hoofdstuk 10 dat de
  verantwoording, conclusies en voorstellen tot normering van
  methoden en organisaties bevat.

  De commissie heeft naast het eindrapport elf bijlagen
  gepubliceerd.
  In bijlage 1 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de
  werkwijze en de gevolgde procedures van de commissie. In deze
  bijlage zijn tevens enkele documenten opgenomen die de commissie
  openbaar wil maken. Aangezien tijdens deze enqute vertrouwelijke
  gegevens een essentile rol speelden, is het van belang
  duidelijkheid te scheppen over de precieze procedure en werkwijze.
  Tevens wordt geprobeerd enkele aanbevelingen te doen voor
  toekomstige enqutes.

  De bijlagen 2, 3 en 4 worden gevormd door de stenografische
  verslagen van alle openbare verhoren. Bijlage 5 geeft de resultaten
  weer van de onderzoeken van de commissie naar de gebruikte methoden
  en enkele relevante thema’s. In deze bijlage worden de methoden
  observatie, infiltratie, informanten en andere vormen van omgaan
  met informatie uitgebreid beschreven. Tevens komen aan de orde de
  corruptiegevoeligheid van methoden, de informatiehuishouding, de
  internationale opsporing, rechtsvergelijking en de meest relevante
  jurisprudentie. In bijlage 6 komen de bevindingen van de interne
  organisatie-onderzoeken aan de orde. Alle relevante organisaties in
  de opsporing worden hier nader beschreven.

  De bijlagen 7, 8, 9, 10 en 11 worden gevormd door de rapporten
  van de onderzoeksgroep Fijnaut. Bijlage 7 is het eindrapport van de
  leden van de onderzoeksgroep. De andere vier bijlagen worden
  gevormd door de deelstudies van de onderzoeksgroep Fijnaut. In
  bijlage 8 komen de autochtone en allochtone criminele organisaties
  aan de orde. In bijlage 9 wordt een weergave gegeven van de
  georganiseerde criminaliteit in de branches. Bijlage 10 geeft een
  beeld van de fraude en het witwassen in georganiseerd verband en de
  verbindingen tussen vrije beroepsgroepen (advocaten, notarissen en
  accountants) en de georganiseerde criminaliteit. In bijlage 11
  tenslotte zijn de studies naar de georganiseerde criminaliteit in
  Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en Enschede opgenomen.


  vorige         inhoudsopgave en zoeken