• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 3.9 Gooi en Vechtstreek

  3.9 Gooi en Vechtstreek

  3.9.1 Doorgelaten containers Gooi en Vechtstreek

  Uit het onderzoek van de commissie blijkt dat de politieregio
  Gooi en Vechtstreek verschillende malen betrokken is geweest bij
  gecontroleerde afleveringen. De drugs zouden wel steeds in beslag
  zijn genomen. CID-chef Van der Putten vertrok van de politie
  Dordrecht naar de politie Gooi en Vechtstreek. Van der Putten
  introduceerde FIOD-medewerker De Jongh bij de CID Gooi en
  Vechtstreek. Voor de activiteiten van De Jongh voor Gooi en
  Vechtstreek is een convenant afgesloten tussen de FIOD en de
  politie Gooi en Vechtstreek. Het OM zou voor deze gecontroleerde
  afleveringen toestemming hebben gegeven. Het is echter onduidelijk
  of toenmalig CID-officier van justitie Van der Kerk ook op de
  hoogte is gesteld van de rol van de politie. De
  commissie heeft verschillende voorbeelden aangetroffen in de regio
  Gooi en Vechtstreek van het gebruik van deze methode.
  Informant
  In september 1994 werd een container met 11.000 kilo softdrugs
  via een gecontroleerd traject binnengebracht en in beslag genomen.
  Daarbij is een vergelijkbare methode gehanteerd als hiervoor is
  beschreven. Een criminele organisatie heeft een
  informant
  benaderd om een partij van ongeveer 10.000 kilo binnen te
  trekken. De
  informant zou daarvoor de beschikking krijgen
  over de bill of lading. Een andere
  informant zou met hulp
  van de politie de drugs naar een loods vervoeren, waarna de politie
  de drugs verder zou verspreiden naar de adressen die de criminele
  organisatie zou opgeven.

  De regio Gooi en Vechtstreek runde deze informant
  zelf. De RCID Kennemerland verleende echter ook hand- en
  spandiensten bij de uitvoering van de methode in
  Gooi en
  Vechtstreek. Gezien problemen met de sturing van de
  informant, heeft de RCID Gooi en Vechtstsreek verder
  afgezien van gebruik van deze
  informant. Zaak 17.000 kilo In
  een zaak zou volgens een
  informant een container met 5.000
  kilo marihuana binnenkomen. Gaandeweg het traject werd door de

  informant gemeld dat het niet om 5.000 kilo, maar om 17.500 kilo
  zou gaan. Op 18 oktober 1994 is uiteindelijk een hoeveelheid van
  17.000 kilo in beslag genomen. Voorzover bekend is de rol van
  de
  informant beperkt gebleven tot het afgeven aan de politie
  van een bill of lading. De
  informant heeft vermoedelijk geen
  rol gespeeld bij het transport van de drugs uit het verzendland en
  evenmin bij de totstandkoming van het notify-adres.

  De politie van Gooi en Vechtstreek heeft het OM
  Amsterdam gevraagd een deel van de 17.000 kilo door te laten. In
  een brief van mei 1995 stelt Bijlsma, hoofd recherche Hilversum,
  dat vanwege de veiligheid van de
  informant drugs moeten
  worden doorgelaten.

  De heer Vrakking :
  Daarin schrijft een politieman: wij beschikken over
  informatie, wij moeten een bepaald traject in, doet u dat niet, dan
  zullen wij die informatie teruggeven aan de crimineel en dan moet u
  ervan uitgaan dat de container in het milieu terechtkomt. Dat staat
  er. (…)
  De voorzitter:
  Dit impliceert, schrijft de heer Bijlsma, dat er sterk
  rekening mee gehouden moet worden dat circa zeventien ton softdrugs
  op de Nederlandse markt zal komen.
  De heer Vrakking:
  Ja.
  De voorzitter:
  Er komen natuurlijk meer softdrugs op de markt waar wij geen
  zicht op hebben.
  De heer Vrakking:
  Wat daar staat is: ga met die informant in zee, want
  anders komt het op de markt.
  De voorzitter:
  En dat vindt u onaanvaardbaar?
  De heer Vrakking:
  Ja, als je die vrachtbrief hebt, zeg je tegen de
  informant goedendag en je belt door waar de container staat. Dan
  ga je dat ding toch niet teruggeven?
  De heer Rabbae:
  Vindt u dit een soort chantage?
  De heer Vrakking:
  Ja. Noot In deze zaak kon de informant de
  financiering niet realiseren, waarna met toestemming van het OM
  door de politie Gooi en Vechtstreek een bedrag van 28.000 gulden
  ter beschikking werd gesteld voor opslag en transport. CID-officier
  van justitie Van der Kerk heeft hiervoor toestemming gegeven.

  3.9.2 Zaken en banden

  5.000 kilo zaak

  De politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland deden een
  onderzoek naar de criminele organisatie V. In dit onderzoek werd
  gebruik gemaakt van een informant, die informatie leverde over
  verschillende drugtransporten. Daarbij werden verschillende
  partijen drugs in beslag genomen. Op 19 april 1995 spraken CID Gooi
  en Vechtstreek en het OM Amsterdam over een nieuw onderzoek. In
  deze bijeenkomst, waar CID-chef Van der Putten en CID-officier
  Valente aanwezig waren, is volgens Van der Putten het volgende
  afgesproken:

  De heer Van der Putten:
  Dat wij een loods zouden huren, dat wij zouden zorgen dat de
  container binnengehaald zou worden, dat wij de container over
  zouden nemen op een bepaalde plaats, dat wij met die container naar
  een loods zouden rijden, dat wij de handel over zouden pakken en
  dat de handel in een bestelbus uitgereden zou worden. Daarbij
  moesten wij de desbetreffende
  informanten sturen om een
  ander gerealiseerd te krijgen.
  Noot

  Op 24 april 1995 had in Naarden overleg plaats tussen CID-officier
  van justitie Valente, CID-chef Van der Putten en de CID-medewerkers
  Lijnschoten en Dorst. Er werd een presentatie gegeven van de
  voortgang van het onderzoek. Tevens werd overleg gevoerd over
  nieuwe trajecten, waaronder een traject van 5.000 kilo softdrugs
  uit Pakistan. Valente gaf toestemming aan de CID om de container te
  laten binnenhalen en overpakken in een door de CID gehuurde loods
  en vervolgens tactisch uit te rijden. Op een geschikt moment zouden
  de drugs in beslag genomen worden. Op die manier kon de informant
  afdoende afgeschermd worden. Het inklaren bij de douane, het
  vrijstellen bij de rederij, het transport vanuit de haven en het
  huren van een loods zouden worden gefinancierd door de informant
  met criminele gelden. Van der Putten stelde Valente daarvan op de
  hoogte. Noot Valente ging akkoord met het feit dat de
  criminele organisatie deze loods zou betalen. Valente stelt echter
  niet op de hoogte te zijn geweest van de verdiensten van de
  informant. Noot Op 26 april, tijdens een bijeenkomst te
  Bussum in een restaurant, werd nogmaals gesproken over de 5.000
  kilo softdrugs. Valente deelde tijdens de bespreking nogmaals mee
  dat inbeslagneming van de drugs uitgangspunt moest blijven. Valente
  zou tegen Van der Putten hebben gezegd dat hij de zaak had
  besproken met hoofdofficier Vrakking.

  In zijn tweede verhoor stelt Valente echter dat hij op een dag
  voor de bijeenkomst in Bussum besefte dat hij in een Delta-achtig
  traject was terecht gekomen en dat hij het traject wilde stoppen.
  Hij kreeg van de hoofdofficier de opdracht de situatie in Gooi en
  Vechtstreek te onderzoeken. Valente liet naar eigen zeggen Van der
  Putten nog even in de waan om te bezien of hij nog meer informatie
  kon krijgen voor zijn eigen onderzoek naar de situatie in Gooi en
  Vechtstreek. Noot

  Banden

  Uit het openbare verhoor van Van der Putten is duidelijk
  geworden dat hij alle telefonische contacten op een cassetteband
  opnam zonder dat zijn gesprekspartners hiervan op de hoogte
  waren.

  De heer De Graaf:
  Mijnheer Van der Putten, is het niet uiterst raar dat u een
  gesprek met degene die gezag over u uitoefent, van het openbaar
  ministerie, opneemt zonder dat de ander dat weet? Dat is toch niet
  de normale verhouding?
  De heer Van der Putten:
  Ik heb dat al jaren gedaan. Ze hebben nu tegen mij gezegd
  dat dat een soort plichtsverzuim is. Ik zie het eerder als
  plichtsbesef. Ik heb alles heel nauwkeurig vastgelegd. Normaliter
  is er verder niets mee aan de hand, want dan worden alle banden
  gedemagnetiseerd. Maar nu is er wel iets aan de hand.
  De voorzitter:
  Maar is het niet zo dat u met de officier iets anders omgaat
  dan met een mogelijke verdachte, op wie u een

  politie-infiltrant afstuurt en die afgeluisterd mag worden met
  medeweten van een van de deelnemers aan dat gesprek?
  De heer Van der Putten:
  Mijnheer Van Traa, ik denk dat wij moeten voorkomen om te
  stellen dat het allemaal gent is geweest op de officieren van
  justitie, want er staan ook collega’s op; er staan meerdere mensen
  op.
  De voorzitter:
  Maar is het niet normaal in het werkverkeer dat je dat zegt?
  Een man die dat niet deed, was president Nixon: die liet ook alles
  opnemen wat er maar gezegd werd. Daar liep het uiteindelijk niet
  goed mee af.
  De heer Van der Putten:
  Ik heb daar niet geheimzinnig over gedaan, zeker niet op de
  afdeling. Maar als men dit nu heel vreemd vindt, ja, dan wil ik
  wel…
  De voorzitter:
  Ik belde u laatst op. Heeft u dat ook opgenomen?
  De heer Van der Putten:
  Dat heb ik niet opgenomen.
  De voorzitter:
  Het zou kunnen zijn.
  De heer De Graaf:
  Maar de officier van justitie wel. Uw collega’s weten het
  wel, maar de officier van justitie niet.
  De heer Van der Putten:
  Nee.
  De heer De Graaf:
  En dat al jaren, dus niet alleen die ene officier van
  justitie, de heer Valente, maar ook zijn collega’s?
  De heer Van der Putten:
  Nu, jaren… Als ik een actie draai, dan neem ik meestal de
  gesprekken op.
  Noot De commissie heeft de
  beschikking gekregen over enkele van deze banden. Van der Putten
  achtte het noodzakelijk deze gesprekken op te nemen om later te
  kunnen verdedigen welke beslissingen genomen zijn. Van der Putten
  stelt in zijn verhoor van 27 oktober 1995 dat hij de gesprekken
  heeft opgenomen uit zorgvuldigheid.
  De voorzitter:
  Waarom heeft u niet gewoon aan gemeld aan de officieren,
  luister eens, dit doe ik?
  De heer Van der Putten:
  Ja, ik heb er niet bij stilgestaan om dat te melden. Dat is
  gewoon in een automatisch

  traject gegaan. (…). Noot

  Valente verklaarde in zijn verhoor dat hij het opnemen van deze
  gesprekken niet aanvaardbaar vindt. Noot In een
  opgenomen gesprek van Van der Putten en Valente op 27 april zei
  Valente geen zaaksofficier ter beschikking te hebben voor het
  traject van de 5.000 kilo. Volgens Valente paste het traject in
  geen van de tactische onderzoeken. Van der Putten stelde
  daartegenover dat het CID-traject paste in een tactisch onderzoek
  van zaaksofficier Teeven. Valente was het daar niet mee eens. Hij
  wilde dat het traject gestopt werd. Een duidelijke afspraak dat het
  traject gestopt zou moeten worden is echter niet terug te vinden op
  de banden. Inmiddels waren de loodsen al gehuurd door de CID.

  Van der Putten had tevens telefonisch contact met voormalig
  CID-officier Van der Kerk om te bezien of Valente niet onjuist
  handelde. Van der Kerk adviseerde Van der Putten contact op te
  nemen met Brilman, de nieuwe CID-officier in Amsterdam. Van der
  Putten stelt in zijn verhoor dat communicatiestoornissen binnen het
  Amsterdamse parket ertoe hebben geleid dat uiteindelijk de
  toestemming voor de methode werd ingetrokken. In een
  telefoongesprek van 1 mei 1995 over een ander onderzoek
  (Midden-Nederland traject) tussen Van der Putten en Valente gaf
  Valente aan dat hij geen vergaande trajecten met informanten wilde:
  Ik wil niet dat informanten misdrijven plegen. Ik heb
  geen vertrouwen in dat traject en ik heb op het ogenblik een hele
  harde lijn en dat is mijn
  informanten plegen geen
  misdrijven.
  Noot Eerder had Valente in ditzelfde
  onderzoek wel toestemming gegeven. Valente had ermee ingestemd dat
  de informant periodiek als chauffeur een transport softdrugs zou
  rijden voor een criminele organisatie. Nadat hij meer informatie
  had verkregen over de activiteiten van de informant besloot hij de
  zaak niet door te laten gaan. Noot

  De heer Valente:
  Wat u krijgt, is een blik in mijn afwegingen. U krijgt via
  gesprekken en de stukken gewoon inzicht in het feit dat ik ook
  wankel. Uiteindelijk kom ik toch op mijn pootjes terecht. Dat kunt
  u niet ontkennen. Ik doe het niet en u kunt niet hard maken dat ik
  het wel doe.
  Noot

  Feitelijke uitvoering methode

  CID Gooi en Vechtstreek heeft in mei 1995 daadwerkelijk de
  volgende activiteiten verricht. De criminele organisatie zorgde
  voor de inklaring van de container en tevens voor transport naar
  een neutrale plaats, zoals een parkeerplaats. Daarvandaan werd de
  container door een gewoon transportbedrijf, dat door de politie was
  ingehuurd, overgebracht naar de politieloods. Vanuit de
  politieloods is een gedeelte van de partij door een
  politiechauffeur overgedragen aan de criminele groepering. Het
  resterende deel is in beslag genomen zonder dat overdracht aan de
  criminele organisatie had plaatsgevonden en zonder dat aanhoudingen
  zijn verricht. De huur van de loods en de kosten voor het inhuren
  van het transportbedrijf zijn betaald met crimineel geld, dat via
  de informanten van de criminele groepering aan de politie werd
  gegeven. Op 16 mei 1995 komt Valente aan de weet dat Van der Putten
  een bedrag van 50.000 gulden van een informant heeft aangenomen
  voor de huur van een loods voor zes maanden. Van der Putten zou
  nooit melding hebben gemaakt van het feit dat de RCID een zo groot
  bedrag had ontvangen. Van der Putten stelt dat hij dit wel gemeld
  heeft. Noot

  Valente en Teeven stellen dat zij niet op de hoogte waren van
  het feit dat de informanten de criminele winsten mochten behouden.
  Van der Putten stelt expliciet dat hij Valente heeft ingelicht over
  de verdiensten van de informanten. In de zaak van de 5.000 kilo zou
  de informant fl. 250,- per kilogram krijgen. In verschillende
  onderzoeken in Gooi en Vechtstreek is volgens Valente en Teeven
  gebruik gemaakt van informanten die tevens in het Delta-onderzoek
  en het Bever-onderzoek actief zijn geweest. De CID-officier was in
  beide gevallen niet op de hoogte. De chef CID Gooi en Vechtstreek
  Van der Putten was hiervan wel op de hoogte, volgens Teeven en
  Valente. Van der Putten ontkent dit. Van der Putten erkent dat hij
  een chauffeur heeft gebruikt die tevens een rol speelde in het
  IRT-onderzoek en dat hij het OM daarvan niet op de hoogte heeft
  gesteld. Noot De informanten zouden niet geregistreerd
  zijn in Gooi en Vechtstreek. Van der Putten ontkent dit en stelt
  dat de informanten in ieder geval steeds bij de CID Gooi en
  Vechtstreek of bij CID Kennemerland waren ingeschreven.

  In Gooi en Vechtstreek heeft de CID bemoeienis gehad met
  criminele gelden. Zo verklaarde Van der Putten in zijn verhoor dat
  in de periode 1991-1992 door een CID-rechercheur gelden naar leden
  van een criminele organisatie werden overgemaakt. De criminele
  organisatie vroeg een informant dat te doen. Omdat de CID Dordrecht
  de identiteit van de informant wilde beschermen werd door de CID
  het geld overgemaakt. De CID ontving het geld van de informant, die
  het had verkregen van de criminele organisatie. Het ging steeds om
  enkele duizenden dollars. Noot

  3.9.3 Onderzoek van de CID door het openbaar
  ministerie

  Op 1 mei 1995 bleek uit onderzoek van zaaksofficier Teeven en
  CID-officier Valente dat de container van de 5.000 kilo onder de
  aandacht van de NCID was gebracht. De beide officieren stelden
  tevens vast dat de container qua modus operandi, afzender en
  coverlading geheel overeenkwam met een container uit een
  Delta-traject. Teeven en Valente stellen dat Van der Putten hen
  daarover nooit heeft ingelicht. De officieren van justitie Teeven
  en Valente kregen argwaan na een bespreking met CID-chef Van der
  Putten over het gecontroleerd afleveren van een container
  softdrugs. Het afzendadres bleek eerder te zijn gebruikt. Beide
  officieren kregen het idee dat de CID-chef hen onvoldoende had
  ingelicht over de rol van informanten/infiltranten. Valente en
  Teeven begonnen een eigen onderzoek (zie voor algemene resultaten
  hierboven). Het bleek niet mogelijk van alle containers de herkomst
  en de aflevering te traceren. De archivering van de doorgelaten
  containers was zeer gebrekkig.

  Mede naar aanleiding van deze gebeurtenissen kregen de
  officieren van justitie Teeven en Valente de opdracht van
  hoofdofficier Vrakking om ten behoeve van het
  rijksrecherche-onderzoek een analyse te maken van transporten
  verdovende middelen over de periode april 1992 tot en met mei 1995.
  Vrakking meende dat de ‘smeerpijp van de Delta-methode nu in Gooi
  en Vechtstreek was neergelegd. Noot Uit het onderzoek
  van de officieren Teeven en Valente komen vele gegevens die nu
  worden beoordeeld door de rijksrecherche. Noot In het
  voorgaande zijn de resultaten van het onderzoek verwerkt. Op 4 juli
  resulteerde het onderzoek van Teeven en Valente in een rapport
  waarin zij stelden dat het vertrouwen tussen RCID-chef Van der
  Putten en het Amsterdamse OM ontbrak vanwege:

  1. bewuste onvolledige en onjuiste voorlichting van het OM
  door Van der Putten in de periode van februari 1994 tot heden,
  2 het onder verantwoordelijkheid van het hoofd
  RCID laten
  verrichten van infiltratie-activiteiten door
  informanten
  zonder vooroverleg met het OM (…),
  3 het aangaan van financile afspraken met een
  informant
  zonder voorafgaande toestemming van het OM, 4 het overnemen
  van
  informanten van andere RCID-en zonder voorafgaande
  toestemming van het OM terwijl het hoofd
  RCID bekend was met
  het feit dat hier sprake was van risico-informanten in relatie tot
  de Delta en Bever projecten.
  Noot

  Teeven en Valente achtten het niet meer mogelijk de CID Gooi en
  Vechtstreek te laten leiden door Van der Putten.

  De voorzitter:
  U heeft een conflict gekregen met de chef van de
  Criminele inlichtingendienst in de regio Gooi en
  Vechtstreek.
  De heer Valente:
  Ik heb geen conflict met de chef van de inlichtingendienst.
  Het is zo dat ik het oneens ben met de wijze waarop deze
  inlichtingendienst heeft gefunctioneerd jegens het openbaar
  ministerie. Er is niets persoonlijks. Het is niet zo dat ik iets
  tegen de persoon heb. Er is alleen gebrekkige informatie gegeven
  aan het openbaar ministerie. Er is soms een beeld gegeven dat niet
  volledig was. Mijn grootste probleem was op een gegeven moment niet
  zozeer de informatie in de tijd dat ik
  CID-officier was,
  maar de informatie in de tijd dat mijn voorganger, Van der
  Kerk,
  CID-officier was. Bij nader onderzoek is mij gebleken
  dat in twee trajecten gebruik is gemaakt van infiltranten, terwijl
  de heer Van der Kerk zegt dat hij over de daadwerkelijke persoon
  van de infiltrant niet is ingelicht.
  De voorzitter:
  Niet is ingelicht of te laat is ingelicht?
  De heer Valente:
  Nee, over de personen is hij niet ingelicht.
  Noot Na deze vertrouwensbreuk werd Van der Putten door
  de korpsleiding overgeplaatst naar de vreemdelingenpolitie, waar
  hij als chef zou optreden. Na overleg tussen Van der Putten en de
  korpsleiding is deze overplaatsing van de baan en blijft hij op
  non-actief in afwachting van een een onafhankelijk onderzoek naar
  de gebeurtenissen.

  3.9.4 Stopzetten onderzoeken

  In de politieregio Gooi en Vechtstreek zijn in de zomer van 1995
  twee onderzoeken stopgezet. De CID Gooi en Vechtstreek kon naar het
  oordeel van het OM Amsterdam onvoldoende duidelijk maken welke
  methoden in deze onderzoeken waren gebruikt. Aangezien het OM
  Amsterdam geen risico wilde nemen, besloot het de
  onderzoeken stop te zetten.

  De heer De Graaf:
  Goed. Een onderzoek dat in samenwerking met of mede onder
  verantwoordelijkheid van het
  kernteam Amsterdam liep, is
  recentelijk stopgezet in verband met het runnen van
  informanten
  door een andere regio. De Kamer heeft daarover een brief gehad
  van de minister van Justitie, mede naar aanleiding van vragen uit
  de Kamer. Dat betrof dus een onderzoek waar u mee te maken had.
  Kunt u ons daarover iets meer vertellen?
  De heer Woelders:
  Ja, dat kan. November vorig jaar is binnen de groep van de
  heer Behling de principebeslissing genomen dat wij een onderzoek
  zouden krijgen dat is voorbereid in een andere regio. Dat zou
  operationeel naar het
  kernteam toe moeten.
  De voorzitter:
  In welke regio was dat voorbereid.
  De heer Woelders:
  Gooi en Vechtstreek. Het heeft er feitelijk toe geleid dat
  wij er inhoudelijk naar hebben gekeken en, ook gezien de opbouw van
  het
  kernteam, hebben gezegd: met ingang van januari kan de
  informatie naar onze
  CID toe komen; daar kunnen wij
  controleren of die informatie klopt en bekijken of wij
  informatieposities verder kunnen uitbreiden; met ingang van 1 juli
  1995 wordt het onderzoek operationeel, dan gaan wij er tactisch mee
  aan de gang. Dat had ook te maken met de opbouw van het

  kernteam, het operationeel worden en het opleiden van mensen.
  Wij hebben die informatie gekregen middels een inhoudelijk
  proces-verbaal. Daarin stond wat de doelgroep inhield, wat ze deden
  en waar zij van verdacht werden. Op zich was dat een keurig
  verbaal. Het was alleen net in de periode dat op het gebied van
  methodieken, met name in de zaak-Z., wat meer dingen helder zijn
  geworden. Toen is binnen Amsterdam met de heer Valente afgesproken,
  dat er bij elke start van een onderzoek in een grote zaak, los van
  de inhoud van CID-informatie, een methodieken-proces-verbaal komt
  waarin staat welke methoden zijn toegepast.
  De voorzitter:
  Dus dat was de les uit de zaak-Z.
  De heer Woelders:
  Ja. Wij hebben toen aan de desbetreffende CID om dat
  methodieken-proces-verbaal gevraagd. Het heeft een maand of drie,
  vier geduurd voordat wij dat kregen. Daar is een aantal
  telefoontjes overheen gegaan. Uiteindelijk heb ik met de
  desbetreffende collega-recherchechef daar gebeld en uiteindelijk
  hebben wij dat proces-verbaal gekregen.
  De heer De Graaf:
  De collega-recherchechef of de CID-chef?
  De heer Woelders:
  Er is in eerste instantie contact geweest tussen mijn
  CID-chef en hun CID-chef. Toen wij het na een paar maanden niet
  kregen, heb ik zijn baas gebeld en gezegd: dat is de afspraak, ik
  wil dat verbaal alsnog, want anders kan ik niet starten met het
  onderzoek. Dat verbaal heb ik gehad, maar het was zeer summier: een
  regeltje of vijf, zes. Ik heb dat neergelegd bij de toenmalige

  CID-officier, de heer Valente. Ik heb toen gezegd: ik wil van
  jullie het fiat hebben of ik op grond van dit verbaal met het
  onderzoek kan starten of niet. Daar is toen binnen het OM een
  onderzoek naar gestart. Dat heeft enige maanden geduurd. Dat heeft
  er in ieder geval toe geleid dat wij in juli niet tactisch aan de
  gang mochten met dat onderzoek. Uiteindelijk is, denk ik, in
  augustus door de hoofdofficier – ik dacht zelfs in overleg met de
  minister – beslist dat het onderzoek niet inhoudelijk gestart kon
  worden. Dat had te maken met met name de wijze waarop daar
  toentertijd

  informanten zijn gerund en met de vraag of dat gemeld
  was.

  De voorzitter:
  Waar gemeld?
  De heer Woelders:
  Bij de desbetreffende officier van justitie.
  De voorzitter:
  Maar er is blijkbaar verschil van mening tussen Gooi en
  Vechtstreek en Amsterdam over de precieze reden van het niet
  doorzetten van die zaken.
  De heer Woelders:
  Dan doelt u op het verschil van mening tussen het OM
  Amsterdam en de regio.
  De voorzitter:
  Ja, want daar hebben wij over gelezen.
  De heer Woelders:
  Ik ben niet inhoudelijk in die discussie betrokken. Ik ben
  er wel van op de hoogte geweest. Ik weet dat
  Gooi en
  Vechtstreek zegt: die achtergrond is gewoon goed, er is niks mee
  aan de hand. Aan de kant van het OM zegt men: er is wel het een en
  ander mee aan de hand; wij zien straks op de zitting dusdanige
  risico’s, dat wij die op voorhand niet willen lopen, dus wij leggen
  het onderzoek stil.
  De heer De Graaf:
  Heeft u zich daarover ook geen oordeel gevormd, omdat u er
  onvoldoende kennis van heeft? Wij zullen dat dan met andere mensen
  moeten opnemen, want u bent er zelf niet over gegaan. Maar als u er
  een oordeel over heeft, dan horen wij dat graag.
  De heer Woelders:
  Ik heb daar wel een oordeel over. Als er bij het OM
  uiteindelijk twijfel is over de achtergrond van de informatie en
  daar kennelijk niet volledig helder is hoe dingen zijn gegaan, dan
  kun je het onderzoek tactisch niet starten. Dan zou je immers de
  ellende over je heen trekken als je straks op de zitting komt. Het
  moet volkomen transparant zijn hoe je een onderzoek start: het moet
  rechtmatig zijn en het moet getoetst zijn. Op het moment dat degene
  die hier toetst, in dit geval justitie, vindt dat het niet kan,
  moet je er niet aan beginnen. Of er rare dingen gebeurd zijn, weet
  ik dus niet. Maar het is kennelijk niet helder. En dan moet je er
  dus niet aan beginnen.
  Noot

  Het eerste onderzoek werd stopgezet omdat het OM Amsterdam van
  mening was dat de informant in dit onderzoek een te groot risico
  vormde voor het onderzoek.
  Het tweede stopgezette onderzoek richtte zich op ex-medewerkers van
  Bruinsma. In oktober 1994 werd getracht een deel van het onderzoek
  te laten uitvoeren door het kernteam Amsterdam. Op 20 januari 1995
  werd op het verzoek van het kernteam het dossier overgedragen. Op 9
  mei 1995 stuurde Van der Putten een kort proces-verbaal waarin hij
  meldde dat geen bijzondere opsporingsmethoden waren gebruikt.
  Noot De CID-officier van justitie achtte de aangeleverde
  informatie over de gebruikte methoden onvoldoende en vroeg om
  nadere informatie. In een proces-verbaal van 12 juni 1995 gaf
  CID-chef Van der Putten nadere informatie. In dit proces-verbaal
  vermeldde Van der Putten dat in het onderzoek geen
  infiltratie-acties en geen trajecten hadden plaatsgehad met
  informanten die tot inbeslagneming en aanhoudingen hadden geleid.
  Noot Het proces-verbaal was voor het OM Amsterdam
  onvoldoende. Het OM Amsterdam besloot vervolgens het onderzoek stop
  te zetten. De processen-verbaal gaven volgens het OM Amsterdam een
  minieme aanduiding van de gebruikte methoden. In het onderzoek werd
  gebruik gemaakt van informanten en van pogingen tot gecontroleerde
  afleveringen.

  De voorzitter:
  Ook hebben wij vernomen, zowel door antwoorden van de
  minister op kamervragen als uit de pers, dat twee onderzoeken
  gestaakt zijn. Daar heeft de heer Woelders ook over
  gesproken.
  De heer Valente:
  Ja.
  De voorzitter:
  Mede blijkbaar door het volgens het parket Amsterdam niet
  voldoende zijn van de informatie die uit de
  CID Gooi en
  Vechtstreek kwam.
  De heer Valente:
  Dat is juist, hoewel ik niet… Ik kan er niet veel over
  zeggen, in de zin, zoals u ook kunt lezen in het ambtsbericht van
  de hoofdofficier, dat voor de objectiviteit, nadat de heer Teeven
  en ik een deel van het onderzoek hebben verricht, twee andere
  officieren ermee zijn belast om na te gaan of de twee onderzoeken
  die in aanloop waren, wel voldeden aan de eis. Naar de inhoud van
  een onderzoek heb ik niet gekeken. Naar het andere onderzoek heb ik
  wel gekeken. Ik heb de hoofdofficier medegedeeld dat, indien ik
  als
  CID-officier opgeroepen zou worden om als getuige te
  verschijnen – een deel van het onderzoek is gedeeltelijk onder mijn
  verantwoordelijk voorbereid – ik tegen de rechter zou moeten zeggen
  dat ik niet de zekerheid kon geven dat er geen sprake was van

  infiltratie in die zaak.
  De voorzitter:
  Maar dat had wellicht toch gewoon gevraagd kunnen worden aan
  de
  CID Gooi en Vechtstreek? Het probleem was ook dat er
  blijkbaar twee processen-verbaal van methodieken waren. Het ene
  waarover de heer Woelders het heeft gehad en dat vanuit de
  Gooi
  en Vechtstreek op 9 mei is binnengekomen. Het andere is van
  juni, dat weer iets uitgebreider is. Heeft u daar kennis
  van?
  De heer Valente:
  Ja. Dat proces-verbaal heb ik ook gezien.
  De voorzitter:
  Maar dat vond u niet voldoende?
  De heer Valente:
  Ik vond het niet voldoende, in de zin dat ik de
  onderliggende stukken graag wilde hebben. Die heb ik allemaal niet
  gehad. Toen is mijn opvolger Brilman verder doorgegaan en die heeft
  ook alle onderliggende stukken gekregen. Kennelijk heeft hij zelf
  in dat onderzoek de conclusie getrokken dat het niet voldeed aan de
  normen, om het zo maar te stellen.
  De voorzitter:
  Het is toch een dramatische beslissing om iets te stoppen,
  waarin klaarblijkelijk veel werk is genvesteerd?
  De heer Valente:
  Het is beter nu dan later. Als ik kijk naar onderzoeken
  elders in het land die in een veel later stadium van onderzoek zijn
  stopgezet, denk ik dat het verstandiger is om in de aanlooptijd…
  Het is juist dat het op zichzelf dramatisch is, maar u moet ook
  bedenken dat het opbouwen van een onderzoek verschillende
  beleidsmomenten kent. Een van die beleidsmomenten is de beslissing
  of je overgaat naar de volgende fase. Voordat je die beslissing
  neemt – dat is inderdaad iets wat na het arrest van het hof in de
  zaak Zwolsman mede door mij is ingevoerd -moet je ook kijken naar
  de gebruikte methodieken. Die methodieken zijn gewogen en kennelijk
  heeft de hoofdofficier na advies van verschillende officieren van
  justitie – bij mijn weten zijn er vier bij betrokken geweest,
  inclusief mijn persoon – en nadat hij ook met de korpschef had
  gesproken, besloten een eind aan het onderzoek te maken. Ik heb
  begrepen uit het ambtsbericht dat een onderzoek nog doorgaat, maar
  dat kunt u beter aan de mensen vragen die na mijn tijd in het
  Amsterdamse bezig zijn.
  Noot
  De voorzitter:
  Dat begrijp ik wel, maar wij moeten gewoon constateren dat
  door een verschil van mening dergelijke onderzoeken stopgezet
  worden.
  De heer Van der Putten:
  Ik zou dat niet doen.
  De voorzitter:
  Het is een feit dat u niet tot overeenstemming komt met
  het
  kernteam Amsterdam en de CID van dat
  kernteam.
  De heer Van der Putten:
  Er is nooit meer iets gevraagd over een
  methodieken-proces-verbaal. Ik heb er twee ingeleverd.
  De voorzitter:
  De heer Woelders heeft hier in zijn verhoor verklaard dat
  hij het verschillende keren aan u

  gevraagd heeft en dat het maar steeds niet kwam. Hij zegt: in
  mei komt er iets van vier regels en dat was ons onvoldoende.
  Daarna, op 12 juni, schrijft u inderdaad een langer
  verhaal.
  De heer Van der Putten:
  En daarna heb ik niets meer gehoord.
  De voorzitter:
  Maar toen was het u toch al tig keer gevraagd?
  De heer Van der Putten:
  Toen heb ik het ook aangeleverd.
  De heer Koekkoek:
  Had u het desgewenst nog veel uitvoeriger kunnen maken en
  kunnen aankleden?
  De heer Van der Putten:
  Het tweede proces-verbaal heb ik er al uit moeten persen,
  want ik heb niet meer: ik heb echt niet meer.
  De heer Koekkoek:
  Is dat niet vreemd: u hebt een aantal mappen, heel veel
  informatie, en er komt een proces-verbaal van n A-viertje
  uit?
  De heer Van der Putten:
  Nee, zo werkt het niet, mijnheer Koekkoek. Er is een ander
  proces-verbaal aan voorafgegaan. Zij hebben dus al een
  proces-verbaal gehad. Dan geef ik nog een keer de mappen die ten
  grondslag hebben gelegen aan dat proces-verbaal, en dan geef ik nog
  een keer twee methodieken-processen-verbaal.
  De heer Koekkoek:
  Maar had dat methodieken-proces-verbaal nog meer aangekleed
  kunnen worden of kon u er niet meer uit persen?
  De heer Van der Putten:
  Nee, ik zou niet weten wat. Noot


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken