• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 4.3 Juridische structuur en organisatie

  4.3 Juridische structuur en organisatie

  Observeren als zodanig is niet wettelijk geregeld. Wel is een
  aantal observatiemiddelen zoals het afluisteren van
  telecommunicatie en inzage in computerbestanden in het Wetboek van
  Strafvordering geregeld. Deze methoden hebben daarmee een
  expliciete wettelijke basis. De juridische basis voor andere vormen
  van observatie door de politie wordt in de jurisprudentie gevonden
  in de algemene taakuitoefening door de politie (art. 2 Politiewet
  1993) en de uitoefening van de opsporingsbevoegdheid (art. 141 en
  142 Sv). Noot Observatie vindt bij grootschalige
  onderzoeken plaats door observatieteams (OT), eventueel ondersteund
  door de secties technische ondersteuning (STO) en de Dienst
  technische operationele ondersteuning (DTOO). In een aantal
  gevallen heeft een arrestatieteam (AT) specifieke observaties
  verricht. Het gaat daarbij dan voornamelijk om inkijkoperaties. In
  enkele gevallen observeren tactische rechercheurs of
  CID-rechercheurs zelfstandig. Het OT beschikt standaard over foto-
  en video-camera’s, verrekijkers, camouflage-middelen en veelal een
  kolibrie.
  Dit is een middel om communicatie via mobiele telefoons te kunnen
  onderscheppen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken