• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 8.1 Inleiding

  HOOFDSTUK 8 OPSPORINGSORGANISATIES EN
  INLICHTINGENDIENSTEN

  8.1 Inleiding

  De commissie heeft onderzoek gedaan naar de structuur en het
  functioneren van de verschillende organisaties die een rol spelen
  tijdens de opsporing. De inzet van opsporingsmethoden hangt immers
  samen met de organisatie van de diensten die zich bezighouden met
  de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Derhalve komen in
  dit hoofdstuk de criminele inlichtingendiensten (CID-en), de
  tactische recherche, de kernteams, verschillende ondersteunende
  diensten, enkele grote bijzondere opsporingsdiensten en de
  Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) aan de orde. In het rapport
  van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden zijn vele vragen
  opgenomen over de organisatie en het functioneren van deze
  eenheden. Voor een uitgebreidere beschrijving en analyse van het
  functioneren van deze organisaties verwijst de commissie naar
  bijlage 6 Organisaties van de opsporing. In dit hoofdstuk komen de
  belangrijkste bevindingen aan de orde, gevolgd door
  beoordelingen.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken