• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 3.11 Totaal aantal containers en kilo’s

  3.11 Totaal aantal containers en kilo’s

  Het is duidelijk dat grote hoeveelheden verdovende middelen met
  medeweten en onder regie van politie en justitie op de markt
  verdwenen zijn. Een dag voor het begin van de openbare verhoren van
  de commissie, op 5 september 1995, sprak de minister van Justitie
  in de Kamer van 100 tot 400 ton softdrugs die waren doorgeleverd.
  Hoeveel daarvan op de markt was gekomen was nog onderwerp van
  onderzoek.

  De voorzitter :
  Op 5 september van dit jaar noemt u in antwoord op
  kamervragen het cijfer van 100 tot 400 ton. Op welke basis deed u
  dat, het noemen van die cijfers in het publiek, en waarom op dat
  moment?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Het was zo dat ik eind mei een rapportage kreeg van het
  rijksrechercheonderzoek. Daaruit kwam een groot aantal containers
  dat het land binnengekomen zou zijn. Dat wist men met een grote
  mate van zekerheid, dat het zoveel containers waren. Toen is een
  schatting gemaakt van wat er in de containers zou hebben gezeten,
  ook op basis van de gegevens die men toen had. Men wist niet
  hoeveel daarvan in beslag was genomen en op de markt was gekomen,
  maar wel dat het ging om 100 tot 400 ton.
  De voorzitter:
  Die eventueel 100 tot 400 ton waar?
  Mevrouw Sorgdrager:
  100 tot 400 ton softdrugs die Nederland binnengekomen zouden
  zijn, onder regie van de politie.
  De voorzitter:
  Zouden die zijn doorgelaten of zouden die gepakt
  zijn?
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat was dus niet helemaal duidelijk. Onder regie van de
  politie binnengekomen, waarvan een deel in beslag genomen en een
  deel doorgelaten. Dat was niet helemaal duidelijk.(…)
  De heer Koekkoek:
  Vond u die aanduiding 100 tot 400 ton niet een beetje een
  slag in de lucht? Want dat maakt nogal wat verschil, 100 of 400
  ton.
  Mevrouw Sorgdrager:
  Dat is ook zo. Dat is gewoon wat er geschat was in dat
  onderzoek. Omdat ook dezelfde getallen in de pers waren genoemd en
  dit inderdaad overeenkwam met die schatting, heb ik die getallen
  ook gebruikt.
  Noot

  Het is moeilijk een volledig beeld te geven van het aantal
  containers en de hoeveelheid drugs die Nederland binnen zijn
  gekomen in de afgelopen jaren. De administraties van de
  verschillende organisaties zijn dermate verschillend van kwaliteit
  dat harde gegevens onvoldoende beschikbaar zijn. De commissie heeft
  zich gebaseerd op de gegevens van het DIC, de rijksrecherche en de
  lijsten van de officieren van justitie Teeven en Valente.

  De heer Teeven:
  De douane heeft bij 293 ton niet gecontroleerd op verzoek
  van de RCID’s. Voorzover ik dat kan zien en aan de hand van
  informatie feitelijk kan vaststellen, is er 40 ton in het vrije
  verkeer terechtgekomen. Daarnaast is er een heel groot percentage –
  dan praat je over 150, 160 ton – feitelijk waarschijnlijk in beslag
  genomen, als je kijkt naar de informatie. Daar moet je dan
  voorzichtig mee zijn. Als er wordt gerapporteerd het is in beslag
  genomen, zou je in feite moeten zeggen: is er een proces-verbaal
  van vernietiging? Je kan natuurlijk wel terugrapporteren als

  CID dat het in beslag is genomen, maar in feite moeten die
  verdovende middelen dan onder ambtelijk toezicht worden vernietigd.
  Er zou dus ergens bij een
  CID een administratie moeten zijn
  waaruit blijkt dat het onder ambtelijk toezicht is
  vernietigd.
  De heer Vos:
  Heeft u die verbalen gevonden?
  De heer Teeven:
  Neen, maar daar heb ik ook niet naar gezocht. Ik denk dat
  dat een taak is van de rijksrecherche. Verder heb ik omtrent 84 ton
  absoluut geen duidelijkheid. Dat kan in beslag genomen zijn, maar
  dat kan ook het milieu ingegaan zijn. Daar bedoel ik mee: als je
  het totaal schetst van die 293 ton, dan houd ik een restcategorie
  over van 84 ton waar helemaal niks over gerapporteerd is,
  nergens…….. Ik praat dan over de periode van april 1992 tot en
  met mei 1995
  Noot

  De rijksrecherche komt op basis van haar onderzoek bij de CID
  Kennemerland tot de conclusie dat in totaal 285 ton softdrugs is
  doorgelaten. Daarvan is in ieder geval 175 ton in beslag genomen en
  98 ton is in ieder geval op de markt terecht gekomen. Van 12 ton is
  onduidelijk wat ermee is gebeurd. De commissie komt op basis van de
  beschikbare gegevens tot de conclusie dat ongeveer 100.000 kilo
  softdrugs op de markt terecht is gekomen onder regie van de
  politie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken