• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Bijlage VI

  Bijlage VI – Organisatie van de opsporing

  1 ALGEMENE INLEIDING

  2 ORGANIEK WETTELIJK KADER EN
  ORGANISATIESTRUCTUUR

  2.1 Inleiding
  2.2 Politie, openbaar ministerie en
  rechter-commissaris
        2.2.1 Taken
  politie en openbaar ministerie
        2.2.2 Gezag en beheer
  2.3 Andere aan de opsporing verwante
  instanties
        2.3.1 Binnenlandse
  veiligheidsdienst
        2.3.2 Bijzondere opsporingsdiensten
        2.3.3 Particuliere recherche
  2.4 De structuur van de politie
  organisatie
        2.4.1 Inleiding
        2.4.2 Interne organisatie in de regio
        2.4.3 Relevante landelijke diensten
        2.4.4 Opleidingsorganisaties politie
        2.4.5 Adviescommissies, overleg- en
  cordinatie-organen
  2.5 Afsluiting

  3 CRIMINELE
  INLICHTINGENDIENSTEN

  3.1 Inleiding
       
  3.1.1 Algemene introductie
        3.1.2 Opbouw van het hoofdstuk
  3.2 Organisatie CID
     
    3.2.1 Taak
        3.2.2 Plaats binnen het korps
        3.2.3 Werving en opleiding
  3.3 Beslissingen over de keuze van zaken en
  methoden
        3.3.1 Zaken
        3.3.2 Methoden
        3.3.3 Criminele inlichtingen
  3.4 Samenwerking
       
  3.4.1 Samenwerking met andere criminele inlichtingendiensten
        3.4.2 Cordinatie NCID nationaal
        3.4.3 Internationale samenwerking
  3.5 Sturing en controle van CID
   
      3.5.1 De korpsbeheerder
        3.5.2 De korpsleiding
        3.5.3 Het openbaar ministerie
        3.5.4 De rechter
        3.5.5 Overige vormen van sturing en
  controle
  3.6 Conclusie

  4 TACTISCHE RECHERCHE

  4.1 Inleiding
       
  4.1.1 Algemene introductie
        4.1.2 Opbouw van het hoofdstuk
  4.2 Organisatie tactische recherche

        4.2.1 Taak
        4.2.2 Plaats binnen het korps
        4.2.4 Werving en opleiding
  4.3 Beslissingen over de keuze van zaken en
  methoden
        4.3.1 Zaken
        4.3.2 Methoden
        4.3.3 Verslaglegging
  4.4 Samenwerking
       
  4.4.1 Samenwerking tactische recherche-eenheden van verschillende
  regiokorpsen
        4.4.2 CRI en ARI’s
        4.4.3 Internationale samenwerking
  4.5 Sturing van en controle op de tactische
  recherche
        4.5.1 De korpsbeheerder
  Noot
        4.5.2. De korpsleiding
        4.5.3 Het openbaar ministerie (OM)
  Noot
  4.6 Conclusies

  5 ONDERSTEUNENDE
  DIENSTEN

  5.1 Inleiding
       
  5.1.1 Algemene introductie
        5.1.2 Opbouw van het hoofdstuk
  5.2 Organisatie ondersteunende
  diensten
        5.2.1 Algemeen
        5.2.2 Observatieteams (OT)
        5.2.3 Arrestatieteams (AT)
        5.2.4 Bureaus financile ondersteuning
  (BFO)
        5.2.5 Secties technische ondersteuning
  (STO)
        5.2.6 Politile infiltratieteams (PIT)
        5.2.7 Werving en opleiding
  5.3 Beslissingen over de keuze van zaken en
  methoden
        5.3.1 Zaken
        5.3.2 Methoden
        5.3.3 Verslaglegging
  5.4 Samenwerking en uitvoering op landelijk
  niveau
        5.4.1 Observatieteams en het
  KLPD
        5.4.2 Arrestatieteams
        5.4.3 BFO en Finpol
        5.4.4 STO en DTOO
        5.4.5 PIT en ANCPI
  5.5 Sturing en controle
     
    5.5.1 Korpsbeheerder
        5.5.2 Korpsleiding, CID en tactische
  recherche
        5.5.3 Openbaar Ministerie
  5.6 Conclusies

  6 KERNTEAMS

  6.1 Inleiding
       
  6.1.1 Algemene introductie
        6.1.2 Opbouw van het hoofdstuk
  6.2 Oprichting en ontwikkeling
  kernteams
  6.3 Organisatie
  kernteams
        6.3.1 Een aparte
  structuur
        6.3.2 Relatie met de regiokorpsen
  6.4 Landelijk rechercheteam (LRT)

  6.5 Beslissingen over de keuze van zaken en
  methoden
        6.5.1 Zaken
        6.5.2 Methoden: fenomeenonderzoek
        6.5.3 Methoden: overige opsporingsmethoden
  6.6 Samenwerking
  6.7 Sturing en controle
       
  6.7.1 De korpsbeheerders en de korpsleiding
        6.7.2 Het openbaar ministerie
        6.7.3 Rechterlijke controle: de cordinerend
  rechter-commissaris
        6.7.4 Overige sturing
  6.8 Conclusies

  7 BIJZONDERE
  OPSPORINGSDIENSTEN

  7.1 Inleiding
       
  7.1.1 Juridisch kader: organisatie en verantwoordingslijnen
        7.1.2 Samenwerking en
  informatie-uitwisseling
        7.1.3 Wettelijke bevoegdheden: toezicht en
  opsporing
        7.1.4 Bijzondere methoden: financieel
  rechercheren
        7.1.5 Bijzondere opsporingsdiensten naar de
  toekomst
  7.2 De Fiscale inlichtingen- en
  opsporingsdienst (FIOD)
        7.2.1 De
  organisatie
        7.2.2 De verantwoordingslijnen
        7.2.3 Samenwerking
        7.2.4 Wettelijke bevoegdheden
        7.2.5 Methoden
        7.2.6 Informatie-uitwisseling
        7.2.7 Internationale samenwerking
        7.2.8 Corruptie
        7.2.9 Contra-observatie
  7.3 De Algemene inspectiedienst
   
      7.3.1 De organisatie
        7.3.2 De verantwoordingslijnen
        7.3.3 Samenwerking
        7.3.4 Wettelijke bevoegdheden
        7.3.5 Methoden
  7.4 De Economische Controle Dienst

        7.4.1 De organisatie
        7.4.2 Verantwoordingslijnen
        7.4.3 Samenwerking en
  informatie-uitwisseling
        7.4.4 Wettelijke bevoegdheden
        7.4.5 Methoden
  7.5 De rechtshandhaving op Schiphol

        7.5.1 De organisatie
        7.5.2 De verantwoordingslijnen
        7.5.3 Samenwerking
        7.5.4 Methoden
  7.6 Het Milieubijstandsteam
   
      7.6.1 De organisatie
        7.6.2 De verantwoordingslijnen
        7.6.3 Samenwerking
        7.6.4 Wettelijke bevoegdheden
        7.6.5 Methoden
        7.6.6 Informatie-uitwisseling
        7.6.7 Overig
  7.7 Dienst recherchezaken VROM
   
      7.7.1 De organisatie
        7.7.2 Verantwoordingslijnen
        7.7.3 Samenwerking
        7.7.4 Methoden
  7.8 Conclusies

  8 INLICHTINGENDIENSTEN

  8.1 Inleiding
       
  8.1.1 Wettelijk kader
        8.1.2 De inlichtingendiensten en
  georganiseerde criminaliteit
        8.1.3 Integriteit van de overheid
  8.2 De Binnenlandse veiligheidsdienst

        8.2.1 Organisatie
        8.2.2 Sturing en controle
        8.2.3 Projectmatig werken
  8.3 De BVD en
  criminaliteitsbestrijding
        8.3.1 Het
  gebruik van BVD-informatie in een strafproces
        8.3.2 Samenwerking tussen BVD en politie
        8.3.3 Samenwerking BVD – politie/justitie in
  concrete strafrechtelijke onderzoeken
        8.3.4 De landelijke officier van justitie
  8.4 Bijzondere methoden
     
    8.4.1 Algemeen
        8.4.2 Informanten en agenten
        8.4.3 Technische middelen
        8.4.4 De bevoegheidsregeling tot inzet van
  methoden
        8.4.5 BVD-methoden in strafrechtelijk
  onderzoek
  8.5 Informatievergaring, -opslag en
  -verstrekking
        8.5.1 Wettelijk
  kader
        8.5.2 Verbod tot verstrekking van informatie
  (geheimhoudingsplicht)
        8.5.3 Recht op informatie
        8.5.4 Vernietiging van dossiers
  8.6 Conclusies

  9 OPENBAAR MINISTERIE

  9.1 Inleiding
       
  9.1.1 Algemene introductie
        9.1.2 Plan van aanpak
  9.2 Organisatie van het OM
   
      9.2.1 Organisatiestructuur
        9.2.2 Reorganisatie OM
        9.2.3 Benoeming, ontslag, werving en
  opleiding
  9.3 Zaken en werkwijze
     
    9.3.1 Sturing en controle van de politie
        9.3.2 Besluitvorming bij selectie van
  onderzoeken
        9.3.3 Inzet opsporingsmethoden
        9.3.4 Verslaglegging: verplichting tot het
  opmaken van proces-verbaal
  9.4 Samenwerking en cordinatie
   
      9.4.1 Ressortelijke adviescommissies, LOCO en Raad
  van advies voor de CID
        9.4.2 Cordinerend beleidsoverleg
        9.4.3 De Vergadering, later het College van
  procureurs-generaal
        9.4.4 Internationale samenwerking
  9.5 Sturing en controle van het OM

        9.5.1 De minister van Justitie
  Noot
        9.5.2 Centrale toetsingscommissie
        9.5.3 De rol van de rechter
  9.6 Conclusies

  10
  RECHTERS-COMMISSARISSEN

  10.1 Inleiding
     
    10.1.1 Algemene introductie
        10.1.2 Plan van aanpak
  10.2 Taak en organisatie
   
      10.2.1 De taak van de rechter-commissaris
        10.2.2 Organisatiestructuur van het
  rechter-commissariaat
        10.2.3 De cordinerend rechter-commissaris
        10.2.4 Werving, selectie en opleiding
        10.2.5 Ontwerp herziening gerechtelijk
  vooronderzoek
  10.3 Zaken en werkwijze
        10.3.1 De rol van de rechter-commissaris
        10.3.2 Opsporingsmethoden,
  rechters-commissarissen en rechtbanken
        10.3.3 Sturing en controle door de
  rechter-commissaris
  10.4 Onafhankelijkheid, beleid en
  hirarchie
  10.5 Conclusies

  11 BURGEMEESTERS EN
  KORPSBEHEERDERS

  11.1 Inleiding
  11.2 Organisatie
        11.2.1
  Burgemeester-korpsbeheerder: beheerstaken
        11.2.2 Burgemeester-niet-korpsbeheerder: taken
  met betrekking tot gezag en beheer
        11.2.3 Verhouding gezag en beheer
        11.2.4 Rol korpsbeheerders bij kernteams
  11.3 Beslissing over de keuze van zaken en
  methoden
        11.3.1 Betrokkenheid bij
  prioriteitenstelling
        11.3.2 Bestuurlijke rechtshandhaving
        11.3.3 Methoden
  11.4 Samenwerking en controle
   
      11.4.1 Ministerie van Binnenlandse Zaken
        11.4.2 Gemeenteraden
        11.4.3 Korpsbeheerdersberaad
  11.5 Conclusies

  12 MINISTERIES

  12.1 Inleiding
     
    12.1.1 Algemene introductie
        12.1.2 Plan van aanpak
  12.2 Het ministerie van Justitie

        12.2.1 Beleidsvorming en formele en materile
  wetgeving
        12.2.2 Opsporingsmethoden
        12.2.3 Het ministerie van Justitie en het
  openbaar ministerie
        12.2.4 Het ministerie van Justitie en de
  politie
        12.2.5 Organisatie ministerie van Justitie
        12.2.6 Reorganisatie ministerie en
  reorganisatie OM
  12.3 Het ministerie van Binnenlandse
  Zaken
        12.3.1 Beheer op afstand
        12.3.2 Opsporingsmethoden
        12.3.3 Korpsbeheerders
        12.3.4 Binnenlandse veiligheidsdienst
        12.3.5 Organisatie ministerie van Binnenlandse
  Zaken
  12.4 Verhouding tussen de ministeries van
  Justitie en Binnenlandse Zaken
  12.5
  Conclusies


  inhoudsopgave en zoeken