• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 2.1 Inleiding

  2 ORGANIEK WETTELIJK KADER EN
  ORGANISATIESTRUCTUUR

  2.1 Inleiding

  Onderzoek naar de organisatie van de opsporing begint met
  inzicht in het wettelijk kader en de organisatiestructuren van de
  organisaties die betrokken zijn bij die opsporing. De
  enqutecommissie geeft hier een kort overzicht van de meest
  relevante bepalingen en taakomschrijvingen. Tegen deze achtergrond,
  die de structuur van de Nederlandse opsporing omvat, kunnen de
  volgende hoofdstukken uit deze bijlage worden begrepen.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken