• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 8.2 De Binnenlandse veiligheidsdienst

  8.2 De Binnenlandse veiligheidsdienst

  8.2.1 Organisatie

  De BVD bestaat uit zes directies die hirarchisch ressorteren
  onder het hoofd van de BVD. In de eerste directie zijn
  ondergebracht strategie, planning en controle alsmede juridische
  zaken en communicatie. Deze directie kan worden beschouwd als een
  stafafdeling. Directie twee (D2) heeft als aandachtsgebied de
  democratische rechtsorde, directie drie (D3) de veiligheid van de
  staat, en directie vier (D4) het maatschappelijk en
  economisch leven. Elk van deze drie directies heeft vijf
  afdelingen: teamleiders, onderzoek, documentatie, studie en
  bewerking, en beveiligingsadvies. De vijfde directie (operationele
  informatievergaring) geeft ondersteuning aan het primaire proces.
  In deze directie zijn de vaardigheid en deskundigheid aanwezig die
  de inzet van bijzondere middelen ter informatievergaring, zoals de
  telefoontap en de observatie van personen vereisen. Directie zes
  houdt zich bezig met managementadvies en de centrale faciliteiten
  (personeelszaken, financin e.d.). Bij de BVD zijn ongeveer 560
  personen werkzaam.

  De werkzaamheden van de BVD worden doorgaans projectmatig
  uitgevoerd. Binnen n van de operationele directies wordt een
  projectplan opgesteld. Een project heeft in beginsel de looptijd
  van een jaar met (telkens) de mogelijkheid van verlenging voor de
  duur van een jaar. Per directie lopen ongeveer tien projecten.

  8.2.2 Sturing en controle

  De BVD verricht zijn taak in ondergeschiktheid aan de minister
  van Binnenlandse Zaken (artikel 2 WIV). Politieke sturing van de
  BVD vindt in breder verband plaats in de ministerile Commissie voor
  de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze commissie bestaat uit
  de minister-president en de ministers van Binnenlandse Zaken,
  Justitie, Defensie, Economische Zaken en Financin. Hier vindt
  overleg plaats over de organisatie en samenwerking tussen de BVD en
  de Militaire inlichtingendienst. Voorts wordt aandacht besteed aan
  het opstellen van een nationaal inlichtingenbehoefteplan.

  De minister van Binnenlandse Zaken is politiek verantwoordelijk
  voor de BVD. Hij moet in de eerste plaats verantwoording afleggen
  aan de vaste Commissie voor de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten, die bestaat uit de fractievoorzitters van
  PVDA, CDA, VVD en D66. Noot Aan de commissie wordt ook
  vertrouwelijke informatie verschaft. De vaste commissie brengt
  periodiek verslag uit aan de Kamer. Deze verslagen worden samen met
  het jaarverslag van de BVD in de Kamer besproken.

  8.2.3 Projectmatig werken

  De commissie heeft geen inzicht gekregen in alle bij de BVD
  lopende projecten. De waarnemend directeur Kievits heeft in een
  gesprek met de commissie benadrukt dat er geen projecten zijn die
  de georganiseerde criminaliteit als zodanig betreffen. De BVD
  verricht op dat terrein ook geen inventariserende studie. Er is
  geen project gericht op de vraag of de georganiseerde criminaliteit
  als zodanig een mogelijke aantasting oplevert van de democratische
  rechtsorde of de veiligheid van de staat. Enkele projecten hebben
  de ongewenste verspreiding van wapensystemen en de ontwikkeling van
  rechts-extremisme tot onderwerp.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken