• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 6.6 Samenwerking

  6.6 Samenwerking

  Kernteams worden geacht zelfstandig en herkenbaar georganiseerd
  te zijn. Kernteam-zaken betreffen vaak complexe onderzoeken naar
  georganiseerde criminaliteit, waarbij de politie, ook intern, een
  zekere mate van geheimhouding wil garanderen. Dit is bijvoorbeeld
  begrijpelijk als van de onderzochte criminele groep verwacht wordt
  dat deze corrumptieve contacten aangaat. Zowel de organisatievorm
  van de kernteams als de aard van hun onderzoeken leiden ertoe dat
  informatie zodanig vertrouwelijk is dat deze zeer beperkt wordt
  uitgewisseld.

  De geheimhouding brengt met zich mee dat de samenwerking van een
  kernteam met de reguliere politie soms moeizaam verloopt. In
  gevallen waarin een kernteam reeds over informatie beschikt die
  voor een ander onderzoeksteam van belang was, maar deze informatie
  niet doorspeelt, vat dat andere team deze vertrouwelijkheid van
  informatie ofwel het embargo-karakter ervan op als een belemmering
  van de eigen werkzaamheden.

  De voorzitter :
  U bent gebleken een verklaard tegenstander te zijn van het
  gebruik van zogenaamde embargoteams, waar alles in feite
  gecompartimenteerd geheim wordt gehouden.
  De heer Wilzing:
  Ja.
  De voorzitter:
  Kunt u dat toelichten?
  De heer Wilzing:
  Ik heb wel eens gezegd: de embargoteams zijn de dood in de
  pot. Embargoteams zijn heel gevaarlijk. Als je je informatiepositie
  te veel op deze manier afsluit, dan betekent het dat je niet meer
  communiceert met je collega’s. Dan kan het zijn dat je met twee
  teams op een deel van hetzelfde onderzoek gaat zitten en je
  activiteiten op dezelfde groepering richt. Dat is levensgevaarlijk.
  Het is ook heel simpel op te lossen. Het betekent gewoon dat je per
  dag de subjecten, de namen van de verdachten doortoetst naar de
  zogenaamde CIDSI, de CID-subjectenindex. Dat is een heel simpele
  verwijzingsindex, waarbij collega’s kunnen checken of anderen met
  hetzelfde bezig zijn. Dat is de winst van de laatste jaren die wij
  samen met de Nederlandse politie hebben weten te bereiken. Ik heb
  het idee dat bij mijn collega’s – in ieder geval geldt dat voor
  mijn eigen gebied; daar kan ik voor spreken – hetzelfde gevoel
  leeft: stoppen met embargoteams en zorgen dat je die ene databank
  met elkaar goed vult, zodat een ieder weet waar hij mee bezig is.
  Voor de
  CRI is het dan niet anders dan elkaar in contact
  brengen, ervoor zorgen dat je met elkaar communiceert en afspraken
  maken.
  Noot

  De vertrouwelijkheid bemoeilijkt ook de mogelijkheden tot
  samenwerking in andere onderzoeken. Ook medewerkers van kernteams
  die hun onderzoek nadrukkelijk als vertrouwelijk kwalificeren, zijn
  zich hiervan bewust.

  De heer De Graaf:
  De heer Woelders vertelde ons dat u ondanks alle goede
  contacten die er tussen u, de heer Woelders en de
  kernteamofficieren zijn, niet bepaald scheutig bent met informatie;
  dat zijn mijn woorden. U zou bepaalde informatie
  afschermen.
  De heer Dros:
  Dat is juist.
  De heer De Graaf:
  Doet u dat bewust ten opzichte van Amsterdam?
  De heer Dros:
  Nee, wij doen het bewust ten opzichte van Nederland. Wij
  doen bijzonder loyaal mee aan de CRI-systemen. Wij melden onze

  CID-subjecten aan. Wij melden onze onderzoeken aan. Wij maken
  gebruik van de verbindingsambtenaar van de
  CRI. Wij doen er
  dus alles aan om te voorkomen dat wij in het vaarwater van andere
  onderzoeken zitten. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat wij
  anderen informatie onthouden of dat ons informatie onthouden wordt.
  Het heeft in mijn optiek echter alles met professionaliteit te
  maken dat wij de strategie die wij in ons onderzoek gekozen hebben,
  en de concrete invulling ervan binnen de muren van het team
  houden.
  Noot

  Geprobeerd wordt de nadelen in dit opzicht zoveel mogelijk te
  beperken. Dat is vooral noodzakelijk in gevallen waarin meer
  kernteams of regiokorpsen zich op de dezelfde onderzoekssubjecten
  richten.

  De voorzitter:
  In ons onderzoek stuitten wij op in ieder geval de
  mogelijkheid dat in n ressort, waar u ook toe behoort,

  kernteams bijna dezelfde onderzoeken of op dezelfde groepen
  lijken te zitten. Is dat goed met elkaar afgestemd?
  De heer Vrakking:
  Ja. De CID-mensen van het kernteam Haarlem en het
  kernteam Amsterdam hebben overleg. De zaak van het kernteam
  Haarlem is een Amsterdamse officier. Ik bespreek met mijn
  collega uit Haarlem de voortgang van dat onderzoek.
  De voorzitter:
  Er zijn dus geen overlappen?
  De heer Vrakking:
  Dat is niet helemaal uit te sluiten, maar dan wordt wel goed
  met elkaar gecommuniceerd.
  Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken