• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 11.5 Conclusies

  11.5 Conclusies

  1. In het huidige politiebestel is de invloed van de
  burgemeester op de regionale criminaliteitsbestrijding vrijwel
  nihil. De invloed die de burgemeester heeft op het regionaal
  operationeel politiewerk is afhankelijk van de kracht waarmee de
  korpsbeheerder dit onderdeel temidden van andere, concurrerende
  belangen in het regionale college weet te behartigen. Individuele
  burgemeesters in het regionale college laten lokale belangen
  betreffende de ordehandhaving zwaarder wegen dan de bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit. 2. Het is de vraag of de
  burgemeesters/korpsbeheerders vanuit hun regionale
  beheersverantwoordelijkheid daadwerkelijk invloed hebben op
  politiecapaciteit die wordt vrijgemaakt voor de
  criminaliteitsbestrijding. De justitile lijn – inclusief het
  gebruik van de BOP-gelden – is sterker dan de invloed van het
  bestuur op de recherche.

  3. De korpsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de
  politieregisters, waaronder de CID-registers. In de praktijk
  bemoeit de korpsbeheerder zich niet met het beheer van de
  CID-registers. 4. Korpsbeheerders blijken lange tijd geen enkele
  bemoeienis te hebben gehad met de beheersaspecten van de inzet van
  opsporingsmethoden.

  5. In het driehoeksoverleg komt het gebruik van
  opsporingsmethoden slechts incidenteel aan de orde. 6.
  Korpsbeheerders zeggen weinig aanleiding te hebben om in het
  driehoeksoverleg vragen te stellen over opsporingsmethoden, maar
  willen wel kunnen ingrijpen als buiten de randvoorwaarden wordt
  geopereerd. 7. Het dualisme in de sturing van en de controle op de
  politie heeft voor de RCID tot gevolg dat het primaat van de
  sturing en controle op de RCID bij de chef RCID ligt.

  8. De gedeelde verantwoordelijkheid van korpsbeheerder en
  hoofdofficier van justitie schept in de praktijk onduidelijke
  verantwoordingsstructuren. De hoofdofficier is ondergeschikt aan de
  minister van Justitie die verantwoording verschuldigd is aan de
  Tweede Kamer. De korpsbeheerder daarentegen moet verantwoording
  afleggen in het regionale college. Hij is niet ondergeschikt aan
  een politiek verantwoordelijke minister. De ministerie van
  Binnenlandse Zaken voert beheer op afstand.

  9. De korpsbeheerder heeft een sterke formele positie ten
  opzichte van andere burgemeesters in de regio. De korpsbeheerder
  legt verantwoording af over zijn rol als plaatselijke burgemeester
  aan de gemeenteraad, maar over zijn handelen als korpsbeheerder
  niet aan een regionaal gekozen orgaan.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken