• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 12.1 Inleiding

  12 MINISTERIES

  12.1 Inleiding

  12.1.1 Algemene introductie

  De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken staan bekend
  als de politieministeries. De minister van Justitie draagt op
  centraal niveau de primaire verantwoordelijkheid voor het
  strafrechtelijk beleid, met inbegrip van het beleid ten aanzien van
  de georganiseerde criminaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken
  draagt op centraal niveau de primaire verantwoordelijkheid voor het
  binnenlands bestuur en voor het beleid inzake de openbare orde.

  In het rapport van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden
  wordt n vraag opgeworpen waarin de rol van het ministerie van
  Justitie expliciet aan de orde komt:
  Welke rol dient de top van het ministerie van Justitie te
  spelen bij de bepaling van de randvoorwaarden voor de inzet van
  opsporingsmethoden?

  Dat de werkgroep er slechts n vraag aan wijdt, neemt niet weg dat
  het functioneren van het ministerie van Justitie en, in mindere
  mate, van het ministerie van Binnenlandse Zaken ook aan de orde is
  bij de beantwoording van vele andere vragen van de werkgroep en bij
  de beantwoording van de drie hoofdvragen van de commissie
  opsporingsmethoden.

  12.1.2 Plan van aanpak

  De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragrafen 12.2 en
  12.3 worden de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
  organisatie van de beide ministeries weergegeven. Daarbij komt
  tevens de daadwerkelijke uitoefening van deze taken, bevoegdheden
  en verantwoordelijkheden aan de orde. De nadruk ligt op de
  betrokkenheid van de ministeries bij de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit en bij het gebruik van
  opsporingsmethoden. In paragraaf 12.4 komt de interdepartementale
  samenwerking aan de orde. In paragraaf 12.5 worden conclusies
  getrokken.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken