• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Bijlage IX

  Bijlage IX – Deelonderzoek 2

  Inleiding

  INLEIDING

  LITERATUUR

  De branche van het wegtransport

  1. ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET
  DEELRAPPORT

  2. DE EUROPESE EN NATIONALE
  VERVOERSMARKT

  2.1. De sterke positie van Nederland:
  enkele cijfers
  2.2 De verhouding
  tussen de verschillende soorten van vervoer
  2.3 Beroepsvervoer en eigen vervoer
  2.4 Prognose

  3. DE NEDERLANDSE VERVOERSBRANCHE: NOG
  MEER CIJFERS

  3.1. Ondernemingen in aantal en
  grootte
  3.2 Bestemmingen

  4. DE ECONOMISCHE POSITIE VAN
  NEDERLANDSE TRANSPORTONDERNEMINGEN

  4.1 Rentabiliteitscijfers
  4.2 Faillissementen
  4.3
  Verkoopcijfers vrachtwagens

  5. OORZAKEN VAN DE SLECHTE ECONOMISCHE
  POSITIE VAN SOMMIGE BEDRIJVEN

  5.1. De toegenomen onderlinge
  concurrentie
  5.2 Van WAG naar
  WGW
  5.3 Benodigde diploma’s

  5.4 Kostenstijgingen
  5.5 De gevolgen van open grenzen Europa

  6. DE BRANCHE ALS SLACHTOFFER VAN
  DIEFSTAL EN OVERVALLEN

  6.1 De relevantie voor het
  onderzoek
  6.2. Diefstal en
  overvallen

  7. HET KARAKTER VAN DE
  BRANCHE

  7.1 De bedrijfscultuur van de
  transportondernemer
  7.2 De
  chauffeurscultuur

  8. DE ECONOMISCHE POSITIE VAN DE
  WEGVERVOERSBRANCHE: CONCLUSIE

  9. LEGALE MANIEREN OM HET HOOFD BOVEN
  WATER TE HOUDEN

  10. CRIMINALITEIT IN DE
  VERVOERSBRANCHE: CAO-FRAUDE EN WURGCONSTRUCTIES

  11. EUROFRAUDE IN DE
  VERVOERSBRANCHE

  11.1 Documenten
  11.2 Expediteurs
  11.3
  Landbouwfraude
  11.4 Grootschalige
  belastingfraude
  11.5 Fraude door
  onjuiste benaming
  11.6
  BTW-fraude
  11.7
  Combinaties

  12. SMOKKEL

  12.1. Nederlandse gedetineerden in het
  buitenland
  12.2 Drugssmokkel

        12.2.1 Nederwiet
        12.2.2 Hash en marihuana
        12.2.3 Harddrugs
  12.3 Andere vormen van smokkel: wapens en
  mensen
  12.4 Waar zit de smokkelwaar
  verstopt?
  12.5 Preventief beleid
  transporteurs
  12.6 Corruptie

  12.7 Rippen
  12.8 De organisatie van smokkeltransporten

  12.9 Chauffeurs en eigen rijders

  12.10 De rol van transporteurs

  12.11 Geweldsgebruik
  12.12 De omvang van het probleem

  13. CONCLUSIE

  13.1. De schade voor de branche

  13.2 Slotconclusie

  LITERATUUR

  De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol

  VOORWOORD

  1. INLEIDING

  2. DE NEDERLANDSE ZEE- EN
  LUCHTHAVENS

  2.1. De Rotterdamse haven
  2.2. De luchthaven Schiphol

  3. HET CRIMINALITEITSBEELD IN DE
  HAVENS

  3.1. Criminaliteit in de Rotterdamse
  haven
  3.2. Criminaliteit op de
  luchthaven Schiphol

  4. DE HAVENS ALS AAN- EN DOORVOERROUTES
  VOOR ILLEGALE MARKTEN

  4.1. Internationale smokkelroutes

  4.2. De Rotterdamse Haven
   
      4.2.1. De aard en omvang van smokkel van drugs
        4.2.2. De aard en omvang van smokkel van
  andere goederen en van personen
  4.3. De luchthaven Schiphol
   
      4.3.1. De aard en omvang van smokkel van drugs
        4.3.2. De aard en omvang van mensensmokkel
  Noot

  5. GEORGANISEERDE MISDAAD IN DE
  HAVENS

  5.1. De Rotterdamse haven
  5.2. De luchthaven Schiphol
     
    5.2.1. De beveiliging
        5.2.2. Medewerking aan smokkel

  6. SAMENVATTING EN
  CONCLUSIES

  LITERATUUR

        BIJLAGE

  De autobranche en (vracht)autocriminaliteit

  VOORWOORD

  1. ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET
  DEELRAPPORT

  2. HET NEDERLANDSE WAGENPARK EN DE
  AUTOBRANCHE

  2.1. Het Nederlandse wagenpark

  2.2. De organisatie en structuur van de
  autobranche in Nederland
  2.3. De
  economische toestand van de autobranche

  3. CRIMINALITEIT IN DE
  AUTOBRANCHE

  3.1. De autobranche als slachtoffer van
  criminaliteit
  3.2 De autobranche als
  dader: organisatiecriminaliteit

  4.
  (VRACHT)AUTODIEFSTALLEN

  4.1. Achtergronden van
  autodiefstallen
  4.2. Autodiefstallen:
  aantallen en ontwikkelingen
  4.3.
  Terugvindpercentages gestolen auto’s
  4.4. Schatting van het aandeel van criminele groepen
  in autodiefstallen
  4.5. Omvang van de
  schade in Nederland door professionele autodieven

  5. CRIMINELE GROEPEN EN
  AUTODIEFSTALLEN

  5.1. De aantrekkelijkheid van
  autodiefstallen voor criminele groepen
  5.2. Gespecialiseerde autodiefstalgroepen

  5.3. Werkwijzen bij autodiefstallen

  5.4. De autobranche als object van
  infiltratie door criminele groepen
  5.5. Nevenactiviteiten van groepen

  6. DE OPSPORING VAN GESTOLEN
  AUTO’S

  6.1. Meldingssystemen van gestolen
  auto’s
  6.2. De commercie

  6.3. Corruptie en smeergelden bij de
  opsporing van gestolen auto’s

  7. SAMENVATTING EN
  CONCLUSIES

  LITERATUUR

        Appendix

  De branches horeca en gokautomaten

  1. ALGEMENE INLEIDING

  2. OMGEVINGSKENMERKEN VAN DE BRANCHE
  HORECA

  2.1. Inleiding
  2.2. Misdaad, wapenbezit en geweld
  2.3. Drugs en alcohol
  2.4. Gestolen goederen en heling
  2.5. De behoefte aan kapitaal

  3. EXTERNE EN INTERNE KENMERKEN VAN DE
  BRANCHE

  3.1. Inleiding
  3.2. De economische positie
  3.3. De toetredingseisen
  3.4. Kapitaalverstrekking
  3.5. Brouwerijen
  3.6.
  Organisatie van de branche
  3.7.
  Houding ten opzichte van autoriteiten
  3.8. Publieke toegankelijkheid
  3.9. Modegevoeligheid

  4. CRIMINALITEIT IN DE
  HORECA

  4.1. Inleiding: kwetsbaarheid in de
  branche
  4.2. Protectie

  4.3. Gedwongen overnames
  4.4. Witwassen
  4.5.
  Horeca als ontmoetingsplaats
  4.6.
  Afzet van harddrugs
  4.7.
  Heling
  4.8. Pachtconstructies die
  verworden tot wurgconstructies

  5. DE SCHADE

  6. DE
  GOKAUTOMATEN-BRANCHE

  6.1. Inleiding
  6.2. Het beleid
  6.3. De
  speelautomatenmarkt algemeen
  6.4.
  Voorwaarden en vergunningen
  6.5. Het
  imago van de branche
  6.6. De
  VAN

  7. CRIMINALITEIT IN DE
  SPEELAUTOMATEN-BRANCHE

  7.1. Inleiding
  7.2. Illegale plaatsing en illegale gokkasten

  7.3. Verpachting en leningverstrekking die
  verworden tot wurgconstructies
  7.4.
  Clustering en concentratie-vorming
  7.5. Witwassen en zwart maken

  8. CONCLUSIE

  LITERATUUR

        APPENDIX

  De bouwnijverheid

  VOORWOORD

  1. INLEIDING

  2. DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE
  BOUWNIJVERHEID OP DE GEORGANISEERDE MISDAAD

  2.1. De vakbonden in de
  bouwnijverheid
  2.2. De onderhandeling-
  en overlegstructuur
  2.3. De hevige
  onderlinge concurrentie
  2.4. De hoge
  kosten van vertragingen
  2.5. De
  kwetsbaarheid van het bouwproces

  3. DE BOUWNIJVERHEID IN
  NEDERLAND

  3.1. De structuur en organisatie van de
  bouwnijverheid
  3.2. Het
  bouwproces
  3.3. De
  vakbonden

  4. DE BOUWNIJVERHEID ALS SLACHTOFFER
  VAN CRIMINALITEIT

  4.1. Grootschalige diefstallen van
  bouwmateriaal
  4.2.
  Vernielingen
  4.3. Geweld.

  4.4. Ontvoeringen
  4.5. Liquidaties
  4.6.
  Bomaanslagen en brandstichtingen
  4.7.
  Intimidatie
  4.8.
  Afpersing

  5. DE BOUWNIJVERHEID EN
  ORGANISATIECRIMINALITEIT

  5.1. Fraudes door werkgevers

        5.1.1. Fraude via een rechtsvorm
        5.1.2. Fraude door malafide inlening en
  onderaanneming
        5.1.3. Contributieve fraude
        5.1.4. Informatieve fraude
  5.2. Overige vormen van
  criminaliteit

  6. KOPPELBAZERIJ IN DE
  BOUWNIJVERHEID

  7. GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN DE
  BOUWNIJVERHEID?

  7.1. Infiltratie, afpersing en protectie
  in de bouwnijverheid
        7.1.1. De
  gelijkenis van de organisatie en de structuur van de bouwnijverheid
  in Nederland.
        7.1.2. Het vrkomen van afpersing,
  brandstichting, bommeldingen en bomaanslagen,
        7.1.3. Het op grote schaal vrkomen van fraudes
  in de bouwnijverheid.
        7.1.4. Het vrkomen van koppelbazerij.
        7.1.5. Het vrkomen van faillissementen.
        7.1.6. Het betalen van protectiegelden.
        7.1.7. Het op grote schaal voorkomen van
  corruptie.
        7.1.8. Het voorkomen van buitenlandse
  criminele groepen in de bouwnijverheid.
  7.2. Infiltratie en afpersing van
  vakbonden

  8. SAMENVATTING EN
  CONCLUSIES

  LITERATUUR

        BIJLAGE

  De afvalverwerkingsbranche

  VOORWOORD

  1. INLEIDING

  2. DE MILIEUBRANCHE

  3. ORGANISATIE EN STRUCTUUR VAN DE
  AFVALVERWERKINGSBRANCHE

  3.1. Soorten bedrijfstakken in de
  afvalverwerkingsbranche
  3.2. De
  afvalketen en de aard en de omvang van afvalstromen in
  Nederland
  3.3. De economische situatie
  van de afvalverwerkingsbranche

  4. DE AFVALCRIMINALITEIT

  4.1. De definiring van zware
  milieucriminaliteit
  4.2. Soorten
  milieucriminaliteit: de officile cijfers

  5. DE GELEGENHEIDSSTRUCTUUR VAN DE
  AFVALVERWERKINGBRANCHE

  5.1. Achtergronden van het milieubeleid
  van de overheid
  5.2. De complexe wet-
  en regelgeving en de handhaving daarvan
  5.3. Zelfregulering
  5.4. Convenanten
  5.5.
  De rol van afvalmakelaars
  5.6. De
  invloed van de branche-organisaties
  5.7. De internationale context
  5.8. Kartel- en monopolievorming in de
  afvalbranche
  5.9. Samenvatting van
  risico’s van de afvalbranche voor criminaliteit

  6. DE AARD EN OMVANG VAN ZWARE
  MILIEUCRIMINALITEIT IN DE AFVALVERWERKINGSBRANCHE

  6.1. De aard van criminele
  activiteiten
  6.2. De zaakanalyses van
  de afvalverwerkingsbranche
        6.2.1. Het
  dossieronderzoek
        6.2.2. De werkwijzen
        6.2.3. Afscherming tegen de overheid

  7. SAMENVATTING EN
  CONCLUSIES

  LITERATUUR

        APPENDIX

  De verzekeringsbranche

  VOORWOORD

  1. INLEIDING: ACHTERGROND EN OPZET VAN
  DE STUDIE

  2. DE
  VERZEKERINGSBRANCHE

  2.1. Aard en omvang van de
  verzekeringsbranche
  2.2. De
  organisatie van de verzekeringsbranche
  2.3. Ontwikkelingen in de
  verzekeringsbranche

  3. VERZEKERINGSFRAUDE NADER
  GEANALYSEERD

  4. VERZEKERINGSFRAUDE DOOR CRIMINELE
  GROEPEN?

  4.1. Literatuuronderzoek
  4.2. De zaakanalyses
  4.3.
  Soorten verzekeringen en fraudes

  5. CONCLUSIES

  LITERATUUR

        APPENDIX

  De wildlifebranche

  VOORWOORD

  1. INLEIDING: ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN
  HET ONDERZOEK

  2. ACHTERGRONDEN VAN DE
  WILDLIFEBRANCHE

  3. CRIMINALITEIT IN DE WILD-LIFE
  HANDEL

  3.1. De officieel geregistreerde
  wildlifecriminaliteit
  3.2. Soorten van
  criminele activiteiten
  3.3.
  Zaakanalyse in de wildlifebranche

  4. CONCLUSIES

  LITERATUUR

  De illegale handel in nucleair materiaal

  1. INLEIDING: ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN
  HET ONDERZOEK

  2. DE ILLEGALE HANDEL IN NUCLEAIR
  MATERIAAL

  3. CONCLUSIES

  LITERATUUR


  inhoudsopgave en zoeken