• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 5. DE BOUWNIJVERHEID EN ORGANISATIECRIMINALITEIT

  5. DE BOUWNIJVERHEID EN
  ORGANISATIECRIMINALITEIT

  In hoofdstuk drie hebben wij kunnen zien dat de bouwnijverheid
  door de aard van de uit te voeren werkzaamheden enkele
  eigenschappen heeft die haar erg gevoelig maken voor infiltratie
  door de georganiseerde misdaad. Diezelfde kenmerken maken deze
  bedrijfstak echter ook gevoelig voor het plegen van fraudes door
  eigenaren van bouwbedrijven. De bouwnijverheid is om die reden al
  jaren door controle-instanties als de FIOD en de SFB, de
  bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid, als een van de meest
  fraudegevoelige economische bedrijfstakken in Nederland
  gekenschetst. De druk op tijd te moeten opleveren (met daaraan
  gekoppeld een zware boetebepaling voor te laat opleveren), de zeer
  lage calculatie van de kosten als gevolg van de gebruikelijke
  aanbestedingsprocedures (waardoor de winstmarges niet ruim zijn),
  de gevoeligheid van de afstemming van diverse produktieprocessen,
  dragen ertoe bij dat aannemers, al was het alleen maar om het
  bedrijf in stand te houden, de verliezen zo beperkt mogelijk willen
  houden. In dat geval zoeken aannemers hun toevlucht tot diverse
  kostenbesparende maatregelen. De belangrijkste kostenpost is de
  factor arbeid in de bouw, dus daar zal een aannemer als eerste zijn
  toevlucht zoeken. Het gebruik maken van zwartwerkers, het
  inschakelen van koppelbazen, zwart overuren betalen om op tijd te
  kunnen opleveren, zijn middelen om goedkoper te kunnen werken of
  onder de overeengekomen aannemingssom te kunnen blijven. Uiteraard
  worden daarmee belastingbetalingen en de afdracht van sociale
  premies vermeden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken