• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 4.8. Afpersing

  4.8. Afpersing

  Het aantal bij de politie bekende gevallen van afpersing in
  Nederland is nihil. De afwezigheid van intimidatie in de
  bouwnijverheid in de gegevensbestanden van de politie kan voor een
  deel worden verklaard door de angst om aangifte te doen. Maar
  vanuit werkgevers- n werknemerszijde wordt aangegeven dat van
  afpersingspraktijken in de bouw geen sprake is. Dat wil dus niet
  zeggen dat er helemaal geen afpersing is, maar dat dat verschijnsel
  daar niet bekend is. Het is echter aannemelijk te veronderstellen
  dat wanneer afpersing in werkelijkheid vaker dan incidenteel zou
  gebeuren, dat altijd wel ergens bij iemand bekend moet zijn. Wij
  mogen dus, met alle voorzichtigheid, aannemen dat afpersing in de
  bouwnijverheid niet of zeer incidenteel plaats vindt. Van het
  voorkomen van systematische afpersing van een hele bedrijfstak
  bestaan geen aanwijzingen te bestaan en is daarom
  onwaarschijnlijk.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken