• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 4.7. Intimidatie

  4.7. Intimidatie

  Door zowel de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties
  is op navraag herhaalde malen verklaard dat geen intimidaties door
  criminele groepen tegen een van hun leden de afgelopen vijf jaren
  hebben plaatsgevonden. Ook bij de politie en het SFB is over het
  voorkomen van intimidatie in de bouwnijverheid niets bekend. Geen
  van de beschikbare politiebronnen bevat aanwijzingen voor het
  tegendeel. De twee bestaande slachtofferstudies geven
  verschillende, maar lage percentages te zien. De studie uit 1988
  wijst uit dat 4% van de aannemers in de bouw aangeeft slachtoffer
  te zijn van bedreiging en die van een paar jaar later minder dan
  1%. Uit slachtofferonderzoek onder bedrijven blijken in de
  bouwnijverheid minder bedreigingen te zijn dan in andere sectoren
  van het bedrijfsleven.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken