• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 12.11 Geweldsgebruik

  12.11 Geweldsgebruik

  Volgens de genterviewde grote smokkelaar is het geweldsniveau
  van de Nederlandse misdaadwereld relatief laag. De meeste andere
  gesprekspartners bevestigen dat. En ook uit de politiegegevens
  blijkt dat overmatig gebruik van geweld in deze wereld in Nederland
  niet regelmatig voor komt. Natuurlijk zijn er in het drugscircuit
  incidentele afrekeningen: vanaf 1990 zijn er ten minste drie
  moorden gepleegd die direct samenhangen met drugssmokkel via het
  wegtransport. Verder was er een ontvoering in 1993. Ook opereert er
  in het midden van het land een redelijk georganiseerde
  knokploeg-pool die zich in opdracht – bezighoudt met bedreigingen,
  waarschuwingen en afrekeningen binnen het circuit van de
  drugshandel. Zo werd een transportondernemer die
  niet meer aan zijn verplichtingen wilde voldoen stevig onder handen
  genomen, zo blijkt uit de politie-dossiers.
  De smokkelende chauffeurs krijgen echter zelden te maken met
  geweld. Je neemt smokkelwaar mee of niet, die keuze lijkt er te
  zijn. Dat kan erop wijzen dat er voor iedere chauffeur die
  uittreedt tien anderen klaarstaan om te beginnen. Geen van de
  gesproken transporteurs maakte melding van geweld bij weigering van
  medewerking. Ook een advocaat kwam in zijn praktijk geen
  geweldservaringen van transporteurs en chauffeurs tegen. Het is
  niet uit te sluiten dat juist vanwege geweldsdreiging niet gepraat
  wordt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken