• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 12.12 De omvang van het probleem

  12.12 De omvang van het probleem

  In het voorgaande zijn we beperkt door het geringe aantal
  analyses van problemen in de transportwereld die ons door de
  politie ter beschikking zijn gesteld. Als we alle verwijzingen in
  de voorliggende stukken optellen en dus ook de vele gevallen waar
  slechts zijdelings gewag wordt gemaakt van betrokkenheid van
  transportfirma’s bij (drugs-)smokkel, dan komen we op een aantal
  van dertig. Dit getal zegt echter niet alles omdat de
  politierapportages ongelijksoortig van kwaliteit zijn en sommige
  zijn niet zo gedetailleerd dat melding van betrokkenheid van
  transportbedrijven wordt gemaakt. Het viel niet na te gaan hoeveel
  van deze bedrijven moeten worden gerekend tot de bedrijven die
  hiervoor al zijn genoemd. We hebben deze dertig gevallen wel
  gebruikt om iets anders uit te rekenen, namelijk of dit ook
  inderdaad de kleine en jonge bedrijven zijn die in moeilijkheden
  zijn geraakt en die volgens onze redenering meer vatbaar zijn dan
  grote gevestigde bedrijven. Evenwel, de administratieve gegevens
  die voorhanden zijn bij onder andere de Kamers van Koophandel en op
  grond waarvan we de bedrijfsgrootte zouden willen bepalen, staan
  niet toe om de veronderstelling te toetsen. Vaak zijn grote firma’s
  klein op papier omdat zij vrachten onderverhuren en charters
  inzetten. Onze veronderstelling wordt wel in alle vraaggesprekken
  met terzakekundigen bevestigd of althans niet weersproken, maar
  liever zouden we hard bewijs hebben gepresenteerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken