• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 13.1. De schade voor de branche

  13. CONCLUSIE

  13.1. De schade voor de branche

  Misdaadbestrijding staat bij transportondernemers niet hoog op
  de agenda. De branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland
  heeft slechts geringe aandacht voor criminaliteit in het
  wegtransport en dat beperkt zich hoofdzakelijk tot die vormen
  waarbij de branche direct slachtoffer is. Daarbij gaat het in de
  eerste plaats om diefstal van wagens en/of ladingen. Omdat het
  schadebedrag nog steeds oploopt, zijn transportondernemers steeds
  meer geld kwijt aan preventieve maatregelen en verzekeringspremies.
  Bepaalde risico-transporten zijn daardoor bijna niet of nauwelijks
  meer lonend. Daarnaast wordt de Euro-fraude als een probleem
  beschouwd, omdat het transporteurs schade kan opleveren. In 1994
  kwam de branche-organistie FENEX op een geschat schadebedrag van
  1,5 miljard gemist staatsinkomen. De expediteurs zijn hierin de
  grote verliezers; want aan hen vallen de naheffingen ten beurt.
  Overigens zijn deze naheffingen tot nu toe voor een groot deel
  kwijtgescholden door de Nederlandse fiscus.

  Natuurlijk is er ook sprake van indirect slachtofferschap in de
  vorm van de valse concurrentie die smokkelende of frauderende
  bedrijven de bonafide ondernemingen aandoen. De individuele
  eerlijke ondernemer geeft dit ook wel aan: malafide transporteurs
  hebben geld voor prima materieel en rijden tegen afbraakprijzen.
  Die prijzenslag brengt een groot aantal ondernemers aan de
  onderkant van de markt in de knel; onder hen heel veel eigen
  rijders
  . Deze noodlijdende transporteurs hebben geen andere
  keus dan zichzelf uit te verkopen. Dit leidt in sommige gevallen
  tot het faillissement, maar vaker houdt een bedrijf ondanks alles
  het hoofd nt boven water. Er ontstaat een omvangrijke groep
  marginale ondernemers die vervolgens zelf kwetsbaar zijn voor
  illegale acties. En daarmee is de cirkel rond. Het toenemende
  rommelen in de branche betekent een aantasting van de goede naam,
  die natuurlijk een voorwaarde is voor economisch succes. Hoe hoog
  de schade


  vorige         –
  uitgedrukt in geld – is, is volkomen onbekend.

  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken